Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Gräv ner stridsyxan, tack

Jag vill se regeringens och alliansens företrädare i samförstånd ta ansvar för skolan. Det är min önskan för 2017, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning

Jag vill se regeringens och alliansens företrädare i samförstånd ta ansvar för skolan. Det är min önskan för 2017, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning

Det breda och långsiktiga samtalet om skolan har vi tyvärr inte sett skymten av. Låt det bli ändring på det under 2017.

Det finns en sak jag önskar mig: Vit flagg och politisk fred i skolfrågan. Trendbrottet i Pisa innebär en chans till en nystart för det politiska samtalet. Den efterföljande diskussionen kommer att bli avgörande för skoldebatten det kommande året.

För tre år sedan slog Pisaundersökningen ner som en bomb, med ett fullskaligt skyttegravskrig som konsekvens. Mitt i skottlinjen stod vi lärare och skolledare. Vi pepprades med en lång rad reformförslag och vallöften för skolan. Särskilt viktigt var det att fördela skulden: på de politiska motståndarna, kommunerna, de fristående skolorna eller varför inte oss lärare? Skolan blev den viktigaste frågan i valrörelsen 2014.

Sedan dess har vi fått flera viktiga och välkomna satsningar på skolan. Men det breda, långsiktiga samtalet om ett gemensamt ansvar för skolan över partigränserna — det har vi inte sett skymten av. I stället har partierna fortsatt att bråka om frågor som timplanen, betygen, nationella proven, 10-årig grundskola och så vidare.

Risken är uppenbar att detta fortsätter. Att omgörningar av skolan även framöver tar kraft från skolledarnas och lärarnas viktiga grunduppdrag.

Men min förhoppning är ändå att skol­debatten kan gå vidare till nästa kapitel. Nya Pisarapporten måste bli starten på ett fruktbart och intelligent samtal tillsammans med oss professionella i skolan. Det är inte duttande här och bråkande där som kommer att ge oss den skola Sveriges barn och elever behöver. Det är en medveten gemensam strävan och hårt arbete, med följande inriktning:

 1. Stärk läraryrkets attraktivitet och status.
  För att rekrytera och behålla landets största begåvningar måste läraryrkets status och attraktivitet höjas. Lång utbildning och stort ansvar måste visa sig i lönekuvertet och i arbetets innehåll.

 2. Ge oss lärare autonomi och låt oss vara proffs.
  I skolsystem där eleverna presterar bra tycks lärarna ha ett större inflytande över hur de lägger upp undervisningen och bedömningen. Lärarna får bättre förutsättningar när politikerna tar några steg bort från klass­rummen.

 3. Ge skolan lugn, arbetsro och långsiktiga förutsättningar.
  Låt Sveriges lärare, skolledare och elever få ägna sig åt undervisning, utveckling och lärande. Låt oss få lugn och ro och slippa snabba och inte alltid helt genomtänkta ­reformer.

 4. Stärk likvärdigheten.
  Ge alla skolor rimliga förutsättningar att möta sina elevers behov genom en ny finansiering och en förändrad skolpeng som matchar de faktiska kostnaderna i skol­systemet. Minska skolsegregationen genom ett förändrat skolval som ger alla elever samma chans att göra medvetna och behovsanpassade val.

Vi lärare har visat att vi kan höja resultaten i såväl matematik som naturkunskap och läsförståelse när vi får samarbeta, stärka varandra och tillsammans utveckla kvaliteten i undervisningen. Tänk vad vi kan åstadkomma med fler behöriga kolleger och tid till rätt saker. Bespara oss därför ännu en val­debatt där skolan görs till ett slagfält.

Jag vill se vit flagg. Jag vill se regeringens och alliansens företrädare i samförstånd ta ansvar för skolan. Det är min önskan för 2017.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 18/16


Frågor & Svar