Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Gör musik- och kulturskolan avgiftsfri

Lärarförbundet vill höja ambitionerna för musik- ock kulturskolan och ta sig an dess utmaningar. Det förutsätter en nationell reglering som gör kommunerna skyldiga att erbjuda en musik- och kulturskola av hög och likvärdig kvalitet.

När kulturskoleutredningen presenterades i måndags kunde jag dock konstatera att det saknades skarpa förslag om en nationell reglering.

Musik- och kulturskolan kompletterar och fördjupar de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan. Den vitaliserar skolans demokratiska uppdrag och fyller en väsentlig funktion för likvärdighet och integration. Den har samtidigt sin egen roll genom att den erbjuder en konstnärlig grundutbildning inom musik, dans, drama, bild etc. Musik- och kulturskolan är länken vidare mot högre utbildning inom olika konstformer. Utbildningen lägger grunden för den professionella kulturövningen och utgör ett fundament för ett rikt kulturliv.

Kulturskoleutredningen tar flera kliv i rätt riktning. Man väljer till exempel att lyfta upp behovet av mer forskning, mer samverkan och behovet av att nå ut till underrepresenterade elevgrupper.

Alla barn och unga bör oavsett hemkommun få tillgång till musik- och kulturskola med hög kvalitet och ett rikt utbud av estetiska kurser.

Men för att ge grundförutsättningar för likvärdig och hög kvalitet måste musik- och kulturskolan ha ett gemensamt nationellt regelverk. Det måste bli en skyldighet för varje kommun att erbjuda musik- och kulturskola. Alla barn och unga bör oavsett hemkommun få tillgång till musik- och kulturskola med hög kvalitet och ett rikt utbud av estetiska kurser. Som det ser ut idag saknas reglering helt, vilket missgynnar dess elever och lärare. Musik- och kulturskolan ska vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund och måste därför också vara avgiftsfri.

Allt börjar med bra lärare. Staten måste därför ta ett helhetsgrepp om kompetensförsörjningen i musik- och kulturskolan. Många lärare undervisar inom både musik- och kulturskolan och grund- och gymnasieskolan. Det är därför avgörande att ämneslärarutbildningar med inriktning mot estetiska ämnen dimensioneras på ett adekvat sätt utifrån regionala behov.

Vi är oroliga att utredningens förslag om en ny yrkesexamen skapar inlåsningseffekter. Det kan göra så att lärare i musik- och kulturskolor inte kan jobba inom grund- och gymnasieskolan för att man som kulturskolepedagog saknar behörighet.

Med våra förslag skulle musik- och kulturskolan som institution ta stora nödvändiga kliv framåt.

Kommentarer:

Göran
Göran Premberg

Jag anser att en mindre avgift för deltagande i Kulturskolan är nödvändig. En gratis verksamhet sänker anseendet. En avgiftsfri kulturskola skapar ett märkligt förhållande mellan verksamheten och dess utövare gentemot vårdnadshavare, kommunala tjänstemän och politiker där kontinuitet riskerar att försvinna. Våra kurser skulle riskera att få läggas ner mitt i terminen och vi skulle tvingas ta in nya elever i befintliga grupper. Det skulle ställa orimliga krav på oss pedagoger. Hur ska man kunna börja med lektion 1 efter 12 lektioner bara för att det kommit in en ny i en fiolgrupp? Skulle det ske 2-4 ggr på ett läsår blir inte heller den mest intresserade elev intresserad av att fortsätta spela. Erfarenheten från El Sistema talar samma språk om jag hört rätt. Nej en lagom avgift ger kontinuitet och låter oss arbeta med det är satta att göra dvs undervisa.

  • Skapad 2016-11-20 19:01
Björn
Björn Emmoth

Den största och viktigaste bristen är att det inte blir en uppdragsbeskrivning. Utan ett nationellt uppdrag blir det svårt att både följa upp genom det nya centrumet, det blir svårt att utbilda pedagoger/lärare eftersom alla kulturskolor har olika uppdrag och verkligheter, det blir svårt att beforska ur ett nationellt perspektiv, osv. Likvärdigheten säkerställs inte, osv. Håller med Johanna att det är ett steg på vägen i många avseenden, men det skulle inte skada med några steg till.

  • Skapad 2016-10-29 19:02

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar