Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Gör er hörda i kommunerna

Den nationella samlingen kommer aldrig kunna få betydelse om den inte också efterföljs av lokala samlingar som gör skillnad på varje skola och förskola, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Den nationella samlingen kommer aldrig kunna få betydelse om den inte också efterföljs av lokala samlingar som gör skillnad på varje skola och förskola, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Vid sidan av den nationella samlingen för läraryrket behövs lokala ­satsningar. Varje medlem kan spela en viktig roll.

Det är högsäsong för lärarlönerna. Med ett färskt avtal i ryggen är de lokala löneöversynerna i full gång. Samtidigt rätas de sista frågetecknen ut kring regeringens lärarlönesatsning. Vi har nu ett gyllene tillfälle att använda löne­processerna både till att minska lönegapet och till satsningar för en bättre undervisning, minskad arbetsbelastning, fler utvecklingsmöjligheter och ökad professionalisering.

Dubbla möjligheter till uppvärdering

Runt om i landet blir det i år dubbla lönerevisioner: Först en ordinarie revision och sedan en extra för regeringens lönelyft på tre miljarder kronor. Det innebär dubbla möjligheter att ta kliv mot uppvärdering och ett mer attraktivt läraryrke.

För den enskilde är lönen givetvis avgörande för konkreta saker såsom val av bostad, barnens fritidsaktiviteter, förverkligandet av semesterplaner och hur pensionen blir. Men det är inte lönens enda funktion. På ett övergripande plan kan lönen pusha hela skolans och läraryrkets utveckling i en positiv riktning. Inte minst när lönesatsningar görs tillsammans med andra medvetna satsningar.

Natio­nell samlingen för läraryrket

Det är precis vad som sker nu i den natio­nella samlingen för läraryrket som regeringen genomför. Samtidigt som tre miljarder satsas på höjda löner pågår diskussioner om bland annat utvecklingsmöjligheter i yrket, minskad arbetsbelastning och pedagogiskt ledarskap. Signalen är att det ska löna sig att öka sin kompetens, ta större ansvar och mer komplicerade arbetsuppgifter och ­därigenom bidra till ökad kunskapsutveckling — och att förutsättningarna att göra detta givetvis ska finnas — för varje lärare.

Men den nationella samlingen kommer aldrig kunna få betydelse om den inte också efterföljs av lokala samlingar som gör skillnad på varje skola och förskola. Det är också ett skäl till varför vi förstärkte det kommunala avtalet med skrivningar om att SKL och vi i lärarfacken ska ta hand om och komplettera de nationella satsningarna lokalt.

Minskade barngrupper och fler anställda

Ett exempel på varför de lokala överenskommelserna spelar roll är alla de riktade statsbidrag som huvudmännen måste söka, till exempel till minskade barngrupper och fler anställda i lågstadiet. Den som inte söker får heller inte del av pengarna och viktiga resurser kommer inte fram dit de är avsedda för att kunna göra nytta.

Faktum är att varje krona är viktig. Det finns inte en huvudman som inte kan göra mer för att förbättra förutsättningarna för lärare och elever: minska grupperna/ klasserna, avlasta lärarna, satsa på elev­hälsan, erbjuda kompetensutveckling och givetvis — höja lönerna.

Gör er hörda! Era röster spelar roll

Men en lokal samling är förstås så mycket mer än att söka statsbidrag. Det kan handla om att diskutera villkoren för att delta i kompetensutveckling, möjligheterna att anställa till exempel lärarassistenter eller vilket centralt stöd lärare och skolledare vill ha för att kunna fokusera på kärnuppdraget. Vad som är viktigt på just er skola eller i er kommun vet bara ni, och ingen annan kan ta itu med dessa frågor bättre än ni.

Varenda lärare jag möter har tankar och idéer om vad som behöver hända på arbetsplatsen. Min uppmaning är: gör er hörda! Era röster spelar roll och nu är rätt tillfälle att samlas för att få en förändring. Ni kan göra skillnad både för er själva, kollegorna, eleverna och för hela läraryrket.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 4/16


Frågor & Svar