Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ge skola och utbildning en nystart efter pandemin

Sveriges lärare och rektorer hoppas att tiden efter pandemin ska bli en nystart för skola och utbildning med ett starkare och bättre utbildningssystem än tiden före. Frågan är om politikerna förmår åstadkomma det?

Idag arrangerade Lärarförbundet en förmiddag med samtal och kunskapsfördjupning med riksdagsledamöterna i Utbildningsutskottet som gäster. Det här är en tradition som Lärarförbundet upprätthållit under många år. På grund av smittrisken fick dagens möte förstås ske digitalt.

Mötet med riksdagspolitikerna hade fokus på en rad viktiga frågor där Lärarförbundets duktiga utredare kunde ge en fördjupning i viktiga frågor som skolans finansiering, lärares dokumentation, digitalisering och flera andra angelägna ämnen.

Lärarrollen under pandemin

Men jag inledde med ett annat perspektiv. Jag berättade att jag har gjort många digitala skolbesök den senaste tiden för att träffa medlemmar. I samtalen med lärarna märks att den allra mest överskuggande frågan är pandemin och hur den har påverkat. Lärarna är en av de yrkesgrupper som fått slita väldigt hårt.

I dessa samtal är jag stolt över allt det lärarkåren åstadkommit under pandemin och hur vi som profession stått upp för skolsystemet och därmed för samhället. Men Sveriges lärare har utsatts för stora risker att smittas på sin arbetsplats och har samtidigt tvingats dra det tunga lasset att täcka upp för sjuka kollegor, anpassa undervisningen till olika grader av distans- och fjärrlösningar samt jagas av samvetsstressen av att inte räcka till

Lärarna besvikna på sina politiker

Tyvärr är lärarna och skolledarna ganska besvikna på att de nationella politikerna inte gjort mer för att hjälpa och avlasta lärarkåren under pandemin. Det finns också en besvikelse på politikerna lokalt, som kunde har gjort betydligt mer för att minska arbetsbelastningen och smittsäkra lärarnas arbetsmiljö.

Jag ville att riksdagsledamöterna i Utbildningsutskottet skulle förstå lärarperspektivet så som de flesta lärare nu upplever det. Lärare och skolledare har gjort en enorm insats för att hålla skolor, förskolor och fritidshem öppna trots pandemin. Men Sveriges lärare tycker att inte att de har fått så mycket hjälp – faktiskt inte ens särskilt mycket tack.

Många års besparingar tar ut sin rätt

Så ser stämningen ut. Och det är i ett utbildningsväsende som redan före pandemin hade väldigt hårt belastade lärare. Efter pandemin behöver det hända saker som förbättrar skola och utbildning och som utgår från lärarperspektivet. Det behövs en nystart.

Före pandemin har flera år passerat med neddragningar och besparingar i många kommuner – inte i alla, bilden är inte enhetlig – men i väldigt många. Effekterna av det här märks hos lärarna nu.

Lärarna ser också att resultatet av deras arbete skulle bli så mycket bättre med rätt förutsättningar. Med bättre tillgång till särskilt stöd för de elever som behöver det, med en väl fungerande elevhälsa, med en avlastning av uppgifter som ligger utanför läraruppdragets kärna, med färre krav på dokumentation och överhuvudtaget med en större tillit till lärarnas professionella kompetens.

Nystart efter pandemin?

Med andra ord en arbetsbelastning och ett friutrymme för lärarna som gör att de hinner med att alltid sätta elevernas lärarande främst – inte en ständig samvetsstress.

Tiden efter pandemin måste se annorlunda än tiden före. Det var mitt budskap till ledamöterna i Utbildningsutskottet. Vi lärare hoppas på ett starkare och bättre utbildningssystem än tiden före. En skola och förskola som ges en nystart, som får tillräckliga resurser och som i högre grad utgår från lärarperspektivet.

Staten måste kliva fram

Väldigt många lärare hoppas också att staten ska kliva fram och ta ett större ansvar än idag. Ett ansvar som innebär att kommunala och fristående huvudmän måste träda tillbaka. Det behövs ett starkt nationellt grepp för att klara av utmaningarna som skola och utbildning brottas med. Ett ansvar som lärarna hoppas att riksdagens politiska partier ska ta sig an.

Det här var den stämningsbild som jag ville skicka med politikerna. Det är hög tid för politiska beslut som ger verkligt positiva avtryck i lärarvardagen. Och en sak är säker: Kvaliteten i skola och utbildning har bara att vinna på att politikerna lyssnar på oss lärare.

Frågor & Svar