Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Fortsatt färd på lönsamt spår

Vår bedömning är att det avtal vi nu har tecknat, med starka skrivningar om behovet av att förstärka attraktiviteten och förutsättningarna i yrket, är en bra utgångspunkt för en fortsatt positiv löneutveckling, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Vår bedömning är att det avtal vi nu har tecknat, med starka skrivningar om behovet av att förstärka attraktiviteten och förutsättningarna i yrket, är en bra utgångspunkt för en fortsatt positiv löneutveckling, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Lärarna blev först ut i höstens stora avtalsrörelse. Vi är överens med SKL om att den helt nödvändiga uppvärderingen av läraryrket måste fortsätta. Som Sveriges största lärararbets­givare har SKL ett avgörande ansvar för att öka lärar­yrkets attraktivitet. Jag har höga förväntningar på kommunerna de kommande åren.

Vi lärare har aldrig varit viktigare. Vi är avgörande för att den negativa resultatutveck­lingen ska kunna vändas och vi spelar en avgörande roll för hur det kommer att gå för de flyktingar som Sverige tar emot som en del i den största humanitära insatsen hittills. Sam­tidigt är lärarbristen akut och eskalerande. Det är en ekvation som inte går ihop och det vet politiker, huvudmän och allmänhet. Lärarförbundets nya undersökning visar att sju av tio svenskar stödjer höjda lärarlöner.

HÖK12 har inneburit vändpunkten

Det nuvarande kommunala avtalet, HÖK 12, har inneburit vändpunkten efter decennier av eftersläpande löner för lärarna. Lönerna ökar nu mer än andras. Därför förlänger vi nu väsentliga delar i avtalet och förstärker arbetet för högre lön, minskad arbetsbelastning och behovet av kontinuerlig kompetensutveckling. Det är nödvändiga åtgärder för att få fler att vilja bli och vara lärare. I och med avtalet har SKL förbundit sig att verka för att fler steg tas i rätt riktning.

Avtalet innebär också att parterna tar ansvar för att statliga satsningar tas om hand ­lokalt. Det handlar bland annat om regeringens lärarlönesatsning och satsningen på förskola, fritidshem, utsatta områden, fler ­lärare och mindre klasser. Om satsningarna ska få ­effekt måste kommunerna vara helhjärtat engagerade och komplettera med egna satsningar. Den »nationella samlingen« kommer behöva följas av »lokala samlingar« över hela Sverige.

Lärarna har fått mer än andra

Erfarenheterna från de senaste två åren, som saknat centralt garanterad nivå, visar att det har gynnat lärarna som grupp. Därför fortsätter vi med den modellen. Vi har fått mer än andra akademiska yrkesgrupper, även om vi fortfarande har en bra bit kvar till konkurrenskraftiga löner.

I ett läge med svag inflation och därmed en låg industrinorm hade en centralt garanterad nivå kunnat begränsa löneökningarna snarare än förstärka dem. Vår bedömning är att det avtal vi nu har tecknat, med starka skrivningar om behovet av att förstärka attraktiviteten och förutsättningarna i yrket, är en bra utgångspunkt för en fortsatt positiv löneutveckling.

För den enskilde läraren innebär avtalet att lönen även i fortsättningen kommer att vara individuell utifrån lärarens uppdrag och insatser. Så hade det varit även om avtalet innehållit en centralt garanterad nivå för lärarna som grupp.

Vi har ett bra förhandlingsläge

Vi lärare är eftertraktade på arbetsmarknaden och har ett bra förhandlingsläge. Det finns dessvärre arbetsgivare som ännu inte satsar, men lärarbristen kommer att ställa det hela på sin spets. Den som inte värderar sina lärare får svårt att klara sitt rekryterings­behov.

Avtalet är tecknat, men arbetet med lönerna är ständigt pågående. Ska vi uppvärdera läraryrket räcker det inte med att förhandla bara i avtalsrörelse. Vårt arbete fortsätter — och vi kommer inte att slappna av förrän vi ser resultat hos varenda arbetsgivare.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 19/15


Frågor & Svar