Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Förskolan inkluderas äntligen i skolsatsning

Regeringen beslutar nu att inkludera förskolan i satsningar på kollegialt lärande och verksamhetsutveckling. Det är efterlängtat och glädjande att regeringen nu uppmärksammar vikten av tidigt lärande. Nu vill vi se satsningar på Sveriges övriga skolformer.

Igår kom regeringen med ett besked om nya satsningar på förskola och förskoleklass, något vi i Lärarförbundet länge har efterfrågat. Regeringen meddelade att satsningen Samverkan för bästa skola - en satsning på kollegialt lärande och verksamhetsutveckling som hittills endast omfattat grundskolan och gymnasieskolan - ska utökas till att även gälla förskolan och förskoleklassen. Det var ett glädjande besked för landets förskolechefer och förskollärare, som länge bortprioriterats i de nationella lärarsatsningarna.

Det var också ett glädjande besked för alla de barn som går i förskolan. Lärandet börjar inte i första klass. Det börjar tidigare. Förskolläraren lägger grunden” säger vi i Lärarförbundet vilket bekräftas i all möjlig forskning. Nobelpristagaren i ekonomi James Heckman har visat att de insatser som görs under förskoleåren ger bäst avkastning av alla utbildningsinsatser. Att satsa på förskolan är smart utbildningspolitik- det är en viktig insikt som regeringen nu visar. Lärarförbundet har däremot länge arbetat för fler satsningar på förskolan och därför var gårdagens besked efterlängtat.

I mitt arbete träffar jag många förskollärare och får ta del av allt fantastiskt jobb de gör för våra barn. Den som pratar med förskollärare och följer deras verksamhet, kan inte undgå att märka vilken viktig roll de spelar i barnens utveckling. Det är en bild som också delas av OECD, som visat att en bra förskoleverksamhet avspeglas i de PISA-resultat som eleverna får nio år efter de lämnat förskolan. Att investera i förskolan och dess pedagoger är därför att investera i framtiden.

JJÅ citatbild


Men vi nöjer oss inte där! Lärarförbundet har länge drivit frågan om vikten av att hela skolväsendetr ta del av de nationella skolutvecklingsprogrammen. Lärande är en livslång process och därför måste även andra skolformer, exempelvis vuxenskolan, omfattas av satsningarna. Det är glädjande att regeringen nu uppmärksammar vikten av tidigt lärande. Jag hoppas att de också inser vikten av satsningar på Sveriges övriga skolformer.

Förskollärarna har alldeles för länge behandlats styvmoderligt i de nationella utbildningssatsningarna, trots prat och vetskap om vikten av tidiga insatser. Gårdagens besked är därför ett steg i rätt riktning för svensk utbildningspolitik.

Och trots att det finns mycket kvar att göra, så är det helt klart värt att fira. Idag firar vi. Imorgon fortsätter vi att kämpa för att alla skolformer ska få ta del av nödvändiga och efterfrågade kompetens- och utvecklingssatsningar och för att förskolan i framtiden ska få mer utrymme i den svenska utbildningspolitiken.

Frågor & Svar