Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Fler lärare behöver marschera in i det fackliga arbetet

Förra lördagen gick Lärarmarschen. Nu fortsätter vi det fackliga arbetet för att få politiker på alla nivåer att skjuta till de resurser som ger oss lärare förutsättningarna att möta behoven hos varje barn och elev.

För en vecka sedan genomfördes Lärarmarschen på sex platser i Sverige. Från Jokkmokk i norr till Malmö i söder marscherade tusentals lärare för att få stopp på nedskärningarna i skola, förskola och fritidshem och för att protestera mot en ständigt ökande arbetsbelastning.

Vi samlades i protest mot en ohållbar situation och för att vår yrkesstolthet driver oss att säga ifrån. Vi lärare och skolledare har världens häftigaste yrke och vi sätter en stolthet i vårt yrkesval. Vi vet att vårt arbete lägger grunden för hela samhällets framtid. Och vi vet, just därför, att samhället behöver investera mer i utbildning och i ett mer attraktivt läraryrke. Den insikten måste nå fram till beslutsfattare och opinionsbildare, men också till föräldrar och allmänhet.

Tidsbrist = stress = sjukskrivning

Vittnesmål om en ohållbar situation saknas inte. Under hashtaggen #pressatläge har många förskollärare vittnat om hur personal stressas sönder och till slut sjukskrivs för att de inte orkar. Lärarförbundet har i en rapport visat på en alarmerande arbetssituation på många fritidshem, med minskande andel utbildade lärare och allt större elevgrupper. I en annan undersökning uppger nio av tio ­lärare att de inte fullt ut hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid.

Trots det redan allvarliga läget gör kommunerna ytterligare nedskärningar. Enligt en enkät som Lärarnas tidning gjort till Lärarförbundets lokalavdelningar lägger 6 av 10 kommuner mindre pengar på skolan i år jämfört med förra året – när löner och andra kostnadsökningar är kompenserade för. Tankesmedjan Balans har dessutom visat att 260 av Sveriges 290 kommuner lade sparkrav på sina välfärdsverksamheter under 2018.

Gränsen är nådd

Kommun- och rikspolitiker måste förstå att gränsen är nådd. Ansvaret ligger inte bara på kommunerna. Staten måste också ta ett större finansiellt ansvar – inte minst för en ökad likvärdighet.

Men regering och riksdag levererar alldeles för lite åtgärder – särskilt mot lärarbristen. När det fattas 65 000 behöriga lärare runt om i landet, så riskerar det såklart slå hårt mot undervisningens kvalité och leder till att arbetsbördan ökar för oss som är lärare.

Det går inte att komma ifrån att den skiftande lärarbehörigheten mellan skolor också påverkar likvärdigheten oerhört negativt. Menar politikerna allvar med att skapa en likvärdig skola så finns det inga genvägar. Då måste de utbildade lärarna räcka till alla skolor och alla elever – inte bara till vissa.

Ska alla i Sverige få en bra utbildning måste man tillföra resurser. Besparingarna på skola, förskola och fritidshem måste upphöra och politiker sluta lägga nya uppgifter på lärare utan att ta bort minst lika många.

Förändring genom facket

Lärarmarschen har bidragit till att sätta ljuset på de nedskärningar som pågår i många kommuner. Nu fortsätter det fackliga arbetet mot orimliga arbetsvillkor och för mer resurser till skola och utbildning. I centrala och lokala förhandlingar, i möten med politiker, i opinionsbildade aktiviteter och inte minst i lokalt fackligt arbete för en bättre arbetsmiljö. Om hur scheman läggs, om rätt till pauser, om planeringstid, förberedelsetid och tid för efterarbete. All arbetstid ska räknas – inte bara undervisning.

Alla ni som deltagit i lärarmarschen och alla ni som möter bristerna i skola, förskola och fritidshem: Engagera er i det fackliga arbetet. När vi blir många och agerar tillsammans blir vi starka och kan förändra. När vi organiserar oss och gemensamt talar med en samlad röst till politikerna, när vi ger arbetsplatsombud och skyddsombud kraft och styrka bakom kraven, ja det är då vi kan få rätt saker att hända.

Frågor & Svar