Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Ett steg mot helhetsgrepp om utsatta skolor

Idag presenterades vårbudgeten, där bland annat 500 miljoner kronor till utsatta skolor nu spikas. Alla skolor ska vara bra skolor, oavsett i vilket område de ligger eller vilka behov som finns hos eleverna. För att det ska ske måste vi säkerställa ett mer kompensatoriskt resurssystem över tid.

I torsdags presenterade Gustav Fridolin och Magdalena Andersson ett tillskott till vårbudgeten på 500 miljoner kronor, pengar som ska gå till skolor i behov av särskilda insatser. Idag presenterades budgetposten i sin helhet. Tillskottet ska användas för att stärka upp med personal, i syfte att öka likvärdigheten och undervisningens kvalitet. "Vi måste satsa mer på de som har det tuffast och på skolor med fler utmaningar" menar Fridolin.

Det är viktigt att staten tar ett tydligare ansvar och riktar resurserna bättre dit de mest behövs. Jag förväntar mig självklart att den här satsningen görs permanent och återfinns även i höstens budget. Det är inte genom tillfälliga resurstillskott vi kan säkra en långsiktig kvalitetsförstärkning. För att alla skolor ska vara bra skolor, oavsett i vilket område de ligger eller vilka behov som finns hos eleverna, måste vi säkerställa ett mer kompensatoriskt resurssystem över tid.

Resurser inte allt

Men det räcker självklart inte bara med ytterligare resurser, det är därför viktigt att regeringen tillsammans med huvudmännen tar ett helhetsgrepp kring de skolor med de största utmaningarna. Det många av dessa skolor framför allt behöver är fler legitimerade lärare, speciallärare och specialpedagoger och att lärarna har tillräcklig tid att planera, genomföra och utveckla sin undervisning enskilt och tillsammans med sina lärarkollegor. Vi vet att lärarbehörigheten och lärarerfarenheten är som lägst i de skolor med de tuffaste socio-ekonomiska förutsättningarna. För att vända den trenden måste resurserna användas till det som gör nytta för elevernas lärande och trygghet. Rekrytera lärarteam med kompletterande lärarkompetenser, förstärk elevhälsan och anställ andra yrkesgrupper som kan avlasta och frigöra värdefull lärartid. Säkerställ att digitala resurser finns på plats och organisera så att lärarna har tid för sina elever och tillgång till varandra. Faktorer som lön, ledarskap, arbetsmiljö och friutrymme att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, spelar stor roll när lärare väljer vart de vill jobba. Därför måste också sådana satsningar bli verklighet.

Det är glädjande att regeringen skjuter till extra pengar till de skolor som behöver det som mest. Nu väntar vi och eleverna i dessa skolor på att alla pusselbitar ska falla på plats. För att på riktigt kunna säkra likvärdigheten i svensk skola, behöver därför regeringen fortsätta hålla ögonen på målet; Ett attraktivt läraryrke där lärarna värderas högre och läraruppdraget värnas bättre- det är den rakaste vägen till en mer likvärdig och kompensatorisk skola.

Frågor & Svar