Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Ett gymnasielöfte för lärare och elever

Idag krävs ofta en gymnasieexamen för få ett arbete. Därför kan vi aldrig nöja oss förrän alla unga får det stöd de behöver för att klara gymnasiet. Nu efterfrågar Lärarförbundet ett gymnasielöfte - ett löfte om att satsa på lärarna så att fler elever får sjunga om studentens lyckliga dag.

Vi har nioårig skolplikt i Sverige, men i praktiken krävs idag en gymnasieexamen för att komma in på arbetsmarknaden. Medan den generella arbetslösheten bland unga minskar i Sverige, ökar den bland de som saknar examen från gymnasiet.

En komplett gymnasieutbildning är mer än bara ett intyg på ett papper, det är den grund som ger unga möjligheten att vara aktiva samhällsmedborgare, gå vidare till fortsatta studier och ta makten över sitt yrkesliv.

Därför vill vi tillsammans med Sveriges gymnasielärare att politikerna avger ett gymnasielöfte. Vi vet att en gymnasieexamen är körkortet in på arbetsmarknaden. Vi vet också att om man satsar på lärarna så kommer fler elever lyckas ta det körkortet. Därför uppmanar jag Sveriges politiker att skriva under Gymnasielöftet, ett löfte om att satsa på lärarna och på så sätt ge alla elever möjligheten att stolta stå på skolgården med en studentmössa på huvudet.


Gymnasielöftet handlar framför allt om fyra saker:

1.Säkerställ tid för läraruppdraget

8 av 10 gymnasielärare uppger att deras arbetsbelastning är för hög. Det är dags att administrativa uppgifter rensas bort och värdefull lärartid frigörs.

2. Garantera relevant, behovsstyrd och kontinuerlig kompetensutveckling

I ett internationellt perspektiv har svenska lärare små möjligheter till kompetensutveckling. Lärares möjligheter och villkor för att delta i relevant kompetensutveckling måste förbättras.

3. Visa förtroende och tillit till lärarna

Politiska reformer måste genomföras i dialog med professionen.

4. Gör läraryrket attraktivt

Läraruppdraget är ett komplext uppdrag som kräver lång utbildning. En civilingenjör som har lika lång utbildning som en gymnasielärare tjänar i snitt 10 000 kronor mer varje månad. Läraryrket måste uppvärderas.

När lärare får bra förutsättningar kommer fler elever att lyckas ta studenten. Då kommer också fler unga att få möjlighet att skaffa sig ett jobb och känna delaktighet som samhällsmedborgare.

Därför har jag skrivit under gymnasielöftet, gör det du med!Frågor & Svar