Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

En bättre arbetsmiljö i världen – och i Sverige

I dag är det Internationella arbetsmiljödagen. Dagen handlar om att uppmärksamma det fackliga arbetet för ett säkert, hälsosamt och anständigt arbetsliv.

I Sverige är kränkningar av fackliga rättigheter sällsynta. Vi kan verka förhållandevis obehindrat för att förbättra vår arbetsmiljö, för rimliga villkor och för rätten till utveckling i yrket. Den rätten har vi fått i arv från alla dem som genom historien kämpat för fackliga och demokratiska rättigheter i vårt land. Vi får aldrig ta den för given.

Solidaritet globalt och här hemma

Men många lärare runt om i världen har inte möjlighet att organisera sig för professionell utveckling eller för goda löner och arbetsvillkor. Vissa utsätts till och med för förtryck och förföljelse och fråntas rätten att utöva inflytande över sitt arbete och att samverka fackligt. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Den internationella arbetsmiljödagen handlar om solidaritet och gemensam facklig rörelse i hela världen. För det är i grunden samma fackliga strävan här som där – skillnaden är att våra nulägen ser väldigt olika ut.

Ytterligare press på en redan pressad lärarkår

För visst finns brister i arbetsmiljön även i vårt land. Inte minst under pandemin har skyddsombuden över hela landet fått slita med att förmå arbetsgivarna att tillämpa arbetsmiljölagens krav. Ibland har vi också fått inse att arbetsmiljölagen inte räcker till under en pandemi. Smittsäkerheten och arbetsbelastningen har på många håll lämnat väldigt mycket ytterligare att önska från våra arbetsgivares sida.

När vi till slut lämnar pandemin bakom oss kan heller inte lärares vardag se ut som tiden före. Lärarkåren behöver återhämtning och läraryrket bli långsiktigt hållbart.

Fackligt arbete = att aldrig ge upp

Det är bara genom att agera tillsammans som lärarkåren kan förmå allmänheten att inse hur viktigt det är att vi lärare får bättre förutsättningar för vårt yrke. För det blir inte bättre kunskapsresultat med tröttkörda lärare. Tvärtom. Det samhället vinner på är friska lärare som har tid för sina elever och tid att förbereda och efterarbeta sin undervisning.

Vägen till en rimligare arbetsbelastning och en bättre arbetsmiljö går genom en stark och samlad lärarkår som vill och kan förändra. Sättet att göra det är att hålla ihop och agera fackligt tillsammans. Och att aldrig ge upp. Det är vad Internationella arbetsmiljödagen påminner oss om. I världen, såväl som i Sverige.

Frågor & Svar