Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Efterlängtad sommar efter Coronavåren

Den här vårterminen blev pandemi, Corona och Covid-19 konkreta begrepp för oss alla. Nu lämnar vi en tuff vår bakom oss, ser fram mot sommaren och tar vunna erfarenheter med oss in i nästa läsår.

För ett par veckor sedan hördes Den blomstertid nu kommer från skolavslutningar runtom i Sverige. En arbetsam vårtermin kunde sjungas ut. En vårtermin som ingen hade kunnat föreställa sig på förhand. Pandemin ställde allt på ända och förändrade väldigt mycket i vårt samhälle. Hela Skolsverige försattes i en extrem situation. Lärarkåren har klarat uppdraget även under dessa förhållanden, men det har slitit hårt och vad väntar i höst?

Påfrestande coronavår

Lärare och rektorer kan verkligen känna sig stolta över sin insats under Coronavåren. Arbetsbelastningen har varit tung för många – ofta från en redan hög nivå. Det är också uppenbart att övergången till hel eller delvis fjärr- och distansundervisning har varit långt ifrån smärtfri.

På sätt och vis är de problem som följde i spåren av pandemin delvis de samma som skola och utbildning ständigt brottas med. Men nu i kubik – den höga arbetsbelastningen, de omfattande och detaljstyrande kraven på hur och när elevernas lärande ska dokumenteras, tekniska hjälpmedel med bristande funktionalitet, otillräcklig teknisk support och inte minst tidstjuvarna som stjäl fokus från kärnuppdraget. Det vill säga situationerna då lärare tvingas rycka in som städare, rastvakter, extra hjälp i skolmatsalen, vaktmästare eller it-tekniker.

På toppen av allt detta fanns smittrisken som ett ständigt närvarande hot för alla de lärare som pliktmedvetet gick till skolor, förskolor och fritidshem varje dag under våren. Smittläget ställde höga krav på hygien och distanseringsregler i skolmiljön. En uppgift som inte varit helt enkel för samhället i stort, men som ofta är nära nog omöjlig när det handlar om barn.

Fjärrundervisning och fjärrstyrda lärare

Vi lärare har länge sett hur vår arbetsbelastning har spätts på i takt med att bristen på behöriga lärare har vuxit, samtidigt som läraryrket gjorts mer fjärrstyrt genom fler obligatoriska moment och fler rapporteringskrav. Det fjärrstyrda läraryrket har under pandemin försetts med ytterligare en dimension – undervisning via webbkamera. Är detta framtiden för läraryrket? Inte om lärarna själva får råda.

Lärarförbundet har under pandemin genomfört ett antal enkätundersökningar som visar hur lärare och skolledare upplevt vårens arbetssituation. Resultaten finns nu samlade i rapporten Ett ohållbart uppdrag.

När det gäller undervisning på distans med digitala verktyg ser en förkrossande majoritet av lärarna stora risker med utvecklingen. En helt central fråga för Lärarförbundet framöver blir att påverka så att den digitala utvecklingen i skolan verkligen sker med en stark vetenskaplig grund, med fokus på kvalitet och med metoder som är förankrade hos lärarprofessionen. En kraftig majoritet av lärarna anser att det varit mycket svårare än vanligt att lära eleverna det de ska. De flesta är också väldigt oroliga för att kollegorna eller de själva ska sjukskrivas på grund av arbetsrelaterad stress om pandemin fortsätter.

Är det värsta över nu?

Vi vet inte hur smittläget utvecklas i höst. Kanske återgår vi till ett normalläge, kanske har har vi det värsta framför oss. Alldeles oavsett behöver både regeringen och ansvariga beslutsfattare hos våra huvudmän förstärka sin beredskap.

Ansvariga politiker behöver klargöra att förväntningarna på skola och utbildning vid händelser som pandemier inte kan vara lika höga som under normala förhållanden. Det borde finnas särskild lagstiftning för krissituationer som inbegriper skola och utbildning och som sätter ordinarie skollagstiftning och styrdokument ur spel.

Huvudmännen har också ett jobb att göra för att säkerställa att de basala kringfunktionerna i utbildningsverksamheten kan upprätthållas även vid kriser. Lärare ska inte behöva använda sin arbetstid till uppgifter utanför läraruppdraget, som exempelvis städning eller teknisk service. Detta är ingen omöjlig uppgift för huvudmännen, men det fordrar en genomtänkt beredskap.

Sommaren – målsnöre och tid för återhämtning

Sommar och semester för alltid med sig en obestämbar, dallrande förväntan. Och förutom vila och avkoppling markerar sommarens ankomst alltid ett viktigt målsnöre. Batterierna får en chans att laddas inför det kommande läsår som i skolans värld kan ses som det verkliga nyåret.

Med hopp om ett gott nytt läsår med bättre förutsättningar än under Coronavåren önskar jag alla en skön sommar. Ta hand om er och njut av Sommarsverige!

Frågor & Svar