Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Dubbla myndighetsbudskap om gravidas smittrisk duger inte

Myndigheterna kan inte ge två olika budskap om det finns eller inte finns ökade hälsorisker för gravida relaterat till Covid-19. Om gravida ska hindras från att arbeta måste ersättningen för att stanna hemma höjas.

Många gravida blir just nu förbjudna av sin arbetsgivare att arbeta från vecka 20 och får då ansöka om graviditetspenning. Det gäller även vaccinerade gravida. Detta sker trots att Folkhälsomyndigheten är tydlig med att det inte finns förhöjd risk för vaccinerade gravida att återvända till sina arbetsplatser, men vissa arbetsgivare väljer istället att lyssna på Arbetsmiljöverket som istället rekommenderar att försiktighetsprincipen ska råda även för dem som är vaccinerade. Dubbla budskap från myndigheterna med andra ord.

Oacceptabelt att enskilda straffas ekonomiskt

Det duger inte. Konsekvensen blir bara förvirring och enskilda gravida straffas ekonomiskt - om man ska tro Folkhälsomyndigheten dessutom helt i onödan. Graviditetspengen ska vara 80 procent av lönen, men med ett maxtak på 759 kronor om dagen så blir ersättningen avsevärt mindre än 80 procent för i stort sett alla lärare.

Vid graviditetspenning ges ingen ekonomisk utfyllnad från arbetsgivaren på det sätt som finns vid sjukskrivning, vilket drabbar såväl lärare som andra anställda inom välfärdssektorn. Detta borde rättas till. Lärarförbundet arbetar tillsammans med de andra fackförbunden inom välfärden för att förmå arbetsgivarna att betala en sådan. En förhandlingsframställan om att få till stånd en avtalad tilläggsersättning är inlämnad till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Om Arbetsmiljöverkets försiktighetsprincip får fortsätta att råda vore det ytterst märkligt om arbetsgivarsidan inte är villig att diskutera detta.

Myndigheterna måste samordna sig till ett budskap

Självklart borde arbetsgivarna göra mer för att hitta alternativa smittsäkrade arbetsuppgifter, men det är klart att det inte alltid går. Likaså måste det vara självklart att individuella riskbedömningar alltid ska göras för varje enskild gravid, detta gäller även vaccinerade gravida. Gravida som har andra riskfaktorer ska givetvis vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare huruvida återgång till arbetet är lämpligt.

Detta förtar dock inte det faktum att myndigheterna inte kan uppträda så splittrat som nu är fallet utan måste klara av att ge en samlad generell rekommendation. I en pandemi måste myndighetssverige uppträda samordnat. Om inte myndigheterna själva klarar att samordna sig får regeringen gripa in.

Frågor & Svar