Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Satsa på fler lärare i fritidshem!

Fritidshemmet har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som ger eleverna möjlighet att växa socialt, kunskapsmässigt och kreativt. Därför kan vi aldrig acceptera att mer än hälften av personalen saknar relevant utbildning och att nästan 30 procent valt andra jobb. Trenden måste vändas.

Färska siffror från Skolverket visar att inte ens hälften av personalen i fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta andelen sedan Skolverket började föra statistik år 1995. Fritidshemmet har alldeles för länge hamnat för långt ned på politikernas prioriteringslista.

Fritidshemmet har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som ger eleverna möjlighet att växa socialt, kunskapsmässigt och kreativt. I fritidshemmet utvecklar eleverna förmågor som både stödjer kunskapsutvecklingen i andra ämnen, efterfrågas i arbetslivet och som gynnar deras personliga utveckling. Dessutom har verksamheten en viktig samverkande funktion med övriga skolväsendet och ser därmed till elevens bästa ur ett helhetsperspektiv. Men en pedagogisk verksamhet som leds av personal utan relevant utbildning, kommer aldrig kunna bli så bra som den har potential att vara. Därför krävs mer satsningar på lärare i fritidshem.

Sju krav

För ett år sedan lämnade jag över en lista till Gustav Fridolin med sju krav för bättre förutsättningar för fritidshemmet. Ett av dessa handlade om att ge fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen. Att kravet nu har blivit verklighet är ett stort framsteg. Nu är nästa steg att också satsa på de som arbetar i verksamheten, så att läroplanen kan följas och kvalitén hållas hög.

För regeringen har tagit en genväg. Samtidigt som andelen utbildade lärare i fritidshem har minskat, så har ändå personaltätheten ökat. Man har alltså satsat på outbildad personal istället för att långsiktigt arbeta för att fler ska vilja utbilda sig till lärare i fritidshem.

Mer personal är alltid bra, men det får inte ske på bekostnad av lärarnas möjligheter att bedriva genomtänkt pedagogisk verksamhet. Idag behöver lärarna framförallt fler utbildade kollegor, så att det pedagogiska ansvaret kan delas av fler. Men för att fler ska vilja bli lärare i fritidshem krävs högre lön, lägre arbetsbelastning, bättre villkor och fler karriärvägar. Det är först när politiken börjar prioritera det som vi kommer få se verklig förändring.

Förutom vikten av högre löner, lägre arbetsbelastning, bättre villkor och fler karriärvägar för lärare i fritidshem, vill jag lyfta ytterligare två allvarliga konstateranden utifrån Skolverkets statistik.

Elevgrupper och utbildade kollegor

Det första handlar om storleken på elevgrupperna. För 20 år sedan gick det 24,1 elever per grupp i fritidshemmet. Idag är siffran 40,3 barn. Sedan förra året har det visserligen skett en liten förbättring, men i jämförelse med för 20 år sedan är det en alarmerande utveckling som ingen politiker med gott samvete kan blunda för.

För det andra är det viktigt att lyfta den bristande likvärdighet som Skolverkets siffror visar. Utbildningsnivån hos personalen skiljer sig stort mellan olika fritidshem. På 528 fritidshem saknas det helt personal med pedagogisk högskoleexamen. På andra fritidshem har all personal relevant utbildning. Här måste mycket mer göras för att locka utbildade och behöriga lärare i fritidspedagogik till alla fritidshem.

Fritidshemmet har en central roll i det svenska utbildningssystemet och är en mycket efterfrågad verksamhet. Därför kan vi aldrig acceptera att mer än hälften av personalen saknar relevant utbildning, samtidigt som nästan 30% av de utbildade lärarna idag valt att jobba med annat. Det går att vända denna trend, låt villkoren bli lika fantastiska som yrket!

Frågor & Svar