Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Demokratin får inte tas för given

I år firar vi 100 år av demokrati i Sverige. Det är värt att fira, men också en påminnelse om att demokratin inte kan tas för given. Idag skriver Lärarförbundet under Deklarationen för en stark demokrati.

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Regeringen genomför därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att främja en levande och uthållig demokrati för framtiden. Det behövs.

Demokratin utmanas igen

Runt om i världen kan vi se exempel på att demokratier utmanas och försvagas. Även i Sverige kan vi se antidemokratiska tendenser i samhället och ett allt råare debattklimat som inte präglas av den respektfulla dialogen och samtalet, utan bär tydliga antidemokratiska kännetecken; hätskhet, smädelser och rena hot. Vi behöver agera mot de antidemokratiska tendenserna för att säkra en demokrati som står sig stark även i framtiden. 100 års-firandet av demokratins genombrott i vårt land erbjuder ett tillfälle att sluta upp bakom demokratin – inte bara i ord utan också i handling.

100 år av svensk demokrati

En del i satsningen består av inrättandet av Kommittén Demokratin 100 år. Kommittén har i uppdrag att planera, samordna och genomföra insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Idag skriver Lärarförbundet under den deklaration för demokrati som kommittén tagit fram. Just i dag för hundra år sedan kunde kvinnor i Sverige för första gången använda sin nyvunna rösträtt. Den 10-26 september 1921 hölls nämligen röstningen till riksdagens andrakammare. Valet genomfördes på olika dagar i landets 28 valkretsar. Först ut var Malmö, Helsingborg, Landskrona och Lund lördagen 10 september.

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Deklarationen riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag. Det deklarationen uttrycker är en självklar del av Lärarförbundets värdegrund vad gäller människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer och i skarp kontrast till diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Läs hela Lärarförbundets åtagande i deklarationen här: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/deklara...

Lärares demokratiska uppdrag

Genom deklarationen förbinder sig Lärarförbundet att verka för demokrati i den egna organisationen, i det svenska samhället och i vårt internationella samarbete. Vi lärare och skolledare har ett särskilt viktigt demokratiskt uppdrag. Det är genom utbildning som kommande generationer fostras i demokrati och mänskliga rättigheter. Förskolan och skolan ska kännetecknas av värden som människors lika värde, jämställdhet, solidaritet och individens frihet. Genom att främja elevernas lärande ska eleverna förberedas för att leva och verka i samhället.

Internationellt samarbete är enligt min mening väldigt viktigt för att främja demokratin. Starka, oberoende, demokratiska och hållbara professionella lärarfackliga organisationer är i sig ett viktigt bidrag till demokratin. När dessa organisationer finns på plats för att ta tillvara sina medlemmars intressen, så bidrar det till utbildning av god kvalitet för alla – vilket i sin tur är en del av själva grundvalen för demokrati. Lärarförbundet har en lång och stolt historia vad gäller demokratiperspektivet i internationellt utvecklingssamarbete. Vi verkar inom Education International, Union to union och ihop med många av våra systerorganisationer i andra länder för att främja demokrati och fackliga organisering i världen.

Demokrati och öppenhet är värden som ständigt måste försvaras och utvecklas. Ingen ska i framtiden behöva tvivla på att Lärarförbundet stått på rätt sida av historien. På demokratins sida.

Frågor & Svar