Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Bra skolledare avgörande

Att vara skolledare är just nu kanske svårare — och viktigare — än någonsin, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Att vara skolledare är just nu kanske svårare — och viktigare — än någonsin, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Kommuner och fristående skolor måste se till att skolledarna har goda villkor. Hård press och förhållandevis låg lön är inget lockbete.

För två veckor sedan besökte jag en förberedelseklass i Berlin. Förutom lärarnas stora engagemang och elevernas vilja och ambitioner var det en sak som gjorde särskilt intryck på mig: Läraren Peters berättelse om hur han hade lämnat yrket på grund av lönen, och kommit tillbaka tack vare en driven rektor.

Peter startade ett eget företag där han tjänade dubbelt så mycket på att jobba två dagar i veckan som han gjorde som lärare på heltid. När jag frågade honom vad som fick honom att komma tillbaka svarade han direkt: rektorn Vera. Och förstås att få jobba med just de här eleverna.

Gott ledarskap har avgörande betydelse

Det här är ingen unik historia. Jag har mött åtskilliga lärare som har berättat vilken avgörande betydelse deras chef har haft. Erfarenheterna bekräftas av både svensk och internationell forskning. Enligt OECD karaktäriseras effektiva skolor ofta av ett starkt och stabilt ledarskap.

Ett gott ledarskap är av­görande för ett framgångsrikt lärarskap och det är förstås i sin tur avgörande för en positiv kunskaps­utveckling — hos alla elever.

Stora och svåra utmaningar

Att vara skolledare är just nu kanske svårare — och viktigare — än någonsin. Skolledarna ska vända kunskapsutvecklingen, hantera lärarbristen och lyckas med nyanländas inte­grering i skolan. En del skolledare får en ny elevgrupp med flyktingar varje vecka. Elever som ska ha lärare, lokaler, elevhälsa och allt annat som skolan har ansvar att leverera. Det ligger i allas intresse att skolledare har riktigt goda förutsättningar att lyckas i jobbet.

Tyvärr visar Lärarförbundets nya rapport på betydande utmaningar i skolledarnas arbets­situation.

  • För det första: Rektorer och förskole­chefer har ett omfattande arbetsgivaransvar. Ofta för fler än 40 medarbetare, ibland över 100. Det är fler än många andra chefsgrupper har.
  • För det andra: Rektorer och förskolechefer tjänar betydligt mindre än andra chefsgrupper med motsvarande ansvar. Skillnaden är mellan 10 000 och 20 000 kronor per ­månad, eller flera miljoner under ett yrkesliv.
  • För det tredje: Tre av fem lärare har bytt rektor/förskolechef de senaste tre åren. Nio av tio lärare menar att det är negativt med stor omsättning av skolledare.
  • För det fjärde: Drygt fyra av tio skolledare når pensionsåldern de kommande tio åren. Det finns alltså ett stort behov av att behålla kompetens och locka till sig ny.

Dessa utmaningar hänger förstås ihop. Hög arbetsbelastning och låg lön i förhållande till ansvar leder i sig till en stor omsättning på skolledare. Det drabbar verksamheten och försvårar det långsiktiga arbetet med att utveckla undervisningen, det kollegiala samarbetet och organisationen.

Högre lön och en rimlig arbetssituation

Det måste vara lockande att ta på sig ett skolledarskap och det måste premieras att utvecklas i sitt ledarskap. Vi vet att högre löner tillsammans med en rimlig arbetssituation är avgörande för hur attraktivt yrket är, nu och i framtiden. Varje kommun och fristående skola måste ställa sig frågan: Hur kan vi vara en attraktiv arbetsgivare för Sveriges mest betydelsefulla ledare?

Varje skolledare borde få förutsättningar att vara den där chefen som får lärare att komma tillbaka till yrket.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand


Johanna Jaara Åstrands ledare

Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 5/16

Frågor & Svar