Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Även skolledare måste ha rätt till semestervila

Lärare och skolledare har just nu en välbehövlig semester, men många skolledare kan inte koppla bort sitt arbete ens under semestern. Bemanningen inför höstterminen måste säkerställas och det är inte någon enkel uppgift i lärarbristens Sverige.

Förra sommaren var fyra av tio skolledare i kommunala grundskolor tvungna att arbeta under sin sommarsemester för att lösa oförutsedda rekryteringsbehov. Situationen den här sommaren är sannolikt inte bättre. Stora pensionsavgångar, växande elevkullar och den skriande bristen på behöriga lärare fortsätter att utmana skolan.

Tuff uppgift säkra lärarbemanningen

Rektorer står inför en tuff utmaning att se till att eleverna så långt som det är möjligt möts av behöriga lärare efter sommaren. Samtidigt har flera av Lärarförbundets senaste undersökningar visat på att rektorerna redan nu är slutkörda till följd av de påfrestningar som coronapandemin lagt på dem.

Tre av fem skolledare uppger att arbetsbelastningen har ökat under pandemin. Dessutom anser över hälften av skolledarna att de inte hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Det här är inte en rimlig situation. Mår inte chefen bra är risken stor att inte heller personalen kommer att må bra och i förlängningen inte heller eleverna.

Lätta på trycket för landets skolledare

Till detta kommer att coronapandemin fört med sig att så många som varannan lärare uppger att de är oroliga för att de kommer att behöva sjukskriva sig för stress om pandemin fortsätter till hösten. Rektorerna måste alltså både fokusera på rekrytering och att ta hand om sin allt mer stressade personal.

Det här skulle vara en utmaning för de flesta chefer, men till saken hör att en offentligt anställd skolledare ansvarar för omkring 40 medarbetare. Det kan jämföras med den genomsnittliga chefen på svensk arbetsmarknad som ansvarar för strax under 20 medarbetare.

Vad behöver göras?

Så vad behöver göras för att lätta trycket på landets skolledare? Ja, först och främst borde kraftfulla insatser tas för att pressa ner lärarbristen.

För det andra borde skollagen skärpas så att alla huvudmänregelbundet måste förvissa sig om att rektorerna har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag. Idag hanteras detta väldigt olika bra mellan olika huvudmän.

Skolledarna måste ju också, för det tredje, verkligen tillförsäkras den semestervila som de har rätt till. Här måste huvudmännen som arbetsgivare tydligare avkrävas sitt arbetsmiljöansvar. För det fjärde borde regeringen ta initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för hela skolans personal.Och sist, men inte minst, borde – i spåren av Coronakrisen – Skolinspektionens granskningar stoppas under hela 2020 för att hålla tillbaka arbetsbelastningen för skolledarna.

Dags att bry sig om skolans ledare

Det borde vara självklart att alla skolledare ges möjlighet till återhämtning och tillräckliga förutsättningar för leda en så samhällsviktig verksamhet som utbildning. Det är hög tid att beslutsfattarna inom skola och utbildning börjar bry sig om sina skolledare.

Frågor & Svar