Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​Att vara med i Lärarförbundet är att vara en del av något större

Att vara lärare är att vara en del av något större, säger vi i Lärarförbundet. Varje barns rätt till utbildning och till den bästa utbildningen oavsett var hen kommer ifrån, det driver och förenar oss. Och vårt engagemang stannar inte vid Sveriges gränser.

Att vara lärare är att vara en del av något större, säger vi i Lärarförbundet. Vårt arbete påverkar hela samhället och länders framtid. Eller för att använda Nelson Mandelas ord:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world

Varje barns rätt till utbildning och till den bästa utbildningen oavsett var hen kommer ifrån, det driver och förenar oss.

Vårt engagemang stannar inte vid Sveriges gränser. Det omfattar barn, unga och lärare runt om i hela världen. När Sydafrika blev fritt tackade Nelson Mandela personligen Lärarförbundet för stödet och samarbetet under de svåra åren.

I många år har vi drivit internationellt arbete
Lärarförbundet bedriver sedan många år ett internationellt arbete med fokus på att stötta lärarorganisationer. Just nu har vi projekt i ett 20-tal länder, i allt från organisering av medlemmar till lärares inflytande över sin situation och utbildningsfrågor.

Kvinnonätverket i Filippinerna har t ex gjort en studie om våld mot flickor och kvinnor i skolan för att på så sätt förändra situationen och i Malawi har lärarfacket nu ett digitalt medlemsregister och besöker skolor för att kunna växa och bli en starkare röst.

Idag saknas 2,7 miljoner lärare
Världslärardagen den 5 oktober är ett tillfälle att uppmärksamma tillståndet för lärare runt om i världen. Det behövs. I Turkiet har lärare blivit fråntagna sin legitimation och flera tusen har mist sina jobb. I Ecuador har regeringen upplöst lärarnas fackliga organisation. Att kunna engagera sig fackligt är inte självklart överallt.

Dessutom saknas idag 2,7 miljoner grundskollärare, och här hemma räknar den svenska regeringen med en brist på 60 000 lärare redan 2019. För att få fler att vilja bli och vara lärare måste statusen öka och villkoren förbättras. Det slog FN fast redan för 50 år sedan och det är dags att världens ledare lever upp till det.

Din medlemsavgift gör skillnad för lärare i världen
Vi påverkar för större inflytande och bättre villkor; högre löner och minskad arbetsbelastning på alla nivåer. I Lärarförbundet har vi 230 000 medlemmar och i hela världen förenar Education Internationals medlemsorganisationer tillsammans 30 miljoner medlemmar. EI är en av världens största fackliga rörelser.

Du vet väl om att en del av din medlemsavgift hjälper till att göra skillnad för lärare runt om i världen: Hoppas du känner stolthet och styrka av att vara en del av något större. Det gör jag, varje dag!
Frågor & Svar