Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Att låta pengar gå till spillo löser ingen lärarbrist

I dag presenterade Skolverket siffror över utgången av den så kallade Lågstadiesatsningen. Satsningen på att få in fler lärare i skolan är helt nödvändig samtidigt visar siffrorna från Skolverket också på hur akut och påtaglig lärarbristen i Sverige är idag.

Att kommuner och fristående skolor nu lyckats rekrytera cirka 1300 lärare och ett antal hundra förskollärare och specialpedagoger ger en viss lättnad på trycket hos den befintliga lärarkåren. Samtidigt visar siffrorna från Skolverket också på hur akut och påtaglig lärarbristen i Sverige är idag.

För läsåret 2015/16 beviljades kommuner och fristående skolor nästan två miljarder kronor i bidrag. Ungefär en tiondel av bidraget, drygt 205 miljoner kronor ska betalas tillbaka eftersom de inte lyckats rekrytera personal.

205 miljoner kronor som inte kan användas för att de inte finns lärare att anställa. Det är lärarbristens Sverige. 95 procent av kommunerna uppger att de har svårt att rekrytera personal. 95 procent har fått pengar men kan inte anställa för lärarna helt enkelt inte finns där.

Det går såklart inte att anställa lärare som inte finns. Därför är det bra att det möjliggjorts att anställa andra yrkeskategorier i syfte att avlasta lärarna och frigöra värdefull lärartid. Och desto viktigare är det att alla parter på alla nivåer gör allt och lite till för att få fler att utbilda sig till lärare och se till att de lärare man har vill stanna kvar och utvecklas i yrket. Därför måste lokala kompetensförsörjningsplaner komma på plats, där parterna gemensamt lägger upp rekryteringsstrategier, långsiktiga lönepolitiska prioriteringar, utbildningsinsatser och åtgärder för att avlasta befintliga lärare från arbetsuppgifter som inte har med kärnuppdraget att göra.

Kommunerna måste fråga sig hur man kan behålla och locka tillbaka lärare till yrket genom att bli attraktiva lärararbetsgivare. SCB presenterade nyligen siffror som visar att 6 av 10 av de 40 000 lärare som valt att lämna yrket kan tänka sig att komma tillbaka. Förutsatt att de får högre lön, rimligare arbetsbelastning och mer makt över sitt jobb.

Att 95 % av tillfrågade kommuner har svårt att rekrytera visar också att det måste finnas en tydligare strategi för hur de arbetar med en rekryterande lönesättning och rimliga arbetsvillkor för de lärare kommunen faktiskt har. Här krävs det att kommunen gemensamt med professionen skapar sin åtgärdslista.

Arbetsgivare måste helt enkelt erbjuda de villkor som lärarna efterfrågar. För en sak är säker: lärarbristen kommer inte försvinna av sig själv och att låta pengar gå till spillo löser ingen lärarbrist. Men ett planlöst agerande gör det inte heller.

Frågor & Svar