Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Att investera i lärarna är att framtidssäkra Sverige!

Tillsammans fick vi det att hända! Stort tack! I våras samlade Lärarförbundet in över 35 000 medlemsröster i vårt arbete med att ta ut rätt kurs för läraryrket och skolan. Medskicken visar att vi lärare tydligt känner stolthet över vårt yrke och en stor glädje över att få göra skillnad och möta barn

Men Lärarförbundets medlemmar ger lika tydligt uttryck för att läraryrket alltför ofta är fyllt av stress och frustration. Framför allt över att vi lärare alltför ofta saknar den nödvändiga tid som behövs för att på ett bra sätt planera och följa upp vår undervisning, stödja och utmana våra elever och att få spela roll för kollegorna och på så sätt utvecklas tillsammans och genom varandra.

Så här i början av ett nytt läsår är förstås lärarhjärtat fyllt av förväntan och nya krafter att få göra ett riktigt bra jobb. Dessvärre blir det också extra tydligt att kollegor saknas på många håll och att vi är för få som delar på det viktiga ansvaret att utbilda framtidens Sverige.

Men de politiker som menar allvar med att lösa den akuta lärarbristen och är beredda att ta sig an de verkliga utmaningarna för svensk skola behöver inte leta efter åtgärdslistan. De behöver inte leta efter svaren på hur läraryrket kan bli ett attraktivt högstatusyrke. Vi lärare har lösningarna.

När vi lärare talar om läraryrkets utveckling och villkor, då talar vi inte bara i egen sak. Vårt arbete lägger grunden för hela landets välstånd. Om vi ges rätt förutsättningar, betalt utifrån vårt ansvar och vår kompetens, ges tillräcklig tid för våra elever och får ta del av och driva den senaste forskningen, ja då framtidssäkrar vi Sverige. Då öppnar vi lärare möjligheterna för framtida innovation och export, tillväxt och välstånd under kommande decennier.

Så visst bankar lärarhjärtat lite extra så här vid skolstarten. Till dig som är lärare eller skolledare vill jag bara säga att jag hoppas att du får vara den lärare eller den skolledare som du vet att du kan och vill vara för dina elever!Till dig som är politiker i stat och kommun vill jag säga: Att investera i lärarna är att framtidssäkra Sverige. Det tjänar hela Sverige på.

Varmt välkommen till ett nytt läsår!

Frågor & Svar