Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Anställningstryggheten är under attack

Vi ställer oss inte bakom attacken mot anställningsskyddet och uppluckringen av kravet på att uppsägningar ska vila på saklig grund, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

Vi ställer oss inte bakom attacken mot anställningsskyddet och uppluckringen av kravet på att uppsägningar ska vila på saklig grund, skriver Johanna Jaara Åstrand i sin ledare i Lärarnas tidning.

En dramatisk förändring av spelreglerna på svensk arbetsmarknad hotar. Lärarförbundet ställer sig helt avvisande till den urholkning av anställningsskyddet som seglat upp som ett reellt hot.

Inom arbetsmarknadspolitiken pågår omtumlande saker. Den anställningstrygghet som många hittills betraktat som självklar på svensk arbetsmarknad kan vara på väg att försvagas. Bakgrunden är att regeringen, Centern och Liberalerna i januariavtalet för ett år sedan kom överens om att arbetsrätten ska göras mer fördelaktig sett ur arbetsgivarnas synvinkel. De fackliga organisationerna och arbetsgivarna har först fått chansen att enas i avtal. Men om parterna inte kommer överens – då blir det lagstiftning. Så lyder hotet från januaripartierna.

Regeringens utredare

Regeringen har tillsatt en utredare som ska lägga förslag på fyra områden; undantag från turordningsreglerna, lägre kostnader för att säga upp människor, stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och en översyn av anställningsskyddet, bland annat för visstidsanställda. Den sista maj i år ska allt vara färdigt. Om inte arbetsmarknadens parter har kommit överens då är det meningen att regeringen ska lägga ett lagförslag på riksdagens bord.

Inom det kommunala området har parterna redan enats om att hålla staten borta från regleringarna som skyddar anställningstryggheten. Här finns en överenskommelse som också permanentar de turordningsregler som prövats i sektorn och säkrar rätten till omställningsinsatser vid arbetsbrist. Från och med den 1 maj är tanken att avtalet träder i kraft.

Det grundläggande anställningsskyddet

Men på det privata området är situationen helt annorlunda. Där attackerar Svenskt Näringsliv det grundläggande anställningsskyddet. I ryggen har arbetsgivarna hotet om lagstiftning och har kunnat sätta hård press på sina motparter. Blir det lagstiftning hotas anställningsskyddet även för statligt och kommunalt anställda.

Nu har vi hamnat i ett läge där Svenskt Näringsliv fått med LO och PTK på en avsiktsförklaring som riskerar luckra upp anställningsskyddet. Lärarförbundet har inom PTK röstat nej till avsiktsförklaringen, men en majoritet av TCO- och SACO-förbunden inom PTK har dessvärre sagt ja.

Saklig grund-kravet

Avsiktsförklaringen innebär att det som kallas för saklig grund-kravet vid uppsägningar kan slopas. Det skulle öppna upp för fler uppsägningsmöjligheter på grund av personliga skäl. Det vill säga ingenting annat än att sannolikheten ökar för att den enskilde ska mötas av beskedet att inte duga som arbetstagare.

Föga överraskande stormar det ordentligt internt i LO. Flera förbund har hoppat av den laddade förhandlingen, vilket kan resultera i att LO ändrar sitt ställningstagande. Ytterst lär detta avgöras av LO-kongressen i vår.

Då aktualiseras risken för lagstiftning och ett avgörande på politisk väg. Den socialdemokratiskt ledda regeringen ska dock ha klart för sig var Lärarförbundet står. Vi ställer oss inte bakom attacken mot anställningsskyddet och uppluckringen av kravet på att uppsägningar ska vila på saklig grund. Det borde inte en socialdemokratisk regering heller göra.

Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @JohannaJAstrand

Johanna Jaara Åstrands ledare
Lärarnas tidning kommer ut varannan vecka under terminstid. I varje nummer finns en ledare skriven av Johanna Jaara Åstrand.

Läs ledaren i Lärarnas tidning 2/20
Frågor & Svar