Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

Personligt anpassade lösningar lyfter gymnasieelever i Angered

Specialpedagog Samuel Engelhardt, ombudet Farhang Mati och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand utanför Angeredsgymnasiet.

Specialpedagog Samuel Engelhardt, ombudet Farhang Mati och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand utanför Angeredsgymnasiet.

Jag besökte Angeredsgymnasiet och möttes av en oerhörd stolthet bland både lärare och elever. Här har man med stor beslutsamhet jobbat stenhårt för att hitta lösningar som passar just de egna elevernas förutsättningar. Elever som ofta har kommit sent under skoltiden till Sverige.

Ordet ”utmaning” börjar kanske bli ett slitet ord. Oftast används det synonymt med ”problem” snarare än för att beskriva en uppgift som man känner sig peppad att ta itu med trots att den kräver en ansträngning.

Angeredsutmaningen är dock en utmaning av den senare kategorin. På Angeredsgymnasiet i Göteborg går 1100 elever. På skolan finns alla de utmaningar som brukar finnas på så kallade utanförskapsskolor. Men på Angeredsgymnasiet har man med stor beslutsamhet jobbat stenhårt för att hitta lösningar som passar just de egna eleverna. Elever som ofta har kommit sent under skoltiden till Sverige. Som har stora drömmar om det nya livet, men har glapp i sin utbildning och ett obefintligt nätverk.

På Angeredgymnasiet får ungdomarna jobba utifrån sina förutsättningar, oavsett om de måste börja med att lära sig att skriva på sitt modersmål eller om de ska komplettera en utländsk gymnasieutbildning och nå högskolebehörighet. Genom Kunskapsportalen och Guidning på skolan får eleverna stöd att nå sina mål. Samarbeten med näringslivet ger praktikplatser, läxhjälp, mentorer, stipendier – och inte minst – framtidsdrömmar och nätverk.

När jag besökte Angeredsgymnasiet slogs jag av den oerhörda stoltheten bland både lärare och elever. Trots att skolan är gammal och färgerna på väggarna omoderna finns inte ett klotter så långt ögat når. En kille kommer fram och klappar om sin lärare Fahrang, tar i hand, säger ”vad snygg du är i dag”. Shakiv som går på handelsprogrammet vet vad han drömmer om och svarar tvärsäkert när jag frågar: ”Idrottslärare.”

Samuel Engelhardt, grundare av Angeredsutmaningen, berättar om en elev som drömde om att bli fotbollsproffs. Han hade ingen plan B, förrän han fick göra praktik på ett arkitektkontor. Nu läser han till arkitekt i Örebro.

Angeredsexemplet är ett fantastiskt exempel som förtjänar att synliggöras. Därför lyfter vi i Lärarförbundet fram det under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Men det finns förstås också många, många fler exempel på framgångsrikt och engagerat arbete på våra skolor runt om i landet.

Jag är fast i min övertygelse om att vi kan lyfta varenda elev.

Frågor & Svar