Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Ordförandebloggen: Johanna Jaara Åstrand

​​​Allt engagemang för ensamkommande barn behövs

De senaste åren har miljontals barn tvingats på flykt. Vissa har kommit till Sverige och börjat svensk skola. Jag imponeras över det engagemang jag ser hos lärarkåren och är stolt över att tillhöra en yrkesgrupp som står upp för barn i de allra svåraste av situationer.

Liksom många, många lärare med mig har jag under de senaste åren känt förtvivlan över alla de miljoner människor som har tvingats på flykt från sina hemländer. Varje människa som måste fly är en tragedi. Allra värst är det förstås för de barn och unga som rycks upp från sina rötter, antingen tillsammans med sin familj eller helt ensamma på sin flykt. Jag har också träffat många rektorer, lärare och elever som berättar om läget i svensk skola och hur mottagandet av nya elever har fungerat eller inte fungerat. Många är de lärare som gjort ett enastående arbete och lagt ned både sin arbetstid och fritid för att ge unga nyanlända en god chans till en ny start i Sverige.

Jag är otroligt stolt över att tillhöra en yrkesgrupp som inte tvekar att stå upp för de allra svagaste i de allra svåraste av situationer. Men det finns mycket som måste bli bättre! Det är inte hållbart vare sig för elever eller lärare när asylbeslut dröjer och unga hamnar i limbo. Lärarna tillhör den yrkesgrupp som fått bära en orimligt stor börda när uppbackningen av samhället brustit och konsekvenserna lagts i individers och lärarprofessionens knä. Jag skrev ett öppet brev till Sveriges regering om det i oktober.

Att vara lärare är inte att ha vilket jobb som helst. Det är att vara en del av något mycket större och ett samhällsuppdrag som innebär att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och sociala utveckling till demokratiska samhällsmedborgare. Sedan brevet i oktober har situationen ute på landets skolor förvärrats och vittnesmålen om ungdomar som i desperation väljer att avsluta sitt liv blivit fler.

Jag väntar fortfarande på svar från regeringen.

Jag, tillsammans med Eva Nordmark på TCO och Veronica Magnusson på Vision, uppvaktade Morgan Johansson både med artiklar och besök för att förändra asyllagen.

På plats hos Morgan Johansson för att lyfta lärarperspektivet på migrationspolitikJag är medveten om att detta är en fråga som är mycket komplicerad och att regeringens förslag på förlängt uppehållstillstånd har sina luckor. Jag arbetar därför brett i min roll som ordförande för att få till stånd politisk vilja och beslut som svarar upp mot de behov och lösningar som professionen efterfrågar i syfte att få göra ett riktigt bra jobb som lärare och ledare.


Jag kommer fortsätta kämpa för att ge unga nyanlända de bästa chanser i skolan och att ge lärare rätt förutsättningar för att undervisa och göra skillnad för dem och alla deras klasskamrater. Jag både gläds och imponeras över det initiativ, engagemang och driv som finns i lärarkåren för alla dessa barn och ungdomar. Jag tänker visa att vi står upp för er, de mänskliga rättigheterna och elevernas rätt till utbildning. Vi fortsätter att driva på, både genom fackligt engagemang i Lärarförbundet och genom andra organisationer och upprop.


Tillsammans kan vi få rätt saker att hända och skapa de bästa förutsättningarna för de som behöver oss allra mest.

Frågor & Svar