Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Tystnaden är bruten - låt oss aldrig tystna igen!

Hösten 2017 kommer jag minnas som hösten då det vände, då kvinnor i alla sektorer av vårt samhälle satte ned foten och ropade att nu räcker det!

Det började med #metoo och bransch efter bransch följde efter med sina egna upprop. Från fackligt aktiva kom #inteförhandlingsbart och från lärare #ickegodkänt. Budskapet var tydligt - sexuella trakasserier och övergrepp hör inte hemma någonstans i ett civiliserat samhälle.


Det är tungt att ta del av alla de vittnesmål som delats denna höst. Dels för att de är hjärtskärande berättelser om utsatthet, makt och övergrepp, dels för att de väcker slumrande egna minnen av övergrepp och trakasserier till liv. Och allra tyngst är förstås berättelserna från barn och ungdomar att bära. Barn och ungdomar som råkat illa ut i den miljö som ska vara tryggheten och källan till kunskap – skolan. Och vuxna som svikit genom att förminska, bortförklara eller vara tysta.


Som lärare och skolledare får vi aldrig låta detta ske. Tystnaden är bruten – låt oss aldrig tystna igen! Att prata om trakasserier och övergrepp är ett första viktigt steg för att synliggöra. Låt oss tillsammans se till att kraften i alla dessa uppror leder till ett paradigmskifte.

När de tre statsråden Gustav Fridolin, Anna Ekström och Helen Hellmark Knutsson den 30 november samlade en rad representanter för olika organisationer med skolkoppling för att samtala om hur vi tillsammans kan göra skolan till en trygg plats blev det tydligt hur starka vi kan vara om vi agerar tillsammmans. Denna fråga angår hela lärarprofessionen, från förskola och fritidshem till grundskola och högskola. Därför är det viktigt att vi lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare står enade och agerar. Med en stark och enig röst säger vi STOPP!

Vid mötet hos statsråden fick jag också möjlighet att möta två av de kvinnliga lärare som står bakom #ickegodkänt, som samlat flera tusen lärare i ett upprop mot de sexuella trakasserier och övergrepp som lärare utsätts för på sin arbetsplats. Tillsammans pratade vi om hur vi kan gå vidare för att få slut på sexuella trakasserier i skolan. Vi konstaterade att det är viktigt att detta inte blir en dagslända, utan att de berättelser som kommit fram i lärarnas upprop och i elevuppropen #tystiklassen och #räckupphanden får leda till förändring. Lärarförbundet stöttar initiativtagarna i detta arbete och det gör vi tillsammans med Lärarnas riksförbund, eftersom vi lärare är starkast tillsammans.

Men vad kan vi då göra? Låt oss börja med att se till att lärares yrkesetik får vara en levande del av vår yrkesutövning. Med yrkesetiken som kompass och rättesnöre ska övergrepp aldrig kunna sopas under mattan. I våra yrkesetiska principer förbinder vi oss att ”alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier”. Vi måste stå upp för yrkesetiken i alla lägen! Vill du få igång samtalen om yrkesetik på din skola? Då kan du boka ett yrkesetiskt seminarium här!

Ett normkritiskt förhållningssätt kan också bidra i kampen mot trakasserier och övergrepp. Normkritiken hjälper oss att ifrågasätta samhällets normer. På så vis kan vi få syn på de strukturer som leder till diskriminering. Normkritik visar oss vägen mot ett samhälle där alla människor får synas och höras på samma villkor. Låt oss prata om normkritik i kollegiet och låt normkritik få vara en del i vår kompetensutveckling och en del i lärarutbildningen.

Skolans demokratiuppdrag lägger grunden för hur vi som samhällsmedborgare är i mötet med varandra. Många lärare vittnar om att tiden inte räcker till, att dokumentation, administration och för hög arbetsbelastning gör att vi som lärare inte hinner se, möta och samtala med elever i den utsträckning vi skulle behöva. Vi lärare måste få tid att vara just lärare, tid för såväl kunskapsuppdraget som för demokratiuppdraget.

Det är också viktigt att vi på varje skola ser till att rutinerna för hur vi agerar när trakasserier eller övergrepp uppstår är tydliga. Det ska inte finnas någon tveksamhet kring vart man ska vända sig, hur man anmäler och hur det ska hanteras. Detta måste all skolpersonal vara välbekant med, inte bara vi inom lärarprofessionen.

Metoo-rörelsen är ett välkommet reningsbad för vårt samhälle där vi kan göra upp med gamla unkna strukturer och värderingar och blicka framåt mot ett mer jämställt samhälle där den personliga integriteten respekteras på riktigt. Och allra, allra viktigast är att vi aldrig någonsin tvekar att ingripa när vi bevittnar eller hör talas om sexuella trakasserier eller övergrepp.
Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram @marialarare.


Frågor & Svar