Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Snabbspår ger tydlig väg

Så här såg det ut i vintras när arbetet med snabbspår för nyanlända lärare och bra skola för nyalända elever pågick för fullt. Nu kan vi äntligen presentera snabbspåret för lärare med utländsk examen!

Så här såg det ut i vintras när arbetet med snabbspår för nyanlända lärare och bra skola för nyalända elever pågick för fullt. Nu kan vi äntligen presentera snabbspåret för lärare med utländsk examen!

Idag presenterade regeringen ett snabbspår för nyanlända med utländsk lärarexamen. Snabbspåret ger en tydlig väg mot svensk lärarlegitimation där den nyanlända tidigt får kunskap om det svenska skolsystemet.

För en tid sedan besökte jag en skola i Landskrona. I personalrummet träffade jag en lärare som skulle bjuda alla kollegor på fika. Varför? Han firade att han äntligen hade fått svensk lärarlegitimation. Han hade varit i Sverige i sexton år och arbetat som obehörig lärare länge trots utländsk lärarexamen, men vägen till lärarlegitimation var lång. Och denna långa och krångliga väg har många lärare med utländsk lärarexamen vittnat om. Från SFI via bedömning av den utländska examens innehåll, vuxenutbildning för att skaffa sig gymnasiebetyg i svenska för att så småningom komma in på utländska lärares vidareutbildning (ULV) för att därefter kunna ansöka om legitimation. En process som tagit många år och som många gånger varit så otydlig att målet försvunnit ur sikte.

Nytt snabbspår

Idag presenterades regeringens snabbspår för nyanlända lärare. Det är resultatet av det arbete som Lärarförbundet och andra parter gjort för att skapa en tydlig sammanhållen struktur och snabbare väg mot svensk lärarlegitimation. Snabbspåret har många finesser. T ex kommer flera insatser från Arbetsförmedlingen kunna ske parallellt för att göra vägen kortare. Den nyanlände får tidigt, kanske redan medan asylprocessen pågår, en kompletteringshänvisning från Skolverket som visar vad som saknas för att kunna ansöka om svensk lärarlegitimation. Därefter får man göra en lärarförberedande kompletteringsutbildning vid högskolan, för att få en inblick i det svenska skolsystemet. Denna utbildning kommer att kunna ges på arabiska. Utbildningen varvas med praktik vid förskola eller skola samtidigt som man också läser yrkessvenska. Sedan görs en individuell bedömning av vad som återstår och beroende på vad man har med sig i sin utländska examen kan man vara klar att söka svensk lärarlegitimation när man har kommit så långt, eller så behöver man komplettera ytterligare t ex inom ramen för ULV.

Ska leda till lärarlegitimation

Min utgångspunkt i arbetet med snabbspåren har varit att lärarna med utländsk examen snabbt ska påbörja vägen mot svensk lärarlegitimation och att det blir en väg med kvalitet i varje steg. Det är viktigt att snabbspåret siktar mot lärarlegitimation och inte blir ett sidospår som leder till något annat, bort från läraryrket. Att tidigt få kunskap om det svenska skolsystemet och att möta kollegor på plats i skolan, är viktiga framgångsfaktorer. För att säkra kvaliteten i introduktionen måste handledaren ha goda villkor och rätt förutsättningar för uppdraget. Hur detta kan komma att se ut ska vi fortsätta att samverka med de olika huvudmännen om.

Tillvarata kompetens och komma tillrätta med lärarbristen

Varför är snabbspåren då så angelägna? För den enskilde handlar det förstås om att få möjlighet att vara kvar i lärarprofessionen och verka som lärare i rätt skolform och rätt ämnen i sitt nya hemland. Men frågan har också en större dimension. Vi har en stor och växande lärarbrist i Sverige, samtidigt som många av dem som nu kommer till Sverige är utbildade lärare. Lärarlegitimation är en nyckel till att undervisa i svenska skolor, så därför blir snabbspåren en nyckel för att få fler lärare. Det blir ett viktigt led i att ta tillvara nyanländas kompetens och samtidigt en pusselbit för att komma tillrätta med lärarbristen.

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.

Frågor & Svar