Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Påväg mot en bättre gymnasieskola?

Gymnasieutredningen är här! 97 förslag tänkta att skapa en bättre gymnasieskola men som också innebär risk för en ny genomgripande gymnasiereform.

För drygt en vecka sedan presenterades gymnasieutredningen, en mycket omfattande utredning med 97 förslag till förändringar av gymnasieskolan. Mycket som föreslås tycker jag är bra, men allra bäst tycker jag om att man föreslår övergripande mål i Skollagen som stärker alla ungdomars rätt att påbörja och fullfölja gymnasiet. Detta sätter fokus på huvudmännens ansvar att ge varje elev det hen behöver för att kunna nå gymnasieexamen. På detta sätt betonas alla ungdomars rätt till utbildning, snarare än skolplikt, som skulle varit mer i fokus om det vore fråga om obligatorisk gymnasieskola. Förslaget ligger nära Gymnasielöftet, som jag tidigare bloggat om, där vi i Lärarförbundet vill få politiker och huvudmän att avge ett löfte om att ge alla elever det som krävs för att nå gymnasieexamen samt ge alla lärare rätt förutsättningar att kunna ta alla elever till examen. För vi vet ju att examen från gymnasiet gör enorm skillnad i elevernas framtidsutsikter, oavsett om de går vidare till arbetsliv eller studier.

Att utredningen föreslår att estetiska ämnen ska tillbaka i våra timplaner och att högskolebehörighet ska tillbaka på de yrkesförberedande programmen är mycket positivt och något som vi i Lärarförbundet har kämpat för ända sedan det togs bort i samband med Gy11. Jag är också positiv till att man föreslår åtgärder för att utveckla introduktionsprogrammen, inte minst att man vill koppla ihop språkintroduktionen med andra studier. Det tror jag leder till större meningsfullhet för eleverna och bättre möjlighet för dem att nå gymnasieexamen, i enlighet med Gymnasielöftet.

Bland alla förslag tror jag ändå att förslaget om övergång till ämnesbetyg är det som kommer väcka störst debatt. På många sätt tilltalas jag av tankarna på att ersätta dagens kursbetyg med ämnesbetyg, inte minst för att jag tror att det skulle minska stressen för såväl elever som för lärare. Men man måste vara medveten om att en sådan förändring ändrar mer än bara betygssystemet. Det kommer sannolikt innebära en genomgripande förändring av kursernas/ämnenas utformning och därmed även av hela gymnasieutbildningen. Det riskerar att leda till ännu en genomgripande gymnasiereform som skulle ta mycket kraft och resurser i anspråk. Om förslaget om övergång till ämnesbetyg ska blir verklighet är därför blocköverskridande överenskommelser helt nödvändiga för att ge stabilitet över tid. Vi kan inte ha stora genomgripande förändringar och reformer gång på gång på gång. Då riskerar vi att slita sönder gymnasieskolan!

I skuggan av lärarbristen måste politikerna också kombinera förslagen med fler åtgärder för att höja läraryrkets status, om man vill förverkliga den ambitionshöjning som utredningen föreslår. Det handlar om höjda löner och minska arbetsbelastning för att locka fler till gymnasieläraryrket och för att förmå oss som redan är gymnasielärare att stanna kvar. Lärarbristen påverkar ju också arbetsbelastningen, då vi är färre lärare som kan dela på arbetsuppgifterna och som dessutom tvingas stötta och handleda outbildade kollegor. Samtidigt kan man inte sänka ambitionerna med gymnasieskolan för att lärarbrist råder, utan det handlar om att ta helhetsgrepp så att man både kan utveckla gymnasieskolan och motverka lärarbristen. Låt oss hoppas att politikerna inser det när de fattar beslut om morgondagens gymnasieskola!

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.

Frågor & Svar