Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Nyanlända kollegor tar nästa steg

58 lärare är nu på god väg att ta svensk lärarlegitimation. Foto: Cathrine Gustavsson/ Örebro universitet

58 lärare är nu på god väg att ta svensk lärarlegitimation. Foto: Cathrine Gustavsson/ Örebro universitet

I dagarna avslutas den förberedande kursen för de nyanlända lärare och förskollärare som påbörjade snabbspåret i höstas. Det är fantastiskt att se glädjen och stoltheten hos kursdeltagarna som i 26 veckor har studerat det svenska skolsystemet varvat med praktik i skolor och förskolor.

Tillsammans med den mindre pilotgrupp som avslutade kursen strax före jul är de de första att bli redo för nästa steg på vägen mot svensk lärarlegitimation, ett år efter att regeringen, Lärarförbundet med flera presenterade snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.


Snabbspåret är ett sätt att ta hand om de lärare som kommer till ett Sverige med svår lärarbrist. Vi har inte råd att förlora lärare för att vägen till svensk lärarlegitimation är för krånglig eller så lång att man tappar målet ur sikte under resans gång. Vägen till arbete i den svenska skolan har nu blivit snabbare och tydligare än tidigare, tack vare snabbspåret. Snabbspårslärarna blir en välkommen resurs i den akuta lärarbristen, men framförallt gör snabbspåret det möjligt för deltagarna att fortsätta i den profession de en gång valde, i det yrke de brinner för. I arbetet med att ta fram snabbspåret var just detta en viktig del för mig - att de nyanlända lärarna tidigt skulle komma i kontakt med kollegor i den svenska skolan, så att de kan känna att de fortfarande är en del av lärarprofessionen.
Ett sätt att ta hand om de lärare som kommer till ett Sverige med svår lärarbrist.
Jag får ofta frågan: "Nu när det gått ett år sedan ni lanserade snabbspåret - hur många nya lärare har det blivit?" Men riktigt så enkelt är det inte. För de allra flesta av våra nyanlända lärare på snabbspåret är det en bit kvar innan de är redo att ta anställning som legitimerade lärare eller förskollärare. Den högskolekurs de nu avslutar ges delvis på arabiska, vilket gör att kursdeltagarna inte har behövt vänta på att behärska svenska språket till fullo innan de påbörjade studierna. För att komma vidare krävs dock kunskaper motsvarande gymnasiesvenska och för de flesta kommer det att innebära mer studier i svenska språket. Därefter kommer många behöva komplettera sina utländska lärarutbildningar inom ULV (utländska lärares vidareutbildning) innan de så småningom kan ansöka om svensk lärar- eller förskollärarlegitimation. Men de första viktiga stegen på vägen är avklarade. Jag är övertygad om att vi inom kort får glädjen att välkomna många nya kollegor genom snabbspåret, välbehövliga kollegor som stärker vår yrkeskår med nya perspektiv och erfarenheter.


Under tiden arbetar vi i Lärarförbundet vidare med påverkansarbete för att vässa snabbspåret ytterligare, så att t ex kvaliteten på praktiken blir så bra som möjligt med goda förutsättningar för handledarna att utföra sitt viktiga uppdrag. Och till alla er som nu klarat av första delen av snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vill jag säga stort grattis. Jag hoppas vi ses på någon skola eller förskola framöver!

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.


Frågor & Svar