Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Låt oss tänka långsiktigt!

Att sänka ambitionerna med den svenska skolan är inte rätt väg att gå när det gäller nyanlända barns och elevers skolgång. Vi måste hitta långsiktiga och hållbara lösningar på skolans utmaningar.

Idag har jag talat på en konferens om hur vi ger nyanlända barn och elever en lyckad skolgång, en av många konferenser med samma tema denna hösttermin. Det finns många konkreta förslag och idéer om vad som behöver göras, men i grund och botten handlar det om att komma tillrätta med de utmaningar som skolan länge har dragits med och som egentligen inte berör nyanlända specifikt utan alla elever.

Vi bör inte titta på arbetet med nyanlända isolerat. Vi måste åstadkomma en bra skola för alla elever och vi måste garantera varje elev rätt stöd utifrån sina förutsättningar. Krisrubrikerna hjälper oss inte att vara konstruktiva. Situationen är ansträngd på sina håll, men mottagandet är mycket ojämnt fördelat. Det är missvisande att tala om en "flyktingkris" i alla Sveriges skolor. Som exempel kan nämnas DN:s kartläggning som visade att fyra procent av skolorna tog emot en tredjedel av de nyanlända eleverna.

Många bedömare talar om att den stora mängden människor på flykt i Europa inte är en tillfällig kris, utan en situation som kommer pågå under lång tid, "det nya normala". Därför måste vi hitta långsiktiga lösningar på skolans utmaningar om det ska bli hållbart i längden, och den allra viktigaste utmaningen är att säkra tillgången på lärare. Utan lärare är alla reformer och goda idéer på skolans område helt poänglösa.

Problemet är förstås inte att vi får fler elever, utan att läraryrket under så många år inte har värderats tillräckligt högt för att få unga att välja denna yrkesbana. Politikerna har alltför länge blundat för det faktum att lärarkåren krymper. Nu är det hög tid att vända trenden och få fler att söka sig till läraryrket. Behovet av fler lärare är så stort att det knappast kan tillgodoses endast med att fler unga väljer lärarutbildning. Fler måste också byta karriär från andra akademiska yrken till läraryrket. Därför är det positivt att regeringen nu jobbar med fler vägar till läraryrket. Men det spelar ingen roll hur många vägar det finns till läraryrket, om inte yrket i sig lockar. Läraryrket måste fortsätta att uppvärderas genom högre löner och göras attraktivt genom att det finns förutsättningar för lärare att fullgöra uppdraget, utan att slå dubbelknut på sig själva. Fler måste lockas till läraryrket och fler måste vilja stanna kvar, om ekvationen ska gå ihop. Samtidigt är det viktigt att vi inte gör avkall på kravet på behöriga och legitimerade lärare. Det är en kvalitetssäkring av undervisningen, som visar att vi menar allvar med arbetet för att höja resultaten i den svenska skolan.

Nu höjs röster från olika håll som vill se sänkta krav när det gäller skola för nyanlända, allt från att man inte ska tvingas vara så noga med utbildningsmiljön till att kraven på legitimation och behörighet hos lärarna ska skruvas ner. För mig är alla barns, elevers och studenters lärande lika viktigt, oavsett var barnen kommer ifrån eller vart de är på väg. En likvärdig skola är en grundförutsättning om integrationen ska lyckas. Sänkt ambitionsnivå ger inga långsiktiga lösningar. Vi lärare och skolledare är en nyckel till lyckat mottagande av nyanlända barn och vuxna. Framgången ligger i fler som delar på ansvaret, höga ambitioner och säkrad tillgång till utbildade lärare med rätt kompetens.

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.

Frågor & Svar