Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Gymnasieexamen - körkortet för arbetsmarknaden

Hos Dagens Samhälle i Almedalen får man utforma sin egen löpsedel. Här är min!

Hos Dagens Samhälle i Almedalen får man utforma sin egen löpsedel. Här är min!

För många ungdomar lämnar skolan utan gymnasieexamen, men med gymnasielöftet kan vi vända utvecklingen och ge alla unga människor de bästa förutsättningarna.

Trots att vi vet att gymnasieexamen spelar en avgörande roll när det gäller möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden, hör vi allt oftare politiker tala om andra lösningar än studier för dem som kommer till Sverige i tonåren. Enkla jobb, låglönejobb, påstått snabba vägar in på en arbetsmarknad, som förmodas vilja ha arbetskraft utan gymnasiekompetens. Dessa utgångspunkter och förslag oroar mig, då de riskerar att föra oss 50 år tillbaka i tiden, till ett läge där gymnasieexamen inte var för alla.

Förra året kom 70 000 nya elever till Sverige, de flesta i högstadie- och gymnasieålder. Givetvis måste vi göra allt vi kan för att dessa ungdomar ska få en bra nystart i Sverige. I dag avslutar färre än en av tio nyanlända ungdomar sin gymnasieutbildning inom fyra år efter att de påbörjat språkintroduktionen. Det innebär att tiotusentals ungdomar får mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket får stora negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle.

Istället för att prata om enkla jobb, borde politikerna höja ambitionerna med skolan, så att alla ungdomar får förutsättningar och möjlighet att klara av sin gymnasieutbildning. Med en komplett gymnasieutbildning i bagaget har de tillägnat sig ett språk utöver det de möter i ett enkelt jobb, ett språk som ger dem möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. De kunskaper och färdigheter ungdomarna får med sig från gymnasieutbildningen ger en god grund att stå på och utvecklas ifrån i yrkeslivet. Gymnasieexamen blir körkortet in på arbetsmarknaden. Det är hög tid att våra politiker tar frågan om gymnasieutbildning för alla på allvar och avger ett gymnasielöfte!

Gymnasielöftet är ett löfte till alla ungdomar i Sverige, oavsett var de är födda: ”Vi lovar att ge dig de allra bästa förutsättningarna för att klara en gymnasieexamen. Vi tror på dig och din förmåga. Vi nöjer oss inte med mindre än att vi gjort allt för att du ska klara av det.” Gymnasielöftet är också ett löfte till alla lärare i utbildningssystemet: ”Du ska ha de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen.”

För att gymnasielöftet ska infrias måste en rad förbättringar genomföras. Kvaliteten på språkintroduktionen måste höjas. Det kan ske genom bättre lärartäthet, tid för lärares kompetensutveckling och stärkt samverkan med studie- och yrkesvägledningen. Vidare måste alla elever få den undervisningstid de har rätt till, det stöd de behöver och tillgång till elevhälsan. Komvux behöver byggas ut och reformeras så att hela utbildningar, liknande gymnasieprogrammen, kan erbjudas. Regeringen behöver dessutom tillsätta en modersmålslärarutredning för att ta fram en plan för att modersmålslärare ska kunna omfattas av legitimationskravet. Modersmålsundervisningen måste bli bättre och få bättre villkor. Även studiehandledningen på modersmålet behöver stärkas. Och våra skolor behöver fler lärare - en grundförutsättning för att vi ska kunna vända utvecklingen och uppfylla gymnasielöftet. För att locka fler personer till läraryrket måste lärarlönerna höjas generellt och lärarnas arbetsbelastning minska rejält, bland annat genom att skolorna anställer administrativa lärarassistenter för att avlasta lärarna i deras arbete.

Om våra politiker avger gymnasielöftet och genomför de reformer som krävs för att varenda ung människa i Sverige ska få de möjligheter som en avklarad gymnasieutbildning ger, så kommer vi inte bara stärka dessa ungdomars möjligheter till en god framtid. Vi kommer också bygga ett starkare Sverige!

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.


Frågor & Svar