Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

Grattis – till Sveriges viktigaste yrke!

Maria Rönn delar med sig av erfarenheter från tiden då hon var ny i läraryrket och uppmanar alla nya lärare att förbereda sig väl när det är dags att komma överens om första lönen.

I dagarna tar många lärarstudenter examen och går ut på arbetsmarknaden, hett eftertraktade. För min del är det nu femton år sedan jag tog min examen som gymnasielärare i svenska och historia. Jag hade tur som fick jobb med en gång – lärarbristen var inte så stor då som nu. Jag hade också tur som fick en mentor under min första tid i yrket, en mentor som stöttade mig i hur jag på ett klokt sätt kunde organisera mitt arbete, tipsade om litteratur och lektionsupplägg och var ett tryggt bollplank när de första nationella proven skulle rättas. Idag har alla nya lärare rätt till en introduktionsperiod, något som det slarvas med på många håll. Många tror att introduktionsperioden inte längre behövs, då det inte längre är en förutsättning för att få lärarlegitimation. Men introduktionsperioden har stor betydelse för den nya lärarens möjligheter att få en god start i yrket.

Min mentor var också den som introducerade mig för Lärarförbundet. Under min studietid var jag visserligen medlem, men det var först när jag börjat jobba som lärare och följde med mentorn till ett medlemsmöte, som mitt fackliga intresse väcktes. När jag nu tittar tillbaka på mina första år som lärare är jag övertygad om att det var engagemanget i Lärarförbundet som fick mig att trivas så bra i läraryrket. När det var uppförsbacke på skolan, besvärlig arbetsmiljö eller omfattande omorganisationer gav det fackliga arbetet mig möjlighet att påverka till det bättre. Och Lärarförbundet gav mig fortbildning, erfarenhetsutbyte och stärkte mig i lärarrollen.

I ett avseende hade jag dock mindre tur när jag fick min första lärartjänst. Trots att jag hade kollat upp i förväg vad som var rimligt att begära anställdes jag på en lön som var betydligt lägre. När jag lade fram mitt löneanspråk i anställningsintervjun och hänvisade till att det var vad Lärarförbundet rekommenderade, lade den som anställde mig sitt huvud på sned och sa ”Den ingångslönen gäller för dem som är nya i kommunen, men som har arbetat i andra kommuner tidigare. Så höga löner får aldrig någon som kommer direkt från lärarhögskolan.” Med blossande kinder accepterade jag en alldeles för låg lön. Strax därefter fick jag en ny rektor. Trots den nya rektorns ansträngningar tog det flera år innan min lön var i paritet med jämförbara kollegors, då kommunens dåvarande lönepolitik inte medgav några större justeringar inom ramen för den årliga löneöversynen. Jag blev ett tydligt exempel på hur viktigt det är att få rätt lön vid anställningen.

Till dig som nu lämnar lärarutbildningen och går ut på arbetsmarknaden – var stolt över att du har valt världens viktigaste yrke! Som lärare kommer du att leda barn, elever eller studerande framåt på den livsviktiga kunskapsresan. Låt inte rodnande kinder hindra dig från att begära rätt lön. Kräv ett ordentligt introduktionsår. Du är hett eftertraktad på arbetsmarknaden, så du har trumf på hand inför anställningen. Grattis och lycka till!

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.

Frågor & Svar