Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Maria Rönn

En styrka att kunna tänka om

Bilden är från en pressträff som jag medverkade i tidigare i år då Anna Kinberg Batra och Moderaterna presenterade sitt stöd för lärarlönelyftet och sin satsning på lärarassistener.

Bilden är från en pressträff som jag medverkade i tidigare i år då Anna Kinberg Batra och Moderaterna presenterade sitt stöd för lärarlönelyftet och sin satsning på lärarassistener.

Det var ett glädjande besked att Moderaterna ändrat sig i frågan om att yrkesförberedande gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet. Ett välkommet och viktigt steg i rätt riktning, tycker Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn.

För mig är det självklart att alla gymnasieutbildningar borde ge grundläggande högskolebehörighet, något Lärarförbundet också har drivit sedan förändringen som tog bort högskolebehörigheten från vissa gymnasieprogram genomfördes i Gy11. Därför är det mycket glädjande att Moderaterna gör helt om i frågan. Moderaterna delar nu Lärarförbundets uppfattning om att även yrkesprogrammen ska ge högskolebehöriget, vilket också gör att det finns riksdagsmajoritet för en förändring.

En utgångspunkt för mig är att aldrig stänga dörren till kunskap. Elever ska få tillgång till livslångt lärande, genom en god utbildning som går att bygga vidare på och med möjligheter att sadla om senare i livet. Det är viktigt att inte låsa in ungdomar i återvändsgränder baserade på val de gör i tonåren. Det är mycket vi inte vet om morgondagens behov. Dagens arbetsmarknad ställer höga krav och andra krav än tidigare, och med den teknikutveckling som pågår är det troligt att kraven på morgondagens arbetskraft blir än mer komplexa. Därför behövs både breda och djupa kunskaper i såväl svenska och andra språk som i t ex matematik, även för dem som går ut i yrkeslivet direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Dessutom stärks vi som samhällsmedborgare av många av de kunskaper som är kopplade till högskolebehörighet genom att övas i att göra analyser och utveckla förmågan att kritiskt granska information.

Gymnasieutbildning ska öppna dörrar, inte stänga dem. Därför blir en förändring av högskolebehörigheterna ett stort steg i rätt riktning för att skapa den gymnasieskola som vi i Lärarförbundet vill se, en gymnasieskola som rustar våra ungdomar väl för det samhälle vi lever i och för framtiden, en gymnasieskola för alla.

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet. Följ mig gärna på Twitter, @miaronn och Instagram, @marialarare.

Frågor & Svar