Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lika för lika

Så kan skolor utarmas och andra skolor göra vinst

Elisabet Mossberg, ordförande för Lärarförbundet Göteborg bloggar om de konsekvenser som en ojämn resursfördelning kan få. Vissa skolor drar vinst och andra skolor att hamnar i en ond spiral. Därför behöver Likvärdighetsagendan genomföras tillsammans med fortsatta satsningar på skolan.

I skolan har vi länge levt med konkurrensen från andra skolor, både fristående och kommunala. När tre elever försvinner från en klass och två från en annan på en och samma skola går inte ekonomin ihop. Fast organisationen redan är lagd måste skolan skära ned. Som alla vet har vi läsår i skolan och budgetår följer kalenderåret. Risken är att skolan går back och måste "hämta hem" detta nästa år. Då svider det. Antingen kan klasser bli större än 30 eller så tas specialpedagogik bort. Kanske elevassistenter för elever med särskilda behov inte behövs? Grupperna på fritidshemmet kanske blir större. Det blir en oerhört ryckigt och svårt att planera.

Eftersom Göteborg har en resursfördelningssystem mellan stadsdelarna som ger mer pengar i utanförskapsområden är det en vinstaffär för friskolor att rekrytera från just dessa områden. Eleverna tar med sig skolpengen från stadsdelen och det betyder mer pengar i kassan för mottagande skola. Inget bostadsområde är homogent och de första som flyttar från ett utanförskapsområde är de som är motiverade att studera och ofta har handlingskraftiga föräldrar. Så kan skolor utarmas och andra skolor göra vinst.

Mindre resurser men bestående behov

En del av skolorna som tappar elever hamnar i en ond spiral. Resurserna blir mindre och behoven består. Skolans elever får sämre elevresultat och ännu mer utanförskap och krossade framtidsdrömmar. Det kan leda i sin tur till att det blir oroligt och bråkigt på skolan. I vissa fall har det närt en gängkriminalitet och mord i skolans närhet.

Lärare får extrem arbetsmiljö

Jag tror inte att skolan är den enda anledningen till denna grymma utveckling, men väldigt många föräldrar har ofta sörjt att deras barns skola drabbats av nedskärningar när skolan är i stort behov av resurser. Vad händer med lärarna i denna onda spiral? Precis det du kan tänka dig, de får en extrem arbetsmiljö och i lärarbristens tid byter de arbete till skolor där det är lättare att jobba. Istället borde huvudmän med skolor med den här problematiken satsa på lärarna, både lön och resurser. Se till att lärarna får arbetsglädje.

Systemet vi har har skapat orättvisor! Kanske kan Likvärdighetsagendan, om den realiseras, hjälpa till att göra skolsystemet mer likvärdigt. Men för att det ska bli så måste även huvudmän, exempelvis Göteborg, göra satsningar på många skolor för att locka och behålla lärare i utanförskapsområden. Med rätt förutsättningar kan vi tillsammans göra skolan mer likvärdig.

Frågor & Svar