Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lika för lika

Har skolan förlorat rättesnöret?

Lärare har ett dubbelt uppdrag: att främja elevernas kunskapsutveckling samt att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Vi lever dock i en värld där ekonomiska och politiska krav på effektivitet (lönsamhet), mätbarhet och digital utveckling tränger in i skolan.

Lärarens uppgift har då begränsats till att enbart fokusera på kunskapsutvecklingen (den mätbara kunskapen). Fostran och värdeförmedling har därmed skjutits åt sidan i lärarnas strävan i att följa det marknaden efterfrågar – ett misstag som kan stå oss alla dyrt!

Genom att studera de fruktansvärda händelserna under 1900-talets folkmord, främst Förintelsen, påminns vi om individens makt att fatta beslut som inte bara påverkar en själv och ens grannar utan överlevnaden för hela världen. Årtiondena efter krigsslutet ställde sig forskarsamhället frågan; hur är det egentligen möjligt att få vanliga människor att medverka i brott mot mänskligheten? Solomon Aschs och Stanley Milgrams forskningsresultat var avslöjande. Människor är benägna till mycket vi inte vill tro om dem - allt för att få tillhöra gruppen. Det samma gäller när hon följer en auktoritär ledare (jämför med Försäkringskassans personal som bara lyder eller ingenjörerna på Volkswagen som manipulerade avgastest för att ledningen krävde högre vinst). Båda Asch och Milgram betonade att deras forskningsresultat måste få konsekvenser för hur vi organiserar skolan och vad vi betonar som centralt i läraren uppdrag. Det kan avgöra vår framtid!

Överlevare från koncentrationslägren var inne på samma linje. En överlevare som arbetade som rektor efter kriget inledde varje skoltermin med att påminna sina lärare om varför skolan och utbildning fanns:

"Dear Teacher:
I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness:
Gas chambers built by learned engineers.
Children poisoned by educated physicians.
Infants killed by trained nurses.
Women and babies shot and burned by high school and college graduates.
So, I am suspicious of education.
My request is: Help your students become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns.
Reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our children more human."

I en orolig värld där främlingsfientligheten är på frammarsch är det viktigt att visa på skolans dubbla uppdrag. Vi tror ofta att demokratin går under i ögonblickliga revolutioner. Det stämmer inte. Demokratin och kampen för de mänskliga rättigheterna förloras när vi slutar att bry oss. Skolans moral-etiska ansvar måste därför alltid betonas. Det kan aldrig läggas åt sidan. Lärarna måste möta den andra, eleven, och vara genuint intresserad för att främja dennes människoblivande. Det är skolans viktigaste uppdrag, oavsett vad digitaliseringslobbyisterna och kunskapsförespråkarna påstår. Det kan vi lära av historien!

Frågor & Svar