Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lika för lika

Fackföreningsrörelsens roll i kampen för HBTQ-rättigheter

I Västtyskland 1973 var man tvungen att driva kampen maskerad

I Västtyskland 1973 var man tvungen att driva kampen maskerad

Att HBTQ-rättigheter har en naturlig del i fackliga arbetet var tydligt på en konferens anordnad av PSI, tjänstemännens världsfack, i samband med deras världskongress som gick av stapeln i slutet av oktober.

Världslärarfacket, Education international, var med och samorganiserade den första temakonferensen PSI haft om HBTQ-rättigheter. Lärarförbundet var representerat av mig och Per Båvner, utredare på kansliet.

Vi kan inte slå oss till ro när det gäller HBTQ-rättigheter i Sverige, men det är alltid nyttigt att få det historiska och internationella perspektivet. Det var alldeles nyligen som HBTQ-frågor var skambelagda även i västvärlden och aktivister tvingades att vara anonyma. Vittnesmålen från de på konferensen som hade en lång kamp bakom sig för människors lika värde och HBTQ-personers rätt att finnas i samhället på lika villkor gav en helt annan tyngd bakom politiken.

I vår del av världen har situationen blivit så mycket bättre, även om mycket finns kvar att göra. Men i andra delar av världen har utvecklingen stått still eller t.o.m. gått bakåt. I många länder är det fortfarande brottsligt med fängelse eller i värsta fall dödsstraff som påföljd. I många länder innehåller lagarna gråzoner så att sedlighetslagstiftning används för att attackera HBTQ-personer. Där vågar inte HBTQ-personer tala öppet och då blir det viktigt att kunna vara anonym på fotografier.

Västtyskland

I Storbritannien har de verkligen visat att HBTQ-frågor är fackliga frågor. I filmen Pride beskrivs hur bögar och lesbiska startar en insamling till de strejkande gruvarbetarna under Thatcheråren. HBTQ-rörelsen fick sedan mycket stöd tillbaka av gruvarbetarfacket och hela fackföreningsrörelsen kom att driva HBTQ-rättigheter.

Gruvarbetarstrejken

Representanter från afrikanska länder berättade hur förtrycket där kan vara mycket hårt. Tyvärr fick inte de berättelserna så stort utrymme från scenen som det borde ha haft. Kampen för HBTQ-rättigheter måste breddas utanför gränser och regioner så att man kan hämta kraft från den kamp som varit framgångsrik i många länder i vår del av världen. Det var därför glädjande att höra att ILO nu jobbar på ett program för att vara ”LBGTallies” och för att främja mångfald i arbetslivet.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och då måste vi i fackliga organisationer arbeta för arbetsplatser där anställda kan vara öppna. En stängd arbetsplats blir unken och begränsande medan en öppen arbetsplats skapar förutsättning för såväl bättre verksamhet som bättre arbetsklimat för alla.

Frågor & Svar