Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lika för lika

​​April 2018

Westpride. Foto Elisabet Mossberg

Westpride. Foto Elisabet Mossberg

Hej #Larareffekten! Välkommen till bloggen Lika för Lika till Referensorganet för Likabehandling och mångfald. Knyter en rosett på min röda knytblus… Jag heter Caroline är lågstadielärare och feminist.

Mitt examensarbete handlade om genus och jämställdhet för det är ämnen som intresserar mig extra mycket. Även lön i förhållande till kön, erfarenhet och utbildning är viktiga frågor tycker jag.

I slutet av mars hade referensorganet i Likabehandling och mångfald möte på Lärarnas hus i Stockholm. Vi kommer att jobba vidare på det jämställdhetsarbete som referensorganet har gjort tidigare. På mötet pratade vi ledamöter bland annat om Europride som kommer att gå av stapeln i Göteborg och Stockholm under hösten. Häng med oss i Lärarförbundet https://www.lararforbundet.se/artiklar/folj-med-os.... Lärarförbundet har ett HBTQ nätverk och normkritik är något som referensorganet kommer att arbeta med framöver.

Vi i referensorganet tog upp och diskuterade olika skrifter bland annat den nya handboken för jämställda möten som TCO och Lärarförbundet har tagit fram tillsammans med Maktsalongen. Referensorganet kommer att samla ihop material och ta fram material som kan användas ute i verksamheterna inom likabehandlingsområdet för att öka mångfalden. Det finns bland annat en bra skrift för lärarhandledning till boken Alla borde vara feminister. #Metoo #Inteförhandlingsbart #Ickegodkänt är teman för referensorganet och viktiga frågor så att det blir en naturlig del av lärares professionella arbete.

Det finns en ny epost som går att använda ifall någon vill komma i kontakt med oss i referensorganet likabehandling.

Ha´det så bra!

Lika för Lika

Caroline Günther
Ordförande Lärarförbundets Referensorgan Likabehandling & Mångfald
#Tystiklassen

Frågor & Svar