Lärarförbundet
Bli medlem

Innovativa lösningar och mod krävs för att locka fler till läraryrket

Matilda, ordförande Lärarförbundet Student, vill se extraordinära åtgärder för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och locka fler till yrket.

Matilda, ordförande Lärarförbundet Student, vill se extraordinära åtgärder för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och locka fler till yrket.

Den första september lämnar vi in vårt yttrande om Skolkommissionens förslag. Som lärarstudentorganisation är vårt fokus självklart lärarutbildning och nyexaminerade lärares situation. Läs ordförande Matildas blogg om remissvaret och om vilka reformer lärarstudenter vill se.

Ingen nyexaminerad lärare ska lämnas ensam i den nya rollen.
Ingen lärarstudent ska få en pissig VFU därför att lärosäte och huvudman inte kan kommunicera.
Alla som väljer en lärarutbildning ska mötas av hög kvalitet, ett rikt yrkesliv och goda förmåner. I utvecklingen av en attraktiv lärarutbildning måste vi våga vara innovativa och tänka i nya banor. Vad sägs till exempel om en skuldavskrivning?

Fler måste välja läraryrket. 65 000 lärare beräknas saknas 2025 enligt Lärarförbundet och SCB. För att mota den lärarbristen krävs extraordinära insatser. En sådan skulle kunna vara skuldavskrivning för lärarstudenter. Om staten ser allvaret i den lärarbrist som nu bankar hårt på dörren borde avskrivning av delar av studielånet för lärare inte vara något främmande.

Självklart skulle det medföra krav. Den examinerade läraren skulle exempelvis behöva jobba x antal år i skolverksamhet innan en skuldavskrivning påbörjas. Vi menar inte att det skulle vara en permanent lösning. Men i den extraordinära situation vi befinner oss i just nu skulle ekonomiska incitament kunna göra att fler väljer lärarutbildningarna som förstaval.

Men ekonomiska incitament är inte tillräckligt. Vi måste bli fler som väljer en väg till läraryrket och det NU! Därför har vi i vårt remissvar tryckt på att det måste skapas fler vägar in i yrket. Vi behöver bryggutbildningar så att vi har möjlighet att komplettera vår behörighet. Kanske vill jag byta skolform eller ämne? Det ska självklart inte innebära att jag måste läsa ytterligare en hel lärarutbildning när jag redan har en lärarexamen!


Lärarutbildningarna måste bli mer likvärdiga. Att genomgå en lärarutbildning måste alltid innebära att mötas av kompetenta lärarutbildare, höga krav och ett tydligt utvecklande av en yrkesidentitet. Men likvärdigheten måste också synas genom att det är lätt att byta (inom samma lärarutbildning) mellan lärosäten, att det är tydligt vilken utbildning som leder till vilka examina och genom att lärosätena underlättar för internationella utbyten genom att vara generösa i tillgodräknandet av genomgångna kurser.

Vi är också tydliga med att det inte räcker med att öka antalet studieplatser på lärarutbildningarna. Om det ökade antalet platser inte dimensioneras till de utbildningar som faktiskt har högt söktryck kommer de inte att göra någon skillnad. I stället måste fokus ligga på att höja den ekonomiska ersättningen. Både den för den verksamhetsförlagda utbildningen och för den lärosätesförlagda utbildningen. För oss är det tydligt: kvaliteten i lärarutbildningarna måste höjas och säkerställas. Det är inte gratis.

Och vad innebär kvalitet i lärarutbildning egentligen? Det är en stor fråga, och Skolkommissionen behandlar några av dem. För oss handlar det bland annat om rätt till undervisningstid, om höjd VFU-ersättning, ökad samverkan på regional och lokal nivå och en VFU som garanteras vara av hög kvalitet med utbildad handledare som fått tid till sitt uppdrag.

Vi vet att det finns lärarstudenter som har fantastiska erfarenheter av sin VFU. Men det finns också studenter som inte får den i rätt ämne/verksamhet eller tillsammans med en utbildad handledare. Det finns studenter som tvingas avbryta sin VFU, som får många timmars restid och studenter som behandlas som vikarier utan lön. Det måste få ett stopp. För att få det krävs nationella krafttag.

Ett annat förslag som Skolkommissionen lägger fram innebär att nya lärares introduktionsperiod ska vara del av ett nationellt professionsprogram. Det är positivt, och vi trycker på att man aldrig får lov att kompromissa med nya lärares rätt till en introduktionsperiod!

Ett professionsprogram är ett välkommet förslag, men det är otroligt viktigt att det utvecklas av lärare för lärares fortbildning och utveckling. Det får inte bli ett kontrollsystem som utvärderar och graderar lärare. Det riskerar att splittra lärarkåren.

I den lärarbrist vi står i måste vi vara modiga. Modiga nog att prova nya vägar och modiga nog att aldrig kompromissa med kvalitet i varken undervisning, samverkan eller examinering. Så skapar vi en lärarutbildning som håller måttet.


Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student

Första dagarna på terminen stundar!

Pirr i magen är bara ett bra tecken. Att påbörja en lärarutbildning kan vara både nervöst och helt fantastiskt! Foto: Lärarförbundet Student Karlstad

Pirr i magen är bara ett bra tecken. Att påbörja en lärarutbildning kan vara både nervöst och helt fantastiskt! Foto: Lärarförbundet Student Karlstad

Det är ny termin och förväntansfulla lärarstudenter väller just nu in på landets högskolor och universitet. Är du en av dem? Missa inte din chans att bli del av Nordens största lärarstudentorganisation! Läs ordförande Matildas blogg om vägen mot världens viktigaste yrke!

Just nu kryper det i fingrarna och pirrar i magen på en hel del människor runt om i landet. De förbereder sig nämligen för sitt första steg mot läraryrket: första dagen på lärarutbildningen!

För tre år sedan var jag den det kröp i fingrarna på. Jag var förvånad över den gigantiska salen, över hur många studenter som faktiskt satt där på uppropet. Jag hade ju fått höra att ingen ville söka lärarutbildningen – och ändå satt det 400 personer i det där rummet som uppenbarligen ville bli gymnasielärare.

Nu har jag gått på den där utbildningen i tre år och lärt mig en del. Till exempel att alla de där 400 personerna inte stannade kvar på utbildningen och att vi egentligen skulle behöva bli många många fler som varje år väljer att läsa till lärare. Det kräver insatser från både politiker, huvudmän och lärosäten.

Men just de här dagarna fokuserar vi på glädjen: den glädje det innebär att börja en ny utbildning, eller återkomma till en man älskar. Glädjen det innebär att lära, och veta att det yrke som väntar innebär ett ständigt lärande och meningsfulla möten med människor av alla åldrar och storlekar.

är du nybakad lärarstudent? Eller har du redan läst några år?

Oavsett är du välkommen att bli medlem i Lärarförbundet Student!

Håll utkik efter oss på ditt lärosäte och missa inte att engagera dig hos oss! Vi finns vid alla lärosäten som ger lärarutbildning och drivs av lärarstudenter för lärarstudenter. Vi engagerar oss för att vi ska få den utbildning vi har rätt till, och för att vi vet att läraryrket är världens viktigaste yrke.

2017 arbetar vi för att:
- samma lärarutbildning ger samma examina, oavsett vilket lärosäte utbildningen ges på
- god introduktion till läraryrket garanteras alla nyexaminerade lärare.
- Alla lärarutbildare som undervisar i ämnesdidaktik ska ha didaktisk utbildning
- ta fram ett förslag på nationella riktlinjer för VFU och verka för att dessa tas i bruk av samtliga lärosäten med lärarutbildning
- verka för att förstärka språk- och andraspråksperspektivet i lärarutbildningarna

Detta fortsätter såklart under hösten 2017, men redan nu laddar vi också för vårt årsmöte, Lärarstudentmötet, som äger rum 1-3 december. Där avgörs vilka frågor vi vill driva under valåret 2018. Vad är viktigast för lärarstudenter?

Du har möjlighet att vara med och påverka! Skriv en motion och se till att få åka som delegat från ditt lärosäte!
Här kan du läsa mer om Lärarstudentmötet och HÄR kan du hitta kontaktuppgifter till din lokala studerandeinformatör. Hen hjälper dig att engagera dig på just din studieort.


GOD STUDIELUST önskar jag er alla! Vi ses i lärarstudentvärlden!


Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student


TACK FÖR VÅREN! Sommaren är lång (och kort!)

Sommarsång från styrelsen finns på en social media nära dig!

Sommarsång från styrelsen finns på en social media nära dig!

Våren har gått snabbare än förväntat och nu väntar en lååång sommar. Vet du inte vad du ska tänka på i hängmattan? Fundera på vilka motioner du vill skriva till Lärastudentmötet!

Vårterminen har gått i rasande fart och det känns lite otroligt att det redan är sommar. Vi i styrelsen är imponerade av det engagemang och med vilken energin som vårens arbete har genomförts. Stort tack till alla ledamöter i den centrala kommittén! Ni är stjärnor allihop, och tillsammans har vi drivit viktiga frågor med framgång både på nationell och lokal nivå. Nu har vi alla gjort oss förtjänta av en härlig sommar!

Många av våra lokala kommittéer har haft sina sista möten för terminen och spånandet inför hösten är redan igång. Hösten innebär nya lärarstudenter och nya möjligheter att utvecklas i vårt engagemang! Dessutom innebär det ett nytt Lärarstudentmöte!

Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students årsmöte. Där beslutar vi om vilken politik vi vill driva under 2018, och vilka som ska leda vår organisation. Till Lärarstudentmötet inbjuds delegater från alla lärosäten som ger lärarutbildningar och alla studerandemedlemmar har möjlighet att motionera. Vad tycker du att vi ska arbeta med under nästa år? Har du förslag på hur organisationen kan utvecklas?
Motionera!
Motionera gör man genom att skicka in sin motion via Lärarförbundets hemsida (motionsdatabasen öppnar varje höst!). Motionen måste vara inne senast den 13 oktober. (Mer info kommer! Håll utkik!)

På Lärarstudentmötet kommer vi också att välja vår nya centrala studerandekommitté och styrelse för 2018. Varje lokal studerandekommitté väljer en ordinarie ledamot och en suppleant till den centrala studerandekommittén. Dessa val måste anmälas senast den 27 oktober.

Vi uppmanar alla lokala studerandekommittéer att redan nu fundera kring vilka kandidater ni vill framföra. De kandidater som, den 27 oktober, inkommit som ordinarie ledamöter till studerandekommittén kan valberedningen föreslå till styrelsen. Till ordförandeposten kan alla medlemmar nomineras. Är du sugen på att engagera dig mer? Ett styrelseuppdrag är både utmanande och spännande!
Det var några saker att fundera på under nästa termin. Men innan dess väntar oss en fantastisk sommar! Ta vara på den! Vi i styrelsen kommer definitivt att göra det. Bland annat kommer vi att delta i Almedalsveckan. Följ oss därifrån på sociala medier!

Men det blir också sommar i en hängmatta med en god bok som inte handlar om den proximala utvecklingszonen, eller om UKÄ:s senaste utredning. Njut, tjäna pengar och se till att komma väl utvilade till höstens utmaningar!

Är du intresserad av att delta på Lärarstudentmötet? Ta kontakt med studerandeinformatören eller den lokala studerandekommittén som finns på ditt lärosäte! Läs mer här: https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararstuden...

PS. Missa inte styrelsens fina skolavslutningssånginsats. Du hittar den här.

Somriga hälsningar från

Elouise, Malin, Axel och Matilda
Lärarförbundet Students styrelse


Tommy: lärarstudenter ska bli experter på att lära ut!

Tommy Sjögren: ämneslärarstudent som vill mer än att bara om ämnesdidaktik.

Tommy Sjögren: ämneslärarstudent som vill mer än att bara om ämnesdidaktik.

Alla lärarstudenter ska undervisas av lärare med goda didaktiska kunskaper. Ändå upplever ämneslärarstudenten Tommy, efter fem år på sin utbildning, att de ämnesdidaktiskt kunniga lärarna lyser med sin frånvaro. Läs hans ord om varför ämnesdidaktiken måste vara central på alla lärarutbildningar!

Som lärarstudent förväntas jag inte bara ha djupgående kunskaper i mina ämnen utan också besitta tillräckliga didaktiska kunskaper för att undervisa i dessa ämnen. Därför finner jag det ytterst ledsamt att jag efter snart fem år på ämneslärarprogrammet bara känner mig bekväm att undervisa i ett av mina två ämnen.

Ett av problemen är att de flesta av mina lärare på Mälardalens högskola i första hand är forskare och saknar en didaktisk utbildning. Ämneskunskaper har de utan tvekan men de saknar förutsättningar att lära ut och de kan inte ge lärarstudenter någon didaktisk kompetens att bära med sig till praktiken. Faktum är att jag och mina kurskamrater hittills läst tre terminer samhällsvetenskap (inklusive sociologi, ekonomi) tillsammans med blivande samhällsvetare och andra studenter som inte ska bli lärare. Vi har fått samma seminarieuppgifter och samma tentamensuppgifter vilket förstås leder till frågan: är vi nästan samhällsvetare eller är de nästan samhällslärare?

Under dessa tre terminer fick vi lärarstudenter vid ett enda tillfälle en föreläsning i vad lärarna kallade didaktik. Denna timmeslånga föreläsning leddes av en herre vars undervisning i övriga kurser bestod av att läsa högt från sin egen PowerPoint. Föreläsningen i didaktik var förstås inget undantag och hela kontentan var att vi skulle läsa boken Samhällskunskapsdidaktik.

Att vara en bra lärare är inget någon kan lära sig genom att läsa en bok eller två. Lärare ska vara experter på att lära ut sina ämnen. Och för att bli experter på att lära ut måste lärarstudenter ha lärare som själva besitter de didaktiska kunskaper som de förväntas att lära ut.

Tommy Sjögren
ämneslärarstudent och ledamot i nationella studerandekommittén

Ditte: Visst vill vi väl ha kvar våra nya lärare i yrket?

Lärarförbundet Student kräver att alla nyexaminerade lärare garanteras en god introduktion i yrket. Varför? Ditte, lärare i åk 3, fick den introduktionsperiod alla bör få. Här berättar hon om varför den varit så viktig för henne.

Efter 4,5 års studier stod jag där, i ett ganska tomt klassrum med 19 bänkar. Jag hade två dagar av förberedelsetid innan klassrummet inte längre skulle vara tomt. Det skulle fyllas av 19 individer med helt olika hopp, tankar, drömmar, förutsättningar och liv. Jag kände mig långt från universitetets trygga föreläsningssal. Nu var det på riktigt. Vad hade jag gett mig in på?


Jag hade den oerhörda fördelen att få jobb på min gamla VFU-skola. Det var så extremt skönt på många sätt och vis. Jag visste t.ex. var kaffemaskinen var och vilka tider jag skulle undvika att gå dit för att inte fastna i den långa kön som bildas då och då. Jag visste vad alla lärare och fritidspedagoger på lågstadiet hette och det var väldigt enkelt att komma in bland kollegiet. Jag kände mig snabbt som en i gänget, en som blev lyssnad till på samma vis som alla andra. Det var oerhört skönt och tryggt.

En annan fördel med att känna kollegorna sedan tidigare var att det inte blev lika jobbigt att ställa frågor hela tiden. För det gör man. Jag lovar. Lärare är till exempel experter på förkortningar och ALM, APT, DLS och FAT slängs omkring på ett självklart vis. Som ny är det inte självklart. Mina kollegor har fortfarande överseende med att jag frågar saker hela tiden och det är en trygghet att jobba i en miljö där det är tillåtet. Det finns nämligen saker som de inte berättar om på lärarutbildningen. Att du kommer få uppskattningsvis 57 olika inloggningar till diverse plattformar, är en sådan. Att teknikstrul sker för alla lärare, framförallt när du som minst behöver det, en annan.

Men det finns även de där större, mer allvarliga sakerna. Som hur du rent känslomässigt hanterar en situation där du misstänker att ett barn far illa. Hur du förmedlar att en kollega har gått över gränsen. Hur du ska hantera missnöjda eller besvikna föräldrar. Hur du stöttar ett barn som bryter ihop. Hur du ska göra för att inte ta med dig jobbet hem.
Saker som du aldrig riktigt kan till fullo förstå förrän du befinner dig mitt i dem. Saker som tar lite längre tid att förklara, diskutera och fundera kring än vad förkortningen FAT står för.


För mig var det ovärderligt att ha en mentor. Min mentor var dessutom min gamla handledare så för oss föll det sig väldigt naturligt att bolla allt mellan himmel och jord. Med Lisa, som hon heter, kunde jag prata om allt från valet av mattebok till just de där tunga, allvarliga ämnena. Det var skönt.

Jag har haft tur när det gäller mina kollegor, jag har många som jag kan prata och diskutera med. Skillnaden mellan Lisa och de andra kollegorna var att jag visste att till Lisa kunde jag alltid gå. Jag visste att det var en del av hennes uppdrag att lyssna till mig, att ge mig råd. Jag visste att jag inte störde, att jag inte tog upp all hennes tid. Jag visste att hon ville vara min mentor, att hon liksom jag såg att det fanns ett värde i våra diskussioner och samtal.

Det borde vara en självklarhet för en skolledning att satsa på mentorerna. Genom att satsa på mentorer satsar de även på de nya lärarna! Alltför många nyexaminerade väljer bort läraryrket efter bara några år. Samtidigt väljer för få att söka sig till yrket från första början och även de mer rutinerade börjar se sig om efter andra yrken. Det har Sverige inte råd med. Alla borde få en lika bra och stabil väg in i läraryrket som jag. Det borde vara en självklarhet att tilldelas en mentor och att tid, för båda parter, avsätts till detta. För visst vill vi ha kvar våra nya lärare i yrket? Visst förtjänar våra barn lärare som getts maximala möjligheter att möta och undervisa dem?

Nå, tillbaka till början. Hur hanterade jag min första dag, då när jag stod där i det ganska tomma klassrummet och kände skräcken inför allvaret komma krypandes? Ja, ni har rätt. Jag gick naturligtvis och pratade med Lisa.

Ditte Karlsson
lärare i åk 3


Att lära av varandra: Uppsala goes to Finland

Äventyrsgänget framför Vasa Övningsskola.

Äventyrsgänget framför Vasa Övningsskola.

Att resa innebär nya och lärorika möten. Uppsalas lokala studerandekommitté begav sig till Vasa, Finland för att lära sig med om den finlandssvenska lärarutbildningen. Läs om deras intryck och om varför det är så viktigt att vi lär av varandra!

Tisdagen den andra maj tog vi i Lärarförbundet Student Uppsala oss tillsammans med studerandekommittén från Umeå över havet för att hälsa på våra vänner i FSLF - Finlands Svenska Lärarstuderande Förening. Vi ville med vår resa ta reda på så mycket som möjligt om den finlandssvenska lärarutbildningen och framförallt se hur samarbetet mellan universitet och övningsskola fungerar. Vi visste sedan innan att vår resa skulle bli lärorik men inte visste vi att….


…vi skulle få uppleva dagar fullproppade med givande möten och studiebesök. Allt tack vare FSLF som ordnat allt från guidning i stan, hämtning på flygplats till engagerande träffar med bland annat personal på övningsskolan och Åbo Akademi

…alla finlandssvenska lärarutbildningar är fem år oavsett om du blir ämneslärare, grundskollärare eller speciallärare

…vi även skulle få en skymt av Vasas studentliv med traditionella seder som vi skulle känna igen från vår egen studentkultur

…de finlandssvenska lärarstudenternas praktikerperioder skiljer sig enormt från våra egna VFU-erfarenheter. Bland annat erbjuds studenterna praktik på övningsskola med handledare som har handledarutbildning. På övningsskolan i Vasa är den starka kopplingen mellan teori och praktik självklar. Genom det nära samarbetet mellan universitet och övningsskolan blir såväl lärare som studenter försedda med den senaste forskningen som lärarstudenterna sedan får möjlighet att genomföra i praktiken. Under praktikperioderna har lärarstudenterna två handledare varav en på universitetet och en på övningsskolan som båda finns till för att stötta och vägleda studenten


…för att bli antagen till lärarutbildningen vid Åbo Akademi krävs det att du utöver studentskrivningar (kan jämföras med slutbetyg) genomför ett skriftligt prov samt blir intervjuad av några professorer från universitetet

…studenterna upplever att de efter sina studier på Åbo Akademi får med sig en ”ryggsäck full med verktyg”

… och sist men absolut inte minst så visste vi inte då att vi skulle ha så otroligt mycket att lära av varandra. Tillsammans med våra framtida kollegor kunde vi utbyta erfarenheter för att hjälpas åt att utveckla lärarutbildningarna och på så sätt även vårt framtida yrke. För ni vet väl att allt börjar med en bra lärarstudent?!


Malin Pettersson
Malin Lindahl
Kajsa Sundström
David Huss
Uppsala Studerandekommitté

Följ Lärarförbundet Student Uppsalas äventyr på Instagram!Felicia: Jag vill vara del av utveckling! #DÄRFÖRLÄRARE

Felicia Pihl, grundlärarstudent som ser fram emot att få ett spännande jobb.

Felicia Pihl, grundlärarstudent som ser fram emot att få ett spännande jobb.

Fler måste välja läraryrket! Därför sprider vi berättelser om yrkets fina sidor, och om varför vi väljer att utbilda oss till lärare. Här berättar Felicia, grundlärarstudent, om varför hon väljer att utbilda sig till lärare.

För ett år sedan satt jag nervöst framför datorn och surfade in på antagning.se. Jag hade inte en aning om vad jag skulle bli när jag blir stor, men mitt i allt dök grundlärarutbildningen 4-6 upp. Det lät intressant och jag bestämde mig för att kolla lite närmre på den. När jag hade läst på lite om utbildningen bestämde jag mig för att testa. Det svåra valet om vad jag skulle läsa till hösten hade jag nu gjort. Jag kände mig jättenervös över mitt val men samtidigt väldigt peppad.

Sedan kom plötsligt dagen då utbildningen skulle börja, jag klev nervöst in i aulan på Jönköpings universitet. Vad har jag gett mig in på? Kommer jag klara av universitetsstudier? Hur ska jag hinna fixa all kurslitteratur? Många var tankarna som flög runt i mitt huvud, men sedan jag klev in i universitetsatmosfären i Jönköping har jag inte ångrat mitt val att bli lärare. Varför ska jag berätta !

Jag har alltid älskat att stå framför en grupp människor och att få göra det varje dag i mitt framtida yrke känns därför som ett privilegium. Men vägen hit har inte alltid varit självklar eller enkel. Det tog mig hela tre år efter studenten att bestämma mig för vad jag vill göra i framtiden. Under dessa tre år har jag provat mycket, sett mig omkring i världen och arbetat inom alla olika sorters branscher; servitrisyrket, barnomsorgen, administration för att nämna några.

Det var först under mitt sista år innan studierna som jag verkligen jobbade med något jag älskar och brinner för, nämligen som barnskötare på en förskola. Det kändes helt fantastiskt för mig att få följa den barngrupp jag hade. Att se dem utvecklas och bli egna individer på deras livsresa var bara det en glädje i sig! Ingen dag var den andra dagen lik och varje dag kändes det lätt att gå till sitt arbete. Hur gärna vill man inte ha den känslan när man vaknar av sitt alarm på morgonen? Det är något jag prioriterar högt när jag väljer arbete i framtiden. Mitt välmående kommer aldrig kunna ersättas med en högre lön.

Det finns många fördelar med att välja läraryrket. En av dem är att du nästintill är garanterad ett roligt, givande och viktigt arbete direkt efter dina studier. En annan fördel med yrket är att det är väldigt flexibelt. Det visste jag inte innan, men när jag fått göra min första verksamhetsförlagda utbildning så förstod jag att man är väldigt fri. Trots att läroplanen finns att följa är man fri i hur man lägger upp sin undervisning och inspirerar sina elever.

Den största anledningen till att jag valde yrket är dock att det inte finns något häftigare än att få följa mina blivande elever i tre års tid på deras utvecklingsresa; både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt. Det kommer garanterat att vara vissa svettiga stunder i klassrummen när man helst bara vill fälla en tår, men det kommer kompenseras av en overklig känsla när man ser hur eleverna lyckas i utmaningar och när de knäcker koderna. Jag vill vara i centrum där utveckling sker!
Vill du samma sak? Sök till en lärarutbildning! Du kommer inte att ångra dig. Du kommer ha en rolig studietid framför dig och självklart kommer du att ha Sveriges viktigaste yrke när du är färdig! Jag hoppas vi ses i framtiden!

Felicia Pihl
Grundskollärarutbildningen 4-6 vid
Jönköpings Universitet
och suppleant i Lärarförbundet Students nationella kommitté


Alexandra: Jag påverkar framtiden! #DÄRFÖRLÄRARE

Alexandra Unge är nyexaminerad förskollärare och övertygad om att hon gjorde rätt yrkesval.

Alexandra Unge är nyexaminerad förskollärare och övertygad om att hon gjorde rätt yrkesval.

Fler borde söka sig till lärarutbildningar! Därför delar vi med oss av berättelser om läraryrkets positiva sidor. Här skriver Alexandra Unge, nybakad förskollärare, om hur glädjefyllt, utmanande och utvecklande läraryrket är.

Jag arbetar i den första delen av utbildningssystemet där grunden för det livslånga lärandet ska läggas. Det är med glädje jag reflekterar över mitt yrkesval!
Jag vet att jag kan göra skillnad genom att arbeta med de minsta medborgarna i vårt samhälle. Som lärare i förskolan har jag makten att utforma en verksamhet där barnen kan tillägna sig de handlingskompetenser som behövs i samhället. En verksamhet där barnen får de bästa av förutsättningar till att utvecklas till ansvarskännande medborgare som vågar ta plats och påverka världen i rätt riktning. Uppdraget som förskollärare är att ge barnen de bästa av förutsättningar för att lära, utvecklas och lyckas. Därför valde jag läraryrket. Det är det mest inspirerande uppdrag jag kan tänka mig!

Mitt intresse för barns utbildning väcktes året efter att jag tagit studenten. Jag flyttade till Oslo med några vänner och fick jobb på en förskola där jag arbetade i två år. En förskola med profilen ”Barn i balanse” som bygger på att skapa en vänlig miljö där ro och aktivitet balanseras. En miljö där både stora och små ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att vara ”här och nu”. Barnmassage, barnyoga, vilostunder, reflekterande samtal och stilla stunder präglade verksamheten. Mitt ansvar på förskolan utvidgades från att vara barnskötare till att även få arbeta som förskolans musikpedagog. Jag hade musik med 55 barn i åldrarna 1-5 år. Ett fantastiskt jobb med otroligt mycket glädje. Erfarenheterna i Oslo fick mig att inse att jag brinner för barns utbildning. Att läsa till förskollärare blev därför ett självklart val. Inte visste jag då vilket otroligt utvecklande, glädjefyllt och komplext yrke jag gett mig in på!

Lärare har makten att påverka världen i rätt riktning. Vi talar ofta om hållbar utveckling men mer sällan om ett hållbart lärande. Jag tror att det är genom ett hållbart lärande vi kan nå en hållbar utveckling.

Men vad menar jag då med ett hållbart lärande?
Jag menar ett lärande som förbereder barnen för en föränderlig värld. Ett lärande som bygger på att våga tänka nytt, göra fel, testa igen, göra om. Det handlar om att låta barnen utvecklas till kreativa, reflekterande och självständiga individer! I leken stimuleras fantasin och förmågan till symboliskt tänkande utvecklas, språket utvecklas och barnens perspektiv breddas och utmanas. Leken är ett fantastiskt sätt att lära! På min förskola använder vi ett gestaltande arbetssätt: lekpedagogik. Ett arbetssätt som bygger på att både barn och vuxna upplever och lär tillsammans, där leken står i fokus. Utifrån en litterär text bygger vi upp en fiktiv, magisk lekvärld där allt kan hända! Vi pedagoger gestaltar karaktärer och barnen kan fritt prova olika roller och perspektiv. Läraren som går in i roll bjuder in barnen till en fantasivärld där barnen i en dramatisk uppgift får tänka och agera, göra val och få ny insikt. Målet är att dramatiseringen ska leda till att barnen stimuleras både känslomässigt och intellektuellt. I den fiktiva, magiska lekvärlden kan vi dra allting till sin spets och utmana barnen i deras tankar. I den magiska lekvärlden kan vi upptäcka mycket mer än vad vi skulle gjort i vanliga fall!


Som förskollärare arbetar jag språkutvecklande varje dag. Jag arbetar för att stärka barnens förmåga att kommunicera, argumentera, ta ställning, samarbeta och lösa problem. Nyckeln till demokrati och det fundamentala för ett barns utveckling är språket. Genom att barnen får tillägna sig ett språk får de möjlighet att kunna påverka den värld de lever i, en förutsättning för en hållbar värld. I en demokrati har alla människor rätten att få sin röst hörd.

Det här är ett axplock av allt det som jag har förmånen att få arbeta med som förskollärare. Förskolan är en plats där utveckling, utmaningar och glädje fyller dagarna. Ingen dag är den andra lik och det finns alltid mer att lära. En plats där man är med och påverkar framtiden!


Alexandra Unge
Förskollärare
och tidigare styrelseledamot i Lärarförbundet Student


Malin: Som lärare kan jag förverkliga alla mina drömmar. #DÄRFÖRLÄRARE

Malin Pettersson, lärarstudent i Uppsala, ser läraryrket som en möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Malin Pettersson, lärarstudent i Uppsala, ser läraryrket som en möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Den 18/5 är sista dagen att söka till en lärarutbildning! Till dess delar vi med oss av våra berättelser om varför vi väljer läraryrket. Här berättar Malin, grundlärarstudent, F-3, vid Uppsala Universitet om varför läraryrket är alla hennes drömyrken i ett.

Jag vill bli lärare därför att jag tror på en meningsfull skola för alla! Jag vill att alla elever ska gå till skolan för sin egen skull – för att de vill.

Som barn var jag full av drömmar. På frågan ”vad ska du bli när du blir stor?” varierade svaren från att bli upptäckare, till att bli uppfinnare vidare till att bli ”dagisfröken” eller till att enbart vara viktig. Det sistnämnda var inget yrke, det visste jag då, men viljan att göra skillnad och påverka var stark.

Lärare blev det självklara valet. Som lärare kan jag förverkliga alla mina drömmar. Tack vare yrket är jag upptäckare: jag får se och upptäcka världen genom ett par nya glasögon med hjälp av mina elever. Barn och människor är rena rama kunskapsbrunnar med mängder av erfarenheter och som lärare får jag möjlighet att ta en del av den fantastiska mångfald Sverige erbjuder.

Tack vare läraryrket får jag chansen att vara uppfinnare. Jag, tillsammans med mina elever, har möjlighet att uppfinna nya metoder och verktyg för att lära oss så mycket som det bara går. Man är aldrig färdiglärd och som lärare kommer jag lära mig något nytt varje dag. Av en sten kan ett barn ibland göra mycket, fantasin flödar och ingenting kan stoppa dem! Som lärare har jag möjlighet att ta tillvara på denna fantasi och tillsammans med mina elever skapa sagolika undervisningstillfällen.

Tack vare läraryrket kan jag också få vara ”dagisfröken” - jag får hjälpa elever samtidigt som jag kan påverka deras framtid. Jag får möjlighet att lägga grunden för ett livslångt lärande samtidigt som jag kan förmedla min vision – att alla kan lyckas!

Tack vare mitt val att bli lärare kan jag förverkliga mina drömmar samtidigt som jag kan ge mina elever verktygen att förverkliga sina. Jag blir därav viktig. Tanken av att få vara viktig för nästa generation gör mig otroligt stolt – tänk er att få vara med och påverka Sveriges framtid? Alltså WOW, vilken grej! Sverige behöver bra lärare, lärare som vill motivera, engagera och utveckla nästa generation. Vill du vara en del av en stark lärarkår som tillsammans ska utbilda framtidens tänkare. Vill du följa med på resan som ska ta Sveriges skola framåt? BLI VIKTIG – BLI LäRARE!


Malin Pettersson
Grundlärarstudent
& ledamot i Lärarförbundet Students nationella studerandekommitté


Kommentarer:

Elouise
Elouise Johansson

Så inspirerande att få läsa om din "därför" Malin! Du är grym och du kommer blir en superbra lärare!! Jag hoppas att jag en dag i framtiden kan få ha en så inspirerande kollega som du <3

  • Skapad 2017-04-03 16:05
Elouise

Om Elouise Johansson

Jag är lärarstudent vid Göteborgs universitet, engelska och historia mot gymnasiet. Jag är också vice ordförande för Lärarförbundet Student. Jag började engagera mig för att jag ser hur tufft det kommer bli för mig och mina blivande kollegor att få ett långt, hälsosamt och utvecklande yrkesliv. Jag tror att genom att redan engagera lärarstudenter kan vi dels förbättra utbildningen så att vi blir lärare med en gedigen utbildning att stå på, men också för att vi ska veta vår rättigheter som lärare, och hur vi kan påverka även i vårt blivande yrke. Att engagera lärarstudenter tror jag är en del i det pussel som kommer lösa vårt tids största samhällsutmaning - lärarbristen.

#DÄRFÖRLÄRARE - Vi måste bli fler som väljer läraryrket!

Berätta om din väg mot läraryrket under #därförlärare .

Berätta om din väg mot läraryrket under #därförlärare .

Vi måste bli fler som väljer läraryrket! Låt oss därför dela med oss av inspirerande anledningar till att välja läraryrket. Det finns lika många berättelser som det finns lärare och lärarstudenter. Låt oss ta del av dem! Dela med dig av din resa mot läraryrket under hashtaggen #därförlärare .

Under min första dag på lärarutbildningen satt vi 400 nervösa och förväntansfulla studenter i en sal. Vi var nervösa därför att vi inte visste vad som väntade oss.

Vi var förväntansfulla därför att varenda en av oss hade visioner och drömmar om den lärarprofession vi ville bli en del av.
Några av de där 400 har droppat av under vägen. Några är kvar. Visionerna om läraryrket, och övertygelsen om att vi valt ett fantastiskt yrke står fast.

60 000 lärare beräknas saknas redan 2019.

Det är en ofattbar och oacceptabel siffra men vi måste våga tro att vi kan göra något åt det.
Den 18april stänger ansökan till högskola/universitet. Min förhoppning är att tusen och åter tusen framtida studenter då väljer att söka lärarutbildningar. Hur inspirerar vi tusentals till att göra det?
Genom att visa hur fantastiskt läraryrket faktiskt är! Och det gör vi allra bäst tillsammans.

Tillsammans med den nationella studerandekommittén i Lärarförbundet Student vill jag därför be dig: dela med dig av din resa! Få dina kursare och kollegor att dela med sig av sin berättelse om varför de valde läraryrket! Varför valde just du lärarprofessionen, och vad är det du älskar allra mest med ditt framtida (eller nutida) yrke?
Berätta för oss, och för alla som funderar på att välja en framtid som lärare!

Hur delar du med dig?
Enkelt!
Använd hashtaggen #därförlärare ! Posta en bild av dig själv på instagram och skriv din historia som börjar med ”jag vill bli lärare därför att…”

Tillsammans kan vi samla hundratals inspirerande anledningar till att bli lärare!

Varför vill jag bli lärare?
Jag vill bli lärare därför att jag älskar språk och interaktion. Jag fascineras av människors utveckling och av hur språk formar vår tillvaro. Därför ser jag fram emot att få vara med på mina framtida elevers utvecklingsresa.

Ta del av berättelserna på vårt Instagram-konto och via Facebook .

Jag ser fram emot att ta del av din berättelse.

Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student