Lärarförbundet
Bli medlem

Elisabeth Holmberg, engagera mera!

Mitt engagemang började i möten med inspirerande och kunniga engagerade lärarstudenter som jag lärt och lär mig massor av! Tillsammans påverkar vi debatten, vi lär och har fantastiskt roligt på vägens gång.

Men läraryrket var inte riktigt vad jag hade planerat från början. Tidigt i högstadiet efter en föreläsning om polisyrket bestämde jag mig, jag skulle bli polis och arbeta med och hjälpa människor. Tiden gick, jag tog studenten och i lärarbristens Sverige fick jag som många av mina vänner hemma i Jämtland ett vikariat på en skola. Vad jag inte hade förväntat mig var att eleverna och kollegorna som jag mötte skulle påverka mig så pass mycket att jag la polisplanerna på hyllan. Jag sökte istället till grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 vid Göteborgs Universitet, fick antagningsbesked och tog mitt pick och pack och flyttade från Östersund till Göteborg. Tacksam är jag för det eftersom att jag under utbildningens gång stärkts i mitt beslut att bli lärare.

Jag ser tillbaka på tiden jag vikarierade i skolan med glädje. Jag ser även tillbaka på mitt arbete och upptäcker många tillfällen där jag skulle handlat annorlunda om jag fått göra om allt idag. Men det är väl det fina med att utbilda sig inom professionen? Det är också det nödvändiga med utbildningen. Vi behöver en stark och enad lärarprofession för att skapa den bästa skolan för alla elever. Därför behöver vi också den bästa lärarutbildningen så att våra blivande lärare blir förberedda för arbetslivet som väntar. Just därför har jag valt att engagera mig i Lärarförbundet Student.

Min femte termin på utbildningen har nyss börjat. Så har även mitt styrelseuppdrag i Lärarförbundet Student. Jag är ödmjuk och tacksam för uppdraget, och jag hoppas och tror att det blir ett lärorikt år där jag får vara delaktig i förändring. Årets fokusfrågor är högst relevanta och för mig har alltid den verksamhetsförlagda utbildningen varit något som engagerar mig extra. Jag tror att en VFU där studenten får uppleva och utvecklas i professionen med stöd från en handledare som har förutsättningar för arbetet är av stor vikt för att behålla och locka fler studenter till lärarutbildningen. Därför är det viktigt att vi hittar vägar för att kvalitetssäkra och utveckla dessa inslag i utbildningen. För att det ska vara möjligt tror jag att den nationella styrelsen behöver samarbeta med de lokala studentstyrelserna på varje lärosäte eftersom att dem har kunskap om VFUn på den orten. Under det kommande året hoppas jag på många samtal och möten med lärarstudenter för att tillsammans hitta vägar mot en VFU av hög kvalitet.

Slutligen vill jag uppmana alla lärarstudenter att göra sin röst hörd. Vi behöver bli fler engagerade för tillsammans är vi starka. Ett engagemang i Lärarförbundet Student anser jag vara för alla lärare skull, för alla elevers skull, för utvecklingen av vårt demokratiska samhällets skull. Ni kanske hört det förut, att allt börjar med bra lärare.


Julia Norman, energiberika mig!

Julia Norman, Vice Ordförande i Lärarförbundet Student och framtida ämneslärare med inriktning Svenska som Andraspråk och bild.

Julia Norman, Vice Ordförande i Lärarförbundet Student och framtida ämneslärare med inriktning Svenska som Andraspråk och bild.

Ännu ett år närmre skolpolitiken och lärarprofessionen! Ja, det här är mitt andra år i Lärarförbundet Students styrelse och mitt fjärde år som lärarstudent. Kanske är det så att jag har hittat lite av mig själv här. Inte trodde jag att det var det som väntade mig i mitt fackliga engagemang.

Arbetet i styrelsen har än en gång gett mig möjlighet att kliva upp ur min vinterdvala och istället energiberika mig genom att träffa lärarstudenter, politiker och lärarfackliga representanter. Det är jag otroligt tacksam för och jag ser fram emot ett lärorikt år med viktiga och spännande förändringar och fokusområden att förverkliga, genomföra och påverka.

Min krokiga väg till lärarutbildningen gick utbildningsbanan. Planen var att bli kulturvetare. Men det var i Chengdu, Kina, skrivandes på kandidatuppsatsen som jag insåg att det är i skolan det händer. Det är i skolan vi kan bidra till att den framtid vi går till mötes är positiv. Det är i skolan vi har möjligheten att befästa en värdegrund som vilar på de demokratiska och jämlika fundament som skolan i Sverige ska bidra med. Skolan bidrar med ramar som vi, med vår lärarutbildning i ryggen, kan fylla med värdefullt innehåll – och på så vis skapa förändring! Det är så jag tänker mig min framtida yrkesroll och det är så jag kommer arbeta för att det ska bli.

Men för att lyckas med det behöver vi de bästa förutsättningarna för våra lärare vilket innebär att vi behöver den bästa möjliga lärarutbildningen! En bred men spetsig lärarutbildning av hög kvalité ger dessutom lärarprofessionen den status som behövs för att fler ska välja utbildningen och yrket. Och med utbildade kollegor blir arbetet både roligare och mer genomförbart. Lärarutbildningar av hög kvalité är en av vägarna vi måste gå om vi vill lösa den svindlande lärarbrist vi går till mötes. För att alla lärarutbildningar ska bli sitt bästa måste vi vara många, från alla lärosäten, som gör vårt bästa. Det är med lärarstudenters åsikter och erfarenheter vi tillsammans kan förbättra våra förutsättningar. Sen blir det mycket lättare om vi samtidigt har kul, och kul tänker jag ha det kommande året i Lärarförbundet Student!

Gabriella Johansson, för framtiden!

Gabriella Johansson, framtida F-3 lärare och styrelseledamot i Lärarförbundet Student

Gabriella Johansson, framtida F-3 lärare och styrelseledamot i Lärarförbundet Student

​När jag var 15 år fick jag möjligheten att gå på prao hos min gamla lågstadielärare. Praotiden var inte längre än två veckor, men det krävdes inte mer för att jag skulle bestämma mig för att bli lärare. Och på den vägen är det.

Jag sökte till Uppsala universitet och började Grundlärarutbildningen för F-3. Förstås hade jag då tänkt igenom mitt beslut några fler gånger sedan jag som femtonåring för första gången testade läraryrket, men landat i att detta var rätt väg att gå. Läraryrket är enligt mig ett yrke som inrymmer kreativitet, meningsfullhet och möjlighet att förändra, det värderar jag högt. Dessa faktorer tycker jag har visat sig även i utbildningen jag gått. Dock har jag också insett att läraryrket innebär många komplexa frågor, med inte allt för givna svar. Eller snarare, många frågor med allt för många svar, vilket inte sällan framkommer i vår politiska debatt. Likaså finns enligt mig mycket att diskutera kring dagens lärarutbildningar, där prioriteringar och resurser till stor del är grundläggande för vilken förberedelse man har inför sitt kommande yrke. Även frågor om strukturer och konstruktioner, som ibland är så självklara att vi knappt ser dem, tycker jag är av största vikt att lyfta och ifrågasätta. Ju längre jag kom i min utbildning, ju mer insåg jag att skola och utbildning samt ledarskap och pedagogik är områden som verkligen intresserar mig. Det la grunden till att jag valde att bygga vidare på min lärarutbildning med en master i Pedagogiskt ledarskap, vilket jag nu läser.

Att engagera mig fackligt var inte lika självklart som att börja studera till lärare, mest för att jag inte hade så bra koll på vad facket gjorde. Såhär i efterhand hade jag ju önskat att jag tänkt annorlunda då jag för första gången steg in i Uppsala Universitets pampiga aula. Det gamla uttrycket ”bättre sent än aldrig” kommer dock väl till pass här, då jag nu är väldigt tacksam att jag våren 2017 tog chansen att följa med min kursare på Lärarförbundet Students lokala kommittémöte. Då förstod jag att Lärarförbundet Student faktiskt var en organisation där man tog lärarstudenter och lärare på allvar, med en inställning att vi tillsammans kan göra skillnad! Lärarförbundet Student har för mig varit ett sammanhang där man visar på engagemang och vilja. Att möta andra studenter och diskutera frågor som rör dagens skola har varit både inspirerande, stimulerande och viktigt för mig. Vi kan inte bara vara likgiltiga inför det system vi befinner oss inom, utan istället vara delaktiga i debatten, göra våra röster hörda och vara en drivkraft i utvecklingen.

Inför detta år som styrelserepresentant hoppas jag kunna vara med och bidra till att fler röster på våra lärosäten blir hörda! Jag ser också fram emot att möta andra engagerade studenter för att diskutera dagens lärarutbildning och våra framtida arbetsplatser. Frågor som ligger mig särskilt varmt om hjärtat gäller lärarens status i samhället, hur lärarutbildningarna förenar teori och praktik, samt hur vi kan jobba för bättre psykisk hälsa hos våra elever. Det hoppas jag, tillsammans med andra, få uppmärksamma särskilt under året som kommer.

Om ni vill få tag i mig, maila till gabriella.johansson@student.lararforbundet.se.

Oskar Bäckman

Oskar Bäckman, ämneslärarstudent i Uppsala och styrelseledamot.

Oskar Bäckman, ämneslärarstudent i Uppsala och styrelseledamot.

Oskar hade aldrig tänkt tanken att bli lärare ett år innan han flyttade till Uppsala för att påbörja sin lärarutbildning. Nu har fyra av fem år i sin lärarutbildning gått och han valde rätt. Nu är han även engagerad i lärarstudentfrågor på nationell nivå.

För bara en vecka sedan påbörjade jag mitt sista år på Ämneslärarprogrammet i Uppsala. Fem år är en väldigt lång tid för en tjugo-åring. Fyra år senare känns det som att jag har varit lärarstudent halva mitt liv. Dessa fyra år har varit betydligt längre än de fem åren jag skulle studera till lärare när jag började. Men om ett år kommer jag vara lärare, förhoppningsvis i många fler år än jag varit lärarstudent.

Det viktigaste skälet bakom mitt engagemang i Lärarförbundet är just detta, att få möjlighet att arbeta för en skola där lärare har de förutsättningar de behöver för att vara de bästa lärare de kan vara, och att de faktiskt orkar fortsätta vara lärare. Ett skolsystem som är hållbart för de yrkesverksamma lärarna är förutsättning för att lösa den stora lärarbristen, vilket är enormt problem som drabbar både lärare och elever i deras vardag. Varje gång en politiker ställer sig vid en talarstol och ropar ut att skolan behöver mer av det ena eller det andra, ställer lärarna frågan: vilka lärare ska göra det? Det spelar ingen roll hur bra förslag våra politiker kommer med om det inte finns friska och kompetenta lärare som har tid och resurser nog att genomföra det som krävs av dem. Jag hoppas få chansen att arbeta med dessa frågor under mitt kommande år som styrelseledamot i Lärarförbundet Student.

Politik och samhällsfrågor har alltid intresserat mig men att jag skulle bli lärare var en tanke jag aldrig ens hade tänkt ett år innan jag flyttade till Uppsala för att påbörja min lärarutbildning. Efter att ha vikarierat på en högstadieskola i några månader kände jag att det inte räckte att bara vara en ersättare vars jobb i praktiken endast innebar att vara en vuxen person som hade ett öga på barnen. Eller så kändes det i alla fall för mig, och jag bestämde mig för att det nog skulle vara mer givande att vara lärare på riktigt. Nu är det som sagt bara ett år kvar tills jag faktiskt blir lärare på riktigt men eftersom jag kommer spendera hela året med Lärarförbundet Student tvivlar jag inte på att det här året kommer bli det kortaste av alla mina lärarstudentår.

Next up, David Blank

David Blank studerar till förskollärare på Umeå Universitet och blev återvald till Lärarförbundet Students styrelse

David Blank studerar till förskollärare på Umeå Universitet och blev återvald till Lärarförbundet Students styrelse

​En ny termin har påbörjats och ett nytt år för Lärarförbundet Student. För mig är det här andra året i styrelsen. Jag checkar in i det nya året full med förväntningar på vad vi lärarstudenter tillsammans kan uppnå!

Det är lite av en vemodig känsla att det här är sista året på Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Jag är självklart glad att jag snart bli en del av alla de lärare som varje dag undervisar och utövar sin profession med stolthet och tilltro till de kunskaper som förvärvats under lärarutbildningen. Samtidigt känns det som ett stort steg att gå från att vara lärarstudent till yrkesaktiv.

Förskollärarprogrammet var inte ett självklart val för mig – jag ville bli polis. Men i och med de höga krav på polisers hörsel kunde jag inte påbörja polisutbildningen. Läraryrket kom ändå inte som ett andrahandsalternativ utan snarare blev läraryrket en annan väg för mig att göra det vad jag verkligen ville göra – möta människor och ge dem de bästa förutsättningarna som jag kan ge. I förskolan är det möjligt. Förskolan är det första mötet med skolan, det är förskolan som lägger grunden för ett lärande genom hela livet. I förskolan kan jag vara den där förebilden som undervisar och visar på alla de under som finns där ute i världen. Att få barnen att förundras varje dag, är betydelsefullt. Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Lärarförbundet Student är ett annat sammanhang jag tycker om att befinna mig i. Ett arbete inom styrelsen för Lärarförbundet Student har alltid inneburit för min egen del att skapa förutsättningar för varje lärarstudent att kunna påverka sin lärarutbildning. En lärarutbildning som hela tiden är i föremål för politiken, kanske inte alltid för att lärare ber om det utan snarare som ett politiskt slagträ. Trots att deras intentioner kan vara goda, blir det inte alltid bra. Där måste vi som lärarstudenter slå vakt om vad det är vi tycker inom skolpolitiken. Vi måste vara där och föra en dialog för att tydligt föra fram vad det är vi vill.

Om du läser det här är du engagerad, om du är medlem i Lärarförbundet Student är du också engagerad. Men vi behöver bli fler studenter som är engagerande. Som vågar ta fajten med politikerna eller universiteten. I första hand för oss som studenter men i slutändan för att vi ska bli de bästa lärarna, som kan ge den bästa undervisningen för varje elev.

Hela vägen från Paris: Emy Palmér!

Emy Palmér, styrelseledamot för Lärarförbundet Student och ämneslärarstudent i svenska som andraspråk och franska

Emy Palmér, styrelseledamot för Lärarförbundet Student och ämneslärarstudent i svenska som andraspråk och franska

Först ut att presentera sig är Emy Palmér, ämneslärarstudent från Göteborg som är på utbyte i Paris just nu.

Jag heter Emy Palmér och studerar mitt fjärde år till ämneslärare i svenska som andraspråk och franska med inriktning mot gymnasieskolan vid Göteborgs Universitet. Under den här vårterminen befinner jag med emellertid på en helt annan plats i världen: Paris. Här ska jag genom ett Erasmus-utbyte plugga franska vid ett av Frankrikes främsta universitet, en möjlighet som jag tackar den fantastiska lärarutbildningen för.

Min resa mot läraryrket började när jag fick chansen att vikariera på språkintroduktionsprogrammet på en gymnasieskola. Efter att ha arbetat där ett tag insåg jag att jag tyckte att det var roligt att gå till jobbet varje dag och det om något är väl ett tecken på att detta kanske är ett yrke för mig? När det lite senare var dags att söka till universitet var jag ändå inte helt säker på mitt val och funderade mycket fram och tillbaka. Jag kom fram till några krav jag hade på framtida yrke: det skulle betyda något, kännas meningsfullt och värdefullt och innebära arbete med människor. Efter att ha kommit fram till detta kändes läraryrket som ett självklart svar.

Mitt engagemang i Lärarförbundet student började 2016 med att en klasskamrat frågade om jag inte skulle följa med på ett möte med den lokala kommittén i Göteborg. Det lät spännande men jag hade ingen aning om vad det innebar, självklart hängde jag på. Efter det där första mötet var jag liksom fast, här fanns andra lärarstudenter som precis som jag ville förändra och förbättra. Och vilka kunskaper de hade sen! För mig har det varit det mest värdefulla med att engagera mig: jag har lärt mig så otroligt mycket om lärarutbildning och om mina rättigheter. Nu ser jag fram emot att ta mitt engagemang vidare och att under 2019 arbeta med resten av styrelsen för att vi alla ska få den bästa lärarutbildningen.

Ny politik, ny styrelse

Från vänster: Julia Norman, Gabriella Johansson, Emy Palmér, Maria Guthke, Elisabeth Holmberg, David Blank, Mooness Lindqvist-Ebadi, Oskar Bäckman På bilden saknas Nelly Johansson

Från vänster: Julia Norman, Gabriella Johansson, Emy Palmér, Maria Guthke, Elisabeth Holmberg, David Blank, Mooness Lindqvist-Ebadi, Oskar Bäckman På bilden saknas Nelly Johansson

Vårterminen 2019 är igång och tusentals lärarstudenter påbörjar eller fortsätter sin resa till världens bästa yrke. Resan dit är präglad av utmaningar. Därför organiserar Lärarförbundet 33 000 medlemmar som gemensamt kämpar för förbättrade lärarutbildningsvillkor för lärarstudenter.

Lärarstudentmötet har valt tre fokusområden till vilka Lärarförbundet Student ska rikta sin kraft och energi.

Under 2019 kommer Lärarförbundet Student lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning. Lärarbristen påverkar lärarstudenter i alla skeden av utbildningen.

Vi ska även säkerställa att lärosäten tar sitt uppdrag att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetsförlagda och verksamhetsnära delar i utbildningen på allvar. All teori vi lär oss måste förankras i praktiken och vi behöver ständig koppling till verkligheten för att bli de bra lärare som den svenska skolan behöver.

Dessutom verkar vi för att lärarstudenter ska få ökad kunskap om psykisk ohälsa. Vi bör till exempel få lära oss om hur vi i vår yrkesroll ska samarbeta med elevhälsoteamet.

För att leda detta arbete har Lärarstudentmötet valt en ny styrelse. De enskilda ledamöterna kommer att presentera sig själva under den kommande månaden, både här på bloggen och i våra sociala medier:

https://www.instagram.com/lararforbundetstudent/

https://www.facebook.com/lararforbundetstudent/


Out with the old, in with the new

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

Medan det gamla året går mot ett slut, finns det många som nostalgiskt sammanfattar det gångna året och med förväntan blickar mot 2019. Kanske avges det några nyårslöften..? Vi vill såklart inte vara sämre och sammanfattar 2018 som ett fantastiskt år: ett lärarstudenternas år!

Under året har vi fokuserat på Sveriges största utmaning: lärarbristen. I alla sammanhang vi varit, i alla hålor vi besökt har vi med bestämdhet pratat om att vi behöver fler och bättre möjligheter för fler att välja läraryrket. Och det har gett gehör. Vi har fått höjt studiebidrag för de som väljer att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning, och på många håll växer nu olika versioner av arbetsintegrerad lärarutbildning fram. Det är riktigt viktiga framsteg! Vi som lärarstudenter vet ju att alldeles för många stolar gapar tomma på våra utbildningar. Därför är det så viktigt att vi får fler och mer flexibla sätt att läsa in lärarkompetens på.

Men vi har också snackat mångfald och flerspråkighetsperspektiv under året! Till exempel har vi kunnat visa att endast ett fåtal av lärarutbildningarna faktiskt inkluderar aspekter som flerspråkighet i sina lokala kursplaner. Rent ut sagt förkastligt! Vi kommer att undervisa en mångfald av elever och självklart vill vi att våra klassrum ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Men för det krävs att vi förbereds för detta!

Året har gått fort, och samtidigt så innerligt långsamt.
Vi har växt som organisation, och vi har många spännande förändringar på gång. Hösten har, för oss, präglats av en stor sak: Lärarförbundets kongress. Där tog Lärarförbundet många viktiga steg, både för oss lärarstudenter och för organiseringen av alla lärare. Vi är nu del av ett fackligt professionsförbund, och vi fortsätter att arbeta för att samla alla lärare, skolledare och lärarstudenter i samma förbund. Så blir vi den viktiga och starka röst lärare behöver!

Men hösten bjöd också på årets lärarstudenthändelse: LSM, Lärarstudentmötet.
LSM beslutade att vi under 2019 fokuserar vårt arbete på att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen. För ett bättre skolväsen och fler framtida kollegor. Och för en bättre framtid för hela samhället helt enkelt. Vi ska uppmana lärosätena att ta sitt kvalitetssäkrande ansvar på allvar kring verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsnära inslag i utbildningen. Dessutom ska vi verka för att lärarstudenter få mer kunskap kring psykisk ohälsa.

När vi skriver det här är det några sista skälvande timmar kvar av 2018.
Vad gör vi med dem?
Maria åker snowboard, och Matilda tampas med sin 4-veckors bebis. Ett nytt år innebär nya tag och från och med i morgon är det Maria som är ny ordförande för Lärarförbundet Student. Tillsammans med en eminent styrelse ska Maria ta sig an 2019 – året då Lärarförbundet Student blir än starkare.

GOTT NYTT ÅR!

Matilda Gustafsson
avgående ordförande

Maria Guthke
tillträdande ordförande
Vilken helg!

glada ombud på årets Lärarstudentmötet, svårt att hålla fokus under fotografering på slutet av helgen

glada ombud på årets Lärarstudentmötet, svårt att hålla fokus under fotografering på slutet av helgen

Lärarförbundet anordnar varje år sitt högsta beslutande organ: Lärarstudentmötet. Men vad vore väl ett Lärarstudentmöte om inte utmanande, informations späckat och alldeles, alldeles underbart?

Årets Lärarstudentmötet blev verkligen det, alldeles underbart. Inte bara för att jag fick ynnesten att träffa mängder med smarta och engagerade lärarstudenter. Inte för att jag dansade fötterna blodiga med er eller för att jag åt väldigt god mat tillsammans med er. Det var framförallt underbart på grund av de demokratiska processer jag fick vara del av och utmanas i på grund av er! Bestämdhet och fasta värderingar fick stå på ända för att slutligen mötas i gemensamma i beslut. Jag hörde kommentarer om att debatten var hätsk, ödmjuk, kompromissande och ihärdig. Det känns nästan omöjligt att alla dessa olika intryck handlar om ett och samma möte. Det är för mig allt annat än vanligt och det var med stolthet och nästan lite glädjerus jag lämnade Lärarnas hus i söndags på grund av det goda samtalsklimat som vi tillsammans skapade. Vi skapade tillsammans ett utrymme för en hätsk debatt som samtidigt var ödmjuk och kompromissande. Det är något som bara kan hända när alla närvarande vill komma fram till de bästa besluten för alla.

Två nya externa fokusfrågor och tre interna fokusfrågor rikare blev vi i helgen. Internt kommer 2019 därför fokuseras kring hållbart engagemang, arbete med de organisatoriska förändringarna Lärarförbundet Student står inför och sist men inte minst ska vi arbeta för att lyfta studentengagemanget gemensamt i TCO, paraplyorganisationen där Lärarförbundet samt 13 andra fackförbund ingår. Externt ska vi fortsätta att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen, men nästa år tillkommer även arbetet med att lyfta vikten av att alla lärarutbildningar lär oss att upptäcka och motverka elevers psykiska ohälsa, en fråga som kanske aldrig varit så aktuell som nu. Vi ska dessutom arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av de ständigt aktuella verksamhetsintegrerade utbildningsmomenten.

Vi ser att 2019 kommer bjuda oss på ett viktigt, engagerande och omvälvande påverkansarbete. Säkert kommer vi möta stora utmaningar och just därför kommer vi också ha ett utvecklande och spännande år 2019 tillsammans!

Här brister det! Mångfaldsperspektiv på lärarutbildningar

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Lärarförbundet Student har under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående.

Var fjärde elev i grund- och gymnasieskola har utländsk bakgrund. Att språket är nyckeln till lärande har vi vetat sedan länge. Därför måste alla lärare kunna se språkets avgörande roll för lärandet, och ges verktyg för att utveckla alla barns och elevers språkförmåga. Om vi lärarstudenter ska kunna bli de skickliga lärare våra framtida elever förtjänar behöver vi lära oss hur vi blir språkutvecklare.

Därför har Lärarförbundet Student under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående. Endast vid två lärosäten förekommer dessa teman i utbildningsplanerna. Dessutom vet vi att nästan var tredje lärarstudent inte känner sig förberedd för att stötta flerspråkiga elever.

Att lärarutbildningarna i Sverige ofta saknar ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv bekräftar en uppföljning av åtta lärarutbildningar som gjordes 2016 .[1] Uppföljningen visade på stor variation vad gäller om utbildningen bygger på de insikter som finns om språkets roll för lärande. Den visar att det förekommer allt från god insikt till inga inslag av språkligt tänkande eller insikter om dess roll. Det sistnämnda är under inga omständigheter acceptabelt.

Men det finns ljus i mörkret! Det finns exempel på lärosäten som har beslutat om lokala examensmål för att betona vikten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur både första- och andraspråksperspektiv. Samtidigt finns det oro. Många i lärarutbildningsvärlden som vi pratat med menar att det inte finns kompetens nog för att undervisa i de här frågorna. Som vi ser det är detta ytterligare en anledning till varför alla lärosäten måste prioritera frågan.

Alla lärosäten bör kunna garantera lärarstudenter en utbildning där perspektiv på mångfald, flerspråkighet och interkultur ingår. Vi menar att dessa områden måste ingå i alla utbildningsplaner för att vi ska stå väl rustade när vi går ut som yrkesverksamma lärare. Alla lärare måste också vara språkutvecklare.[1] Norberg Brorsson, B. och Lainio, J. (2016).
Frågor & Svar