Lärarförbundet
Bli medlem

Next up, David Blank

David Blank studerar till förskollärare på Umeå Universitet och blev återvald till Lärarförbundet Students styrelse

David Blank studerar till förskollärare på Umeå Universitet och blev återvald till Lärarförbundet Students styrelse

​En ny termin har påbörjats och ett nytt år för Lärarförbundet Student. För mig är det här andra året i styrelsen. Jag checkar in i det nya året full med förväntningar på vad vi lärarstudenter tillsammans kan uppnå!

Det är lite av en vemodig känsla att det här är sista året på Förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Jag är självklart glad att jag snart bli en del av alla de lärare som varje dag undervisar och utövar sin profession med stolthet och tilltro till de kunskaper som förvärvats under lärarutbildningen. Samtidigt känns det som ett stort steg att gå från att vara lärarstudent till yrkesaktiv.

Förskollärarprogrammet var inte ett självklart val för mig – jag ville bli polis. Men i och med de höga krav på polisers hörsel kunde jag inte påbörja polisutbildningen. Läraryrket kom ändå inte som ett andrahandsalternativ utan snarare blev läraryrket en annan väg för mig att göra det vad jag verkligen ville göra – möta människor och ge dem de bästa förutsättningarna som jag kan ge. I förskolan är det möjligt. Förskolan är det första mötet med skolan, det är förskolan som lägger grunden för ett lärande genom hela livet. I förskolan kan jag vara den där förebilden som undervisar och visar på alla de under som finns där ute i världen. Att få barnen att förundras varje dag, är betydelsefullt. Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Lärarförbundet Student är ett annat sammanhang jag tycker om att befinna mig i. Ett arbete inom styrelsen för Lärarförbundet Student har alltid inneburit för min egen del att skapa förutsättningar för varje lärarstudent att kunna påverka sin lärarutbildning. En lärarutbildning som hela tiden är i föremål för politiken, kanske inte alltid för att lärare ber om det utan snarare som ett politiskt slagträ. Trots att deras intentioner kan vara goda, blir det inte alltid bra. Där måste vi som lärarstudenter slå vakt om vad det är vi tycker inom skolpolitiken. Vi måste vara där och föra en dialog för att tydligt föra fram vad det är vi vill.

Om du läser det här är du engagerad, om du är medlem i Lärarförbundet Student är du också engagerad. Men vi behöver bli fler studenter som är engagerande. Som vågar ta fajten med politikerna eller universiteten. I första hand för oss som studenter men i slutändan för att vi ska bli de bästa lärarna, som kan ge den bästa undervisningen för varje elev.

Hela vägen från Paris: Emy Palmér!

Emy Palmér, styrelseledamot för Lärarförbundet Student och ämneslärarstudent i svenska som andraspråk och franska

Emy Palmér, styrelseledamot för Lärarförbundet Student och ämneslärarstudent i svenska som andraspråk och franska

Först ut att presentera sig är Emy Palmér, ämneslärarstudent från Göteborg som är på utbyte i Paris just nu.

Jag heter Emy Palmér och studerar mitt fjärde år till ämneslärare i svenska som andraspråk och franska med inriktning mot gymnasieskolan vid Göteborgs Universitet. Under den här vårterminen befinner jag med emellertid på en helt annan plats i världen: Paris. Här ska jag genom ett Erasmus-utbyte plugga franska vid ett av Frankrikes främsta universitet, en möjlighet som jag tackar den fantastiska lärarutbildningen för.

Min resa mot läraryrket började när jag fick chansen att vikariera på språkintroduktionsprogrammet på en gymnasieskola. Efter att ha arbetat där ett tag insåg jag att jag tyckte att det var roligt att gå till jobbet varje dag och det om något är väl ett tecken på att detta kanske är ett yrke för mig? När det lite senare var dags att söka till universitet var jag ändå inte helt säker på mitt val och funderade mycket fram och tillbaka. Jag kom fram till några krav jag hade på framtida yrke: det skulle betyda något, kännas meningsfullt och värdefullt och innebära arbete med människor. Efter att ha kommit fram till detta kändes läraryrket som ett självklart svar.

Mitt engagemang i Lärarförbundet student började 2016 med att en klasskamrat frågade om jag inte skulle följa med på ett möte med den lokala kommittén i Göteborg. Det lät spännande men jag hade ingen aning om vad det innebar, självklart hängde jag på. Efter det där första mötet var jag liksom fast, här fanns andra lärarstudenter som precis som jag ville förändra och förbättra. Och vilka kunskaper de hade sen! För mig har det varit det mest värdefulla med att engagera mig: jag har lärt mig så otroligt mycket om lärarutbildning och om mina rättigheter. Nu ser jag fram emot att ta mitt engagemang vidare och att under 2019 arbeta med resten av styrelsen för att vi alla ska få den bästa lärarutbildningen.

Ny politik, ny styrelse

Från vänster: Julia Norman, Gabriella Johansson, Emy Palmér, Maria Guthke, Elisabeth Holmberg, David Blank, Mooness Lindqvist-Ebadi, Oskar Bäckman På bilden saknas Nelly Johansson

Från vänster: Julia Norman, Gabriella Johansson, Emy Palmér, Maria Guthke, Elisabeth Holmberg, David Blank, Mooness Lindqvist-Ebadi, Oskar Bäckman På bilden saknas Nelly Johansson

Vårterminen 2019 är igång och tusentals lärarstudenter påbörjar eller fortsätter sin resa till världens bästa yrke. Resan dit är präglad av utmaningar. Därför organiserar Lärarförbundet 33 000 medlemmar som gemensamt kämpar för förbättrade lärarutbildningsvillkor för lärarstudenter.

Lärarstudentmötet har valt tre fokusområden till vilka Lärarförbundet Student ska rikta sin kraft och energi.

Under 2019 kommer Lärarförbundet Student lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen: vår tids största samhällsutmaning. Lärarbristen påverkar lärarstudenter i alla skeden av utbildningen.

Vi ska även säkerställa att lärosäten tar sitt uppdrag att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetsförlagda och verksamhetsnära delar i utbildningen på allvar. All teori vi lär oss måste förankras i praktiken och vi behöver ständig koppling till verkligheten för att bli de bra lärare som den svenska skolan behöver.

Dessutom verkar vi för att lärarstudenter ska få ökad kunskap om psykisk ohälsa. Vi bör till exempel få lära oss om hur vi i vår yrkesroll ska samarbeta med elevhälsoteamet.

För att leda detta arbete har Lärarstudentmötet valt en ny styrelse. De enskilda ledamöterna kommer att presentera sig själva under den kommande månaden, både här på bloggen och i våra sociala medier:

https://www.instagram.com/lararforbundetstudent/

https://www.facebook.com/lararforbundetstudent/


Out with the old, in with the new

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

En fotogenic recap av året som gått och den styrelse som nu kommer!

Medan det gamla året går mot ett slut, finns det många som nostalgiskt sammanfattar det gångna året och med förväntan blickar mot 2019. Kanske avges det några nyårslöften..? Vi vill såklart inte vara sämre och sammanfattar 2018 som ett fantastiskt år: ett lärarstudenternas år!

Under året har vi fokuserat på Sveriges största utmaning: lärarbristen. I alla sammanhang vi varit, i alla hålor vi besökt har vi med bestämdhet pratat om att vi behöver fler och bättre möjligheter för fler att välja läraryrket. Och det har gett gehör. Vi har fått höjt studiebidrag för de som väljer att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning, och på många håll växer nu olika versioner av arbetsintegrerad lärarutbildning fram. Det är riktigt viktiga framsteg! Vi som lärarstudenter vet ju att alldeles för många stolar gapar tomma på våra utbildningar. Därför är det så viktigt att vi får fler och mer flexibla sätt att läsa in lärarkompetens på.

Men vi har också snackat mångfald och flerspråkighetsperspektiv under året! Till exempel har vi kunnat visa att endast ett fåtal av lärarutbildningarna faktiskt inkluderar aspekter som flerspråkighet i sina lokala kursplaner. Rent ut sagt förkastligt! Vi kommer att undervisa en mångfald av elever och självklart vill vi att våra klassrum ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Men för det krävs att vi förbereds för detta!

Året har gått fort, och samtidigt så innerligt långsamt.
Vi har växt som organisation, och vi har många spännande förändringar på gång. Hösten har, för oss, präglats av en stor sak: Lärarförbundets kongress. Där tog Lärarförbundet många viktiga steg, både för oss lärarstudenter och för organiseringen av alla lärare. Vi är nu del av ett fackligt professionsförbund, och vi fortsätter att arbeta för att samla alla lärare, skolledare och lärarstudenter i samma förbund. Så blir vi den viktiga och starka röst lärare behöver!

Men hösten bjöd också på årets lärarstudenthändelse: LSM, Lärarstudentmötet.
LSM beslutade att vi under 2019 fokuserar vårt arbete på att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen. För ett bättre skolväsen och fler framtida kollegor. Och för en bättre framtid för hela samhället helt enkelt. Vi ska uppmana lärosätena att ta sitt kvalitetssäkrande ansvar på allvar kring verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsnära inslag i utbildningen. Dessutom ska vi verka för att lärarstudenter få mer kunskap kring psykisk ohälsa.

När vi skriver det här är det några sista skälvande timmar kvar av 2018.
Vad gör vi med dem?
Maria åker snowboard, och Matilda tampas med sin 4-veckors bebis. Ett nytt år innebär nya tag och från och med i morgon är det Maria som är ny ordförande för Lärarförbundet Student. Tillsammans med en eminent styrelse ska Maria ta sig an 2019 – året då Lärarförbundet Student blir än starkare.

GOTT NYTT ÅR!

Matilda Gustafsson
avgående ordförande

Maria Guthke
tillträdande ordförande
Vilken helg!

glada ombud på årets Lärarstudentmötet, svårt att hålla fokus under fotografering på slutet av helgen

glada ombud på årets Lärarstudentmötet, svårt att hålla fokus under fotografering på slutet av helgen

Lärarförbundet anordnar varje år sitt högsta beslutande organ: Lärarstudentmötet. Men vad vore väl ett Lärarstudentmöte om inte utmanande, informations späckat och alldeles, alldeles underbart?

Årets Lärarstudentmötet blev verkligen det, alldeles underbart. Inte bara för att jag fick ynnesten att träffa mängder med smarta och engagerade lärarstudenter. Inte för att jag dansade fötterna blodiga med er eller för att jag åt väldigt god mat tillsammans med er. Det var framförallt underbart på grund av de demokratiska processer jag fick vara del av och utmanas i på grund av er! Bestämdhet och fasta värderingar fick stå på ända för att slutligen mötas i gemensamma i beslut. Jag hörde kommentarer om att debatten var hätsk, ödmjuk, kompromissande och ihärdig. Det känns nästan omöjligt att alla dessa olika intryck handlar om ett och samma möte. Det är för mig allt annat än vanligt och det var med stolthet och nästan lite glädjerus jag lämnade Lärarnas hus i söndags på grund av det goda samtalsklimat som vi tillsammans skapade. Vi skapade tillsammans ett utrymme för en hätsk debatt som samtidigt var ödmjuk och kompromissande. Det är något som bara kan hända när alla närvarande vill komma fram till de bästa besluten för alla.

Två nya externa fokusfrågor och tre interna fokusfrågor rikare blev vi i helgen. Internt kommer 2019 därför fokuseras kring hållbart engagemang, arbete med de organisatoriska förändringarna Lärarförbundet Student står inför och sist men inte minst ska vi arbeta för att lyfta studentengagemanget gemensamt i TCO, paraplyorganisationen där Lärarförbundet samt 13 andra fackförbund ingår. Externt ska vi fortsätta att lyfta konstruktiva lösningar på lärarbristen, men nästa år tillkommer även arbetet med att lyfta vikten av att alla lärarutbildningar lär oss att upptäcka och motverka elevers psykiska ohälsa, en fråga som kanske aldrig varit så aktuell som nu. Vi ska dessutom arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av de ständigt aktuella verksamhetsintegrerade utbildningsmomenten.

Vi ser att 2019 kommer bjuda oss på ett viktigt, engagerande och omvälvande påverkansarbete. Säkert kommer vi möta stora utmaningar och just därför kommer vi också ha ett utvecklande och spännande år 2019 tillsammans!

Här brister det! Mångfaldsperspektiv på lärarutbildningar

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Som framtida lärare står vi upp för alla människors lika värde. Men vi kräver mer kunskap kring hur vi kan bemöta våra framtida elever som de fantastiska individer de är. Vi vill fira mångfalden i klassrummet istället för att vara rädd för den. Bild: Bernhard Wang

Lärarförbundet Student har under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående.

Var fjärde elev i grund- och gymnasieskola har utländsk bakgrund. Att språket är nyckeln till lärande har vi vetat sedan länge. Därför måste alla lärare kunna se språkets avgörande roll för lärandet, och ges verktyg för att utveckla alla barns och elevers språkförmåga. Om vi lärarstudenter ska kunna bli de skickliga lärare våra framtida elever förtjänar behöver vi lära oss hur vi blir språkutvecklare.

Därför har Lärarförbundet Student under 2018 satt särskilt fokus på att mångfalds- och andraspråksperspektiv måste finnas med i alla lärarutbildningar. Vi har kartlagt hur de lärosäten som ger lärarutbildning inkluderar undervisning om mångfald, andraspråk och flerspråkighet, och resultatet är nedslående. Endast vid två lärosäten förekommer dessa teman i utbildningsplanerna. Dessutom vet vi att nästan var tredje lärarstudent inte känner sig förberedd för att stötta flerspråkiga elever.

Att lärarutbildningarna i Sverige ofta saknar ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv bekräftar en uppföljning av åtta lärarutbildningar som gjordes 2016 .[1] Uppföljningen visade på stor variation vad gäller om utbildningen bygger på de insikter som finns om språkets roll för lärande. Den visar att det förekommer allt från god insikt till inga inslag av språkligt tänkande eller insikter om dess roll. Det sistnämnda är under inga omständigheter acceptabelt.

Men det finns ljus i mörkret! Det finns exempel på lärosäten som har beslutat om lokala examensmål för att betona vikten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur både första- och andraspråksperspektiv. Samtidigt finns det oro. Många i lärarutbildningsvärlden som vi pratat med menar att det inte finns kompetens nog för att undervisa i de här frågorna. Som vi ser det är detta ytterligare en anledning till varför alla lärosäten måste prioritera frågan.

Alla lärosäten bör kunna garantera lärarstudenter en utbildning där perspektiv på mångfald, flerspråkighet och interkultur ingår. Vi menar att dessa områden måste ingå i alla utbildningsplaner för att vi ska stå väl rustade när vi går ut som yrkesverksamma lärare. Alla lärare måste också vara språkutvecklare.[1] Norberg Brorsson, B. och Lainio, J. (2016).
Lärarstudentmötet närmar sig och you are invited!

"Lärarstudentmötet 2014 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr. Kanske LSM 2018 är början på ditt?" skriver Matilda Gustafsson.

"Lärarstudentmötet 2014 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr. Kanske LSM 2018 är början på ditt?" skriver Matilda Gustafsson.

Lärarstudentmötet 2018 närmar sig och DU är inbjuden! Ordförande Matilda berättar om varför du inte får missa årets lärarstudenthändelse. Anmäl dig asap!

Kära lärarstudent!

Jag har härmed den stora äran att bjuda in dig till årets lärarstudenthändelse. Du är välkommen till Lärarstudentmötet 2018!

Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och om vilka som ska representera organisationen. Just i år är det en extra spännande helg som väntar. Vi har en förändrad organisation som gör oss än starkare, och som gör din röst extra viktig. Vi formar framtidens lärarstudentorganisation! Varför? För att vi blivande lärare måste ha ett stort inflytande över våra utbildningar. Vi utgör framtiden i skolan, och vi måste bli lyssnade till!

Helgen kommer dessutom kantas av intressanta föreläsare, talare och inspirerande workshops!
Se till att attenda vårt facebook-evenemang för att inte missa någon information.


Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!


Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och om vilka som ska representera organisationen. Just i år är det en extra spännande helg som väntar. Vi har en förändrad organisation som gör oss än starkare, och som gör din röst extra viktig. Vi formar framtidens lärarstudentorganisation! Varför? För att vi blivande lärare måste ha ett stort inflytande över våra utbildningar. Vi utgör framtiden i skolan, och vi måste bli lyssnade till!

Jag själv deltog på mitt första Lärarstudentmöte med tre månaders lärarstudier i ryggen. Jag darrade lite i knäna på vägen dit, men aldrig, ALDRIG har jag ångrat att jag tog möjligheten att delta. Tack vare Lärarstudentmötet, och Lärarförbundet Student, har jag vunnit ett värdefullt lärarstudentnätverk som jag vet att jag kommer att ha nytta av under hela mitt liv.

Sverige står inför en enorm lärarbrist. 65 000 lärare beräknas saknas 2025. Det kommer att påverka oss, och vårt kommande yrkesliv. Jag vill därför uppmana dig som lärarstudent och blivande lärare: kräv de förutsättningar du behöver! Kräv den utbildning du har rätt till! Och sist men inte minst: organisera dig! Tillsammans är vi starkare.

Lärarstudentmötet 2014 blev början på mitt Lärarförbundet Student-äventyr.
Kanske LSM 2018 är början på ditt?
Vi ses där!

Läs mer här om hur du anmäler dig!

Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student

Vad innebär ett styrelseuppdrag? David berättar!

Ett styrelseuppdrag bjuder på många händelserika stunder! Här är ett potpurri från våra sociala medier under Almedalsveckan.

Ett styrelseuppdrag bjuder på många händelserika stunder! Här är ett potpurri från våra sociala medier under Almedalsveckan.

Verksamhetsåret börjar leda mot sitt slut och Lärarstudent mötet står för dörren! I samband med det kan alla lärarstudenter nominera någon till Lärarförbundet Students nationella styrelse. Här kan du läsa om vad styrelseledamoten David tänker om sitt år i styrelsen.

Mitt första riktiga uppdrag inom styrelsen var att få representera Lärarförbundet Student under vår danska systerorganisations, PLS, årsmöte, vilket jag har skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Jag kommer ihåg då hur blandade mina känslor var. Det var känslor av ansvarstagande och spänning inför alla de spännande mötena som skulle att ske. Jag fick lära känna engagerade människor från en annan organisation men också en annan kultur. Det engagemanget jag fick ta del av där stärkte mig i mitt fortsatta arbete.

Under våren i Umeå organiserade vi ett panelsamtal. Här fick jag verkligen känna på hur det känns att ha många bollar i luften och att få allt att fungera. Dels kontaktade jag de olika personerna som skulle delta men jag planerade också innehållet och allt det praktiska som hör till. Utfallet blev att forskare, politiker och studenter kunde mötas och diskutera lärarutbildning. Något som jag är mycket glad över att ha varit en del av!

Nästa externa uppdrag i styrelsen var att åka till Almedalsveckan. Det var första gången för mig. Här fick jag verkligen ta del av något nytt. Möten med människor som jag vanligtvis bara ser i andra sammanhang fick jag nu träffa i den här kontexten. Vi träffade till ministrar, politiker och andra viktiga personer, och det var en av mest spännande sakerna jag har gjort! Känslan av att träffa sådana människor i deras roll och bli lyssnad till är häftigt. Men det är faktiskt så: de vill lyssna till lärarstudenter, för de vet att vi är de framtida lärarna.

En styrelseledamots roll handlar dock inte enbart om att arbeta externt. Det handlar också om att arbeta internt. Som styrelseledamot har du en insyn i organisationen som andra studenter inte har. Därför är det viktigt att låta andra lärarstudenter ta del av arbetet. Därför har du också som ansvar att förklara varför olika beslut tas. Värt att nämna här också – är att du i din roll också är med om att ta beslut. Något som skiljer sig åt från att driva ett lokalt arbete – det är att jag måste tänka i ett nationellt perspektiv. Därför går det inte bara att ha sin utbildning i ryggen eller sin lokala ort. Det är viktigt att se till vad det är som gynnar organisationen och lärarstudenter i stort.

Det jag tar med mig av styrelsearbetet är att vissa typ av projekt har en början och ett slut men det har inte ett engagemang i en styrelse. Det är snarare något som fortgår hela tiden och tar vid av nästa styrelse som ska föra organisationen vidare. Med det hoppas jag att träffa er vid Lärarstudentmötet och att vi där får pratas vid.

Väl mött,
David Blank
styrelseledamot


Är du intresserad av ett styrelseuppdrag?
Eller känner du någon annan som kan passa?
Nominera NU! Läs mer om hur du gör här.

Förändringsarbetet har bara börjat

På kongressen var vår lilla, men ack så starka, delegation tydliga i vad framtidens lärare behöver.

På kongressen var vår lilla, men ack så starka, delegation tydliga i vad framtidens lärare behöver.

Lärarförbundet har precis firat demokratin och hållit kongress i fyra dagar. Vad av alla beslut är viktigast för oss lärarstudenter? Besluten som påverkar oss blivande lärare, såklart! Läs mer vad de innebär enligt ordföringarna Matilda och Maria.

259 ombud satt förra veckan och gnuggade geniknölar och stötte idéer om hur Lärarförbundets framtid ska utstakas. Vi hade äran att vara där som representanter för Lärarförbundet Student, och var båda på vår första Lärarförbundet-kongress. Kanske glömmer man aldrig sitt livs första? Är det lite som första kyssen? Första ölen? Första godkända uppsatsen på universitetet? Det kanske kongressrävar kan svara på. Ett är säkert: vi glömmer inte känslan av att vara en del av en stor demokratisk process.

Oavsett hur vi minns kongressen om 20 år är det tydligt att vi förra veckan stakade ut en väg som kommer märkas av i Lärarförbundet under lång tid framöver. Kongressen hade modet att ta de beslut vi såg nödvändiga – de som kommer att gynna både nuvarande och framtida lärare. Framförallt var det tre beslut som var allra viktigast för oss.

 • Lärarförbundet ska vara ett fackligt professionsförbund.
  Lärarförbundet ska vara det fackliga professionsförbundet för alla behöriga lärare. Vi kommer att kunna vara professionens röst och stå upp för alla lärares rätt till behöriga kollegor och alla obehörigas rätt till fortbildning. Varför är det så viktigt då? Läs Matildas krönikahär.

  Och låt oss en gång för alla sluta upp med att använda begreppet ”obehöriga lärare”. Ingen pratar om ”obehöriga läkare”. Tillsammans måste vi stå upp för vår framtida profession! Alla vi som är medlemmar i Lärarförbundet Student vet att lärare inte är något man bara ”är”. Lärare är något vi blir. Just därför har vi valt att investera vår tid, energi och ekonomi i att plugga oss till examen, legitimation och yrkestitel. Det är en enorm lättnad och glädje att Lärarförbundet också så tydligt väljer att stå upp för just det.
 • Lärarförbundet Student är en del av Lärarförbundet och en prioriterad sådan.
  I stadgarna skrivs vår roll nu om. Vi är inte längre en ”förening” utan en ”del” av Lärarförbundet. Varför är det så viktigt då?

  Därför att det markerar hur viktig vår roll är. Vi är inte bara en intresseförening som bjussar lärarstudenter på kaffe. Vi är en del av ett fackligt professionsförbund som driver de frågor som är viktiga för lärarstudenter. Vi driver på för att lärarutbildningarna ska följa tiden, utvecklas och prioriteras. Vi organiserar oss därför att vi ser att fackliga rättigheter inte är någon självklarhet.
 • En ny organisationsstruktur för Lärarförbundet Student
  Kongressen gav oss också en tydlig signal om att vår organisation måste stärkas. Därför fattade kongressen det historiska (!) beslutet att Lärarförbundet Student ska kunna ha en ordförande på heltid. Det var tredje gången den här frågan var uppe som förslag till kongressen, och ni vet vad man säger: tredje gången gillt! Från och med nu kommer vi ha helt andra förutsättningar att delta på den utbildningspolitiska arenan, och för att göra det vi gör bäst: skapa inflytande över vårt professionsformande. Kongressen visar på vikten av att vi lärarstudenter organiserar oss och har en stark röst i skoldebatten.

  Vår organisation har fått en ny struktur som regleras i förbundets stadgar. Den innebär en starkare organisation. Nu är alla studerandemedlemmar valbara till våra nationella förtroendeposter, och alla studerandemedlemmar har möjlighet att skapa lokala styrelser. Det är viktigt, inte minst för vårt lokala arbete. För det är lokalt det händer! Det är just du som är lärarstudent i dag som vet vad som behöver förändras på just din utbildning. Därför är det viktigt att vi har en struktur som verkligen stöttar vårt lokala arbete.
  Läs mer om den nya strukturen här.

Kongressen har sagt sitt och stakat ut förbundets framtid.
Vi har tagit stora steg mot Lärarförbundet 2.0, och vi ser fram emot att vara med på resan! Förändringsarbetet har bara börjat.


Matilda Gustafsson & Maria Guthke
ordförande och vice ordförande
Lärarförbundet Student


PS.
Ingenting av det här hade varit möjligt om vi inte haft generationer av kloka studenter som gått före oss. Några av er var på kongressen, nu i form av yrkesverksamma. Några av er följde kongressen på annat håll. Oavsett var ni var: det största av tack till er! Lärarförbundet Student hade inte varit den organisation vi är i dag utan ert engagemang och ert arbete.
Kärlek och respekt till er!

Det är dags för Lärarförbundet 2.0.

"Det är hög tid för oss att välja väg. Att välja att stå upp för allas vår rätt till behöriga kollegor. För den tillit vår profession förtjänar" skriver Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student med anledning av den stundande kongressen i Lärarförbundet.

"Det är hög tid för oss att välja väg. Att välja att stå upp för allas vår rätt till behöriga kollegor. För den tillit vår profession förtjänar" skriver Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student med anledning av den stundande kongressen i Lärarförbundet.

Lärarförbundets kongress stundar och organisationen står inför ett viktigt vägval. Läs vad Matilda Gustafsson, ordförande, skriver om obehöriga lärare, och om varför professionsfrågan är så viktig i framtidens lärarorganisation.

Väskor är packade och snart sitter kongressombud på tågsäten och flygstolar runtom i landet. Medan landskapet passerar utanför rutan befinner sig tankarna någonstans i gränslandet mellan beslutsvånda, förväntan och kreativitet.
Det är dags för Lärarförbundets kongress.

Står det extra mycket på spel till den här kongressen?
Det är svårt för mig att svara på, jag som aldrig varit på en kongress i Lärarförbundet förut. Tillsammans med många andra är jag kongressombud för första gången. Och jag ser min uppgift som självklar: att se till att framtidens lärares röster görs hörda. Det är vi som är studenter i dag som i morgon är Lärarförbundets yrkesverksamma medlemmar. Vi kommer utgöra basen i framtidens lärarorganisation.
Och just därför är den här kongressen lite extra viktig för oss.

För Lärarförbundet står inför ett vägval. Det gör alla organisationer och institutioner av och till.
Ska vi välja höger- eller vänstertrafik?
Ska vi slå ihop oss med de andra lärarorganisationerna?
Ska vi byta namn på vårt parti?

Nästan alltid är det förändring och utveckling som står mot ”så som det alltid varit”, fastän ”såsom det alltid har varit” inte egentligen känns särskilt dåligt. I alla fall inte tills man vänder och vrider lite på saken.

I dagarna står vår moderorganisation inför ett sånt där vattendelande vägval.
Och ja, vi har det ju bra som vi har det i Lärarförbundet. Men inte tillräckligt bra.
Vi har en medlemskår som vittnar om en bristande tillit från samhället.
Vi har en skola som präglas av lärarbrist.
Vi har begrepp som ”obehöriga lärare”.

Ingen pratar någonsin om huruvida obehöriga arkitekter borde få vara med i Sveriges Arkitekter, och under mina 28 år under solen har jag aldrig gått till vårdcentralen och träffat en obehörig läkare. Aldrig har jag mött en barnmorska som säger sig vara ”Jag är obehörig barnmorska men gör mitt bästa!”.
I andra yrkesgrupper existerar inte ”obehörig” framför yrkestiteln. Ingen ifrågasätter att titeln innebär ett långt professionsformande.

Annat är det med läraryrket. Här finns det kilar av misstro och det har det gått inflation i professionens begrepp. Den som är anställd som obehörig lärare kan göra anspråk på att faktiskt också ”vara lärare”, och det är inget konstigt att bekantskapskretsen på allvar frågar ”men varför går du en lärarutbildning? Kan man inte bara läsa ämnena, det räcker väl?”. Krönikörer kan på ledarplats i stora tidningar racka ner på vårt främsta professionsformande – lärarutbildningarna – till den grad att de antagna jämförs med ett gäng apor. Hur kan det ha blivit så?

Det är hög tid för oss att välja väg. Att välja att stå upp för allas vår rätt till behöriga kollegor. För vår rätt till rik fortbildning inom professionen. För den tillit vår profession förtjänar.
För att göra det på måste vi visa att vi menar allvar, och att vi tar vårt professionella ansvar: vi avgör vad som krävs för att vara en del av lärarprofessionen.

För mig är en sak glasklar: framtidens lärarorganisation är ett fackförbund som samlar ALLA lärare i ett förbund. Ett förbund som menar allvar med sin inre demokratiska process och som står för att vi har ett gemensamt professionskunnande, en gemensam bas, som vi delar oavsett om vi är förskollärare, kulturskollärare eller skolledare. Vi utgör gemensamt förutsättningar för samhällets kunskapsbyggande och det kräver en organisation som alltid kämpar för våra både fackliga och professionella intressen. Det kräver ett Lärarförbundet 2.0. Det kräver framtidens lärarorganisation.

I morgon öppnas kongressen och jag ser fram emot resan mot framtidens lärarförbund.

Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student
Följ med på min kongressresa via Twitter!

PS. Följ kongressen via livesändningar på Lärarkanalen, och via vår Twitter och Instagram.