Lärarförbundet
Bli medlem

Trygghet för barn och styrelsen.

Tobias Forsman, förskollärarstudent, Mitt Universitet, Sundsvall

Tobias Forsman, förskollärarstudent, Mitt Universitet, Sundsvall

Idag presenterar sig styrelseledamoten Tobias från Sundsvall på Lärarstudentbloggen.

Hej!

Jag heter Tobias Forsman, jag läser till förskollärare på Mittuniversitetet i Sundsvall.

När jag har berättat för folk vad jag läser har jag fått höra citat som:

”Förskollärare hur lång tid tar det då?...Tre och ett halvt år!!! För att byta blöjor!!!””

Så bra! Det behövs ju fler manliga förebilder bland förskollärarna”

Många fler citat går att klämma in mellan dessa två här ovanför. Det är dock den positiva sortens kommentarer som tar övertaget och som jag väljer att fokusera på. Bland de lägre åldrarna, bland samhällets yngsta elever är det flera bitar som ska sättas ihop. Bitarna som ska bilda en god lärandemiljö för de som lär sig grunderna i samvaro och som ska utveckla sin identitet. Trygghet är viktigt för ett litet barn och för att kunna ge barnet denna trygghet så behöver vi trygga lärare, för att få trygga lärare till verksamheterna ute i landet så behöver vi ha en bra utbildning med oss. Det ingår i arbetet att ge barnen, citerar från förskolans läroplan:

”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt att stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation” Skolverket (2018).

Med bland annat denna delen av styrdokumentet att ta hänsyn till så räcker inte en fikarast för att kunna lära sig att leverera en verksamhet som ska kunna uppnå en sådan standard som krävs. En verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet är det vi dagligen ska kunna bidra samhället med som förskollärare.

Jag läser just nu termin 7 av 7 på programmet och ska snart till att börja skriva på min C-uppsats som jag och en god vän tänker skriva tillsammans, vi har där valt att fokusera på hur genus ser ut i barnmusik. Det kommer att bli ett spännande arbete, samtidigt som jag har det spännande uppdraget som medlem i Lärarförbundet Students styrelse.

Det fackliga arbetet känns mycket viktigt eftersom vi har så många lärare som tyvärr flyr yrket, ett stort bortfall har jag dessvärre fått se med egna ögon inom förskolans värld.

Jag vill dock avsluta med att säga att jag tror på en förändring av den arbetsmiljö på den färdigutbildade nivån och utvecklingar på studentens nivå. Jag väljer att engagera mig i Lärarförbundet Student för att jag fortfarande tror på en hållbar skolvärld!

Tack för förtroendet! På återseende!

Better late than never.

Sofia Ådén, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Sofia Ådén, ämneslärarstudent, Stockholms Universitet

Andra styrelseledamot som presenterar sig för er är Sofia från Stockholm.

Hej!

Jag heter Sofia Ådén och läser min sista termin på Stockholms universitet till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan i historia och samhällskunskap. Ja, jag vet. Det är världens längsta namn på en utbildning!

Jag gled in på lärarutbildningen på ett litet bananskal. Jag började 2014 studera en kandidat i historiska studier med siktet inställt på att bli historiker eftersom historia är något som jag alltid brunnit för. Mest tack vare min mamma som stack böcker med historiska karaktärer i handen på mig så fort jag kunde läsa. Vad som alltid fascinerat mig med historia är dess berättande karaktär och hur vi kan återkoppla till det förflutna genom det. Under tiden jag studerade historia så började jag känna att nej, forskarlivet är nog inte riktigt för mig. Men just orsaken till att jag gillar historia som ämne var faktiskt det som fick mig att få upp ögonen för att bli ämneslärare. Att jobba som lärare i historia handlar ju till viss del att använda det historiska narrativet för att få elever att förstå vad som hänt. Den tanken och att jag fått höra från flera personer att jag borde söka till lärarlinjen fick mig att göra det, så hösten 2016 påbörjade jag min utbildning.

Utbildningen har på många sätt varit otroligt givande och utvecklande men under tiden måste jag erkänna att jag många gånger diskuterat dess brister. Nu när min utbildning lider mot sitt slut så har jag börjat reflektera mer kring hur jag kan påverka vilket fick mig att engagera mig i Lärarförbundet Student. Bättre sent än aldrig!

De frågor jag brinner för är delvis att den arbetsplats vi lärare kommer ut till ska vara hållbar för både oss lärare och elever men även att vi som lärarstudenter ska ha rätt till en trygg VFU. Det finns för många skräckhistorier ute om VFU gone wrong, det är dags att se till att det blir tryggt för alla lärarstudenter i Sverige!

Jag hoppas få träffa och diskutera lärarstudent- och lärarfrågor med många av er under det här året!

Först ut: Johannes!

Johannes Siljén, förskollärarstudent, Uppsala Universitet

Johannes Siljén, förskollärarstudent, Uppsala Universitet

Lärarförbundet Student har en ny styrelse! Alla ledamöter kommer presenteras i den här Lärarstudentbloggen. Först ut: Johannes från Uppsala.

Hej!

Mitt namn är Johannes Siljén och jag läser till förskollärare på Uppsala Universitet.

Va! Du är kille som läser till förskollärare. Vad annorlunda?

Många tycker det! I alla fall när jag presenterar mig som förskollärarstudent. Men det är inte en fråga som stör mig lika mycket som det gjorde i början av mina studier. Vi lärare kan se precis hur som helst, även ifall många har en förutfattad bild av att vi förskollärare ska vara mjuka, trygga varma kvinnor. Jag lovar att jag är rätt varm, mjuk och trygg jag med som man.

Min väg till läraryrket har varit lång. Jag började studera 2009 på Uppsala Universitet med målsättningen att bli ämneslärare. Men efter ett par år valde jag att avbryta min utbildning och börja jobba. Jag har jobbat med i princip allt som finns men inget fick mig att stanna kvar.

Jag saknade engagemang och framförallt trygghet i det jag gjorde. Men en sak har jag burit med mig. Mitt lärarhjärta. Jag älskar kunskap och lärande, bygga broar mellan kunskap och livet och att interagera med nyfikna personer. Dessutom fick jag en tankeställare 2017 när jag blev förälder till den mest fantastiska individ på denna jord. Ellie.

Ingången i pappalivetsådde fröet som fick mitt intresse för barns tidiga utveckling att florera.Jag ville lära mig mer. Jag ville växa mer.

Därför valde jag att bli förskollärare VT 19.

Jag brinner för förskollärarfrågor och den som ligger mig nära hjärtat är naturligt den som rör förskolan.

Jag ställer mig emot regeringens förslag att förlänga grundskolan och göra så att förskollärare förlorar sin behörighet till att utbilda i förskoleklass. Visste du det? Nu vetdu!

Jag tackar ödmjukt för det förtroende jag fått i mitt ämbete som ledamot i nationella styrelsen och lovar er att jag kommer både synas och höras det kommande året!

Åk på kongress, du med!

Dessa lärarstudenter deltog på Lärarförbundets kongress 2018! Följer du med 2020?

Dessa lärarstudenter deltog på Lärarförbundets kongress 2018! Följer du med 2020?

Lärarförbundets kongress 2020 äger rum den 16–17 maj och är förbundets högsta beslutande organ. Lärarförbundet Student har fyra mandat vid kongressen och alla studerandemedlemmar är valbara och har nomineringsrätt.

Nu är dags att välja kongressombud!

Är du Lärarförbundet Students kommande kongressombud? Eller känner du någon som borde bli det? Då är det hög tid att nominera!

Lärarförbundets kongress 2020 äger rum den 16–17 maj och är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har enhälligt fattat likalydande beslut om att lyfta frågan om en ny organisering av landets lärare. Därför kallar Lärarförbundet till kongress, och Lärarförbundet Student ska självklart vara med och besluta om förbundets framtid.

Lärarförbundet Student har fyra mandat vid kongressen och alla studerandemedlemmar är valbara och har nomineringsrätt.

Vad ska jag skriva i min nominering?
För att nominera någon behöver du börja med att fråga om personen är intresserad av att bli kongressombud. Om så är fallet kan du börja skriva en nominering.
I en nominering ingår en kort introduktion där din kandidat beskrivs med namn, vid vilket lärosäte och vilken lärarutbildning hen läser. Fortsätt med en motivering till varför du anser att personen passar som kongressombud. Beskriv din kandidats egenskaper, kvaliteter och eventuella tidigare erfarenheter och vad du tror att hen kan bidra med. Du behöver också bifoga mejladress till den nominerade.

Vem kan nomineras och vem kan nominera?
Alla studerandemedlemmar kan både nomineras och nominera.

Kan jag nominera mer än en person?
Ja, såklart! Nominera alla du tycker skulle passa som kongressombud!

Till vem ska jag skicka min nominering?
Skicka din nominering till valberedningens mejladress valberedningen@student.lararforbundet.se senast den 27 februari 2020. Märk mejlet med “Nominering till kongressombud.”

Valberedningens förslag till kongressombud kommer att presenteras vid styrelsemötet den 27–29 mars. Det är sedan styrelsen, som är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ, som gör det slutgiltiga valet av kongressombud.

Undrar du något?
Tveka inte på att skicka din fråga till oss på valberedningen@student.lararforbundet.se eller till styrelsen via student@lararforbundet.se.

Tack för 2019!

Kära lärarstudenter, lokala kommittéer och studentombud!

Nu har vi tagit oss igenom ett år av stora förändringar och det har gått snabbare än väntat. För 12 månader sedan kliade vi oss i huvudet och undrade hur vi egentligen skulle introducera den nya rollen studentombud. Vi hade såklart våra förhoppningar om att det skulle vara positivt för det lokala arbetet men vi visste också att förändringsarbete kan ta tid. Rollen var inte helt utstakad då den ska formas tillsammans med oss lärarstudenter. Men hur får en egentligen någon intresserad av ett uppdrag utan att helt kunna beskriva dess arbetsområden? Varför skulle en lärarstudent utan kunskap om fackliga frågor vilja sätta sig in i Lärarförbundet Students arbete - för att sedan framförallt stötta och bidra med kunskap till andra? Kanske var det just det som gjorde en hel del lärarstudenter intresserade av studentombudsrollen? Att det är en dynamiskt utarbetad roll med ett viktigt syfte för alla lärarstudenter, i hela Sverige. Och det största syftet är ju just det, att lyssna och lyfta lärarsutdenters åsikter från alla lärarutbildningar över hela landet.

Hos många av oss lärarstudenter finns det ett stort engagemang i utbildningen, i skolan, i professionen och inte minst i framtiden. Vi vet vad vi vill - vi vill ha en utbildning och en omgivning som gör att vi kan sprida kunskap, engagemang, demokrati och energi vidare till framtidens samhällsmedborgare. Precis samma saker som vi fackligt engagerade lärarstudenter arbetar för! Och samma saker som gör att vi har brinnande fackligt studentengagemang på många håll i landet. För vi är viktiga - vi är framtiden och vi skapar framtiden!

Nu står vi här ett år senare med över trettio engagerande studentombud över hela Sverige! Det har såklart varit både med och motgång, ett förändringsarbete bör som sagt stötas och blötas innan det tar form. Och det fina med en studentorganisation är ju också just det att vi aldrig slutar förändras. En lärarutbildning är som mest fem och ett halvt år, vår omvalda ordförande kommer efter nästa mandatperiod ha varit del av precidiet i tre och ett halvt år. Ni kanske förstår att hennes minne i organisationen är långt, men samtidigt väldigt kort. En studentorganisations korta minne kommer med ett betydande dokumentationsarbete men framförallt med en aldrig stagnerande utveckling. Det är ett som är säkert. Precis som att vi som lärare aldrig kommer sluta utvecklas via våra elever kommer Lärarförbundet Student aldrig slut utvecklas på grund av sina studenter.

Vi vill med det här rikta ett tack till alla lärarstudenter och vi riktar ett särskilt varmt tack till er studenter som har varit med och drivit organisationen framåt både lokalt och nationellt. Ni studentombud som visat på vilket sätt det kan vara viktigt med fackligt engagemang och som genom att vara engagerande bidragit till att fler lärarstudenter har blivit hörda!

Tack för i år, vi är stolta över att ha lyckats genomföra ännu ett år i Lärarförbundet Student - Nu laddar den nya styrelsen för ett nytt år där Lärarförbundet Student fortsätter arbeta för en bättre lärarutbildning.

Lärarförbundet Students styrelse genom Julia Norman och Maria Guthke

Gästblogginlägg: Alexander Skytte

Alexander Skytte, initiativtagaren till lärarmarschen, i sitt gästblogginlägg: "Svensk skola står inför en kris av magnitud den aldrig skådat förr. En kris som du är påväg rätt in i."

Först och främst vill jag säga grattis till valet av ett framtidsyrke. Förutom att du valt ett yrke som kommer innebära att du aldrig behöver oroa dig för att vara arbetslös har du valt ett yrke som i särklass är det viktigaste i hela landet. Insatsen du gör kommer eka vidare och sätta prägel på många människors liv. Det är ett stort ansvar men samtidigt ett stort privilegium. Läraryrket är mångsidigt, och för det mesta väger det positiva upp för den tung arbetsbördan. Men vi måste få till en balans mellan krav och resurser.

Vi har idag inte råd med den skola som regeringen och riksdag beslutat att vi ska bedriva. Det leder till sjuka barn och vuxna. Det är mer än ett yrke vi talar om här, det är liv som slås i spillror. Barn som berövas sin framtid. Lärare som går in i väggen och aldrig riktigt återhämtar sig igen. Som alltid kommer dras med en rädsla för överbelastning och minnena av att inte orka stiga upp ur sängen. Det här är inte värdigt en kunskapsnation som Sverige år 2019.

Det borde vara en självklarhet att prioritera skolan. Det borde vara en självklarhet att man inte tummar på barnens utbildning. Idag är detta inte fallet. För första gången sedan skolan upprättades kommer denna generation erbjudas en sämre utbildning än sina föräldrar.

SKL’s chefekonom uttalar sig om att 98% av kommunerna kommer skära ned på skolan 2020.I vissa kommuner har detta effektiviseringsmantrat pågått under en lång tid. Lärarbristen bedöms uppgå till 77.000 bara om några år. 40% av skolorna har mögel och 40% är byggda med riskkonstruktion. Siffrorna är förmodligen högre i verkligheten. Det är en dystopiskbild jag målar upp. En skola som står i brand med politiker som försöker släcka den med sparkar och blöta filtar. Någonstans här kommer du finna din framtida arbetsplats.

Men ha förtröstan, för så länge vi kämpar och står upp för en högkvalitativ skola så finns det hopp. Men det börjar med dig.

Gå med i facket

Gå med i upproren

Det viktiga är inte vad du gör

Det viktiga är att du gör någonting.

Jag har sedan länge fått nog. Inte av mina egna upplevelser av läraryrket, utan av andras. Att ta del av historier från lärare, barn, föräldrar, fritidspedagoger. Att få höra hur deras hälsa har blivit påverkad av skolan. Det får mig att ta upp facklan och börja marschera. Även fast jag har det gott ställt på min skola, i min roll, behöver jag stå upp för kollegialet. För våra barn är värda mer än det här. Vi som jobbar i skolan är värda mer.

Vi kan göra någonting åt skolans dilemma, så länge vi gör det tillsammans. Så länge vi inte ger upp om vår vision om en högkvalitativ skola för alla.

Stort tack för din insats!

Alexander Skytte

I Lärarförbundet Student säger vi nu bland annat nej till vinster och flygande

En viktig del av den demokratiska processen var runda bords samtal där alla fick ställa frågor och testar idéer.

En viktig del av den demokratiska processen var runda bords samtal där alla fick ställa frågor och testar idéer.

Över en helg blev Lärarförbundet Student bland annat en organisation som tar tydlig ställning mot vinster gjorda på den skattefinansierade skolpengen och vars företrädare aldrig flyger. Steg för steg stakade vi ut vägen som Lärarförbundet Student ska vandra framöver. Demokrati, va: vilken grej!

Redan på fredagens förmiddag var de flesta på plats på en konferensanläggning långt ute på Lidingö, där vi under tre dagar skulle stöta och blöta frågor som rör lärarutbildningar, svensk skolpolitik och interna frågor under årsmötet för Lärarförbundet Student. Med chartrad buss från centralen kom medlemmar från Stockholm (som inte litade till varken lokalsinne eller SL:s turtäthet), Göteborg, Karlstad, Sundsvall, Östersund och många andra orter för att isolera sig för den goda föreningsdemokratins skull.

(Vi har inga siffor på ifall det fanns några studenter i sällskapet som mest hakat på för att de erbjudits en helg med gratis mat och logi precis innan lön i slutet av den alltid lika kärva novembermånaden.)

När vi lämnade varandra på söndagseftermiddagen hade några säkert skaffat sig några nya vänner och någon kanske till och med hade hittat sig en framtida lindy hop-partner (då det först erbjöds träning och därefter skarpt dansläge till högoktanig livemusik, där styrelseledamoten Oskar Bäckmans band från Uppsala spelade på lördagskvällen). Men framför allt hade vi fattat mängder av viktiga beslut om vad som ska leda Lärarförbundet Student framåt, in i 2020 och det nya decenniet.

Efter debatter i såväl ”påverkanstorg” (ett externt konferensrum där motionärerna fick chansen att svara på eventuella frågor kring sina skrivna motioner) som i talarstolen så stod vi till slut där med 18 motioner som fått antingen ”bifall” eller som ”ansetts besvarade” och som därigenom fått stöd av de röstberättigade på mötet.

Av dessa 18 motioner som röstades igenom prioriterades fem stycken till fokusfrågor för Lärarförbundet Student framöver. Två externa, som rör skolpolitiska frågor där vi som organisation tycker saker i den skolpolitiska debatten, och tre interna frågor röstades fram.

Så vad tycker vi nu?

Jo, vad gäller de externa fokusfrågorna – ute i den skolpolitiska debatten – så ska Lärarförbundet Student nu ta ”ställning för ett förbud av vinstutdelning till skolägare inom offentligt finansierad verksamhet” och dessutom ska vi som studentorganisation trycka på Lärarförbundet i den riktningen och uttrycka vår vilja att de också gör samma ställningstagande. Sverige är det enda land i världen som anammat detta system, där aktiebolag får göra vinst på våra gemensamma skattepengar som är tänkta att gå till en likvärdig skolgång för svenska elever – och vi tycker nu att det är dags att sätta stopp för det.

(På samma skolpolitiska tyckartema tog Lärarförbundet Student också ställning mot New Public Management som styrmodell för svensk skola och för ett statligt finansieringsansvar för skolan, men det är vinstutdelningen som är i fokus-skottgluggen under det närmsta året.)

Dessutom ska Lärarförbundet Student arbeta stenhårt för att förskolelärare ska få behålla sin behörighet att undervisa även i förskoleklass, efter att det svenska skolsystemet görs om. Så som det ser ut i dag kommer förskolelärarna (både de som redan arbetar i yrket och de som håller på att utbilda sig) bli av med den behörigheten – men det ska vi göra allt för att försöka ändra på.

Internt handlade den största diskussionen om huruvida Lärarförbundet Student skulle bli en helt flygfri organisation, i detta klimatkrisens tidevarv. I det inkomna förslaget fanns det en formulering om att flyg kunde få förekomma ifall det inte fanns alternativa resväg av rimlig sort – men under själva mötet så kom det in en ändring på motionen som helt förbjöd allt flygande.

Och vet ni? Efter långdragen debatt i talarstolen så krävdes det till slut rösträkning – där ”förbjud allt flyg”-sidan vann med bara ett par röster! Lärarförbundet Students företrädare håller sig hädanefter på marken och väljer bort det allra mest klimatförstörande färdmedlet.

Dessutom ska vi jobba för att upprätta en kontaktväg mellan lärarstudenter ute på sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) och fackförbundet, för att dessa enkelt ska kunna få rådgivning när de ute på praktik i skolverkligheten. En tredje intern fokusfråga blev att vi ska fortsätta arbeta ”förbättra närheten och stöttningen till lokala styrelser” och ytterligare implementera den nya rollen ”studentombud” på de olika lärosätena runtom i Sverige.

Alltså: tre externa fokusfrågor (nej till vinster och ja till fortsatt behörighet i förskoleklass!) och tre interna (flygförbud inom organisationen, kontaktvägsskapande under VFU:n och ökad närhet till det lokala engagemanget). Dessutom har vi en tvåårig fokusfråga som hänger kvar från förra årsmötet, som handlar om att vi ska verka för att lärosätena ska behöva kvalitetssäkra VFU-perioden och för att de ska utveckla ”verksamhetsnära delar i utbildningen”.

När vi skiljdes åt på söndagen var kanske inte varenda en av oss hundraprocentigt nöjd med utfallet i de olika frågorna och de många omröstningarna.

Någon kanske tyckte att flygförbudet satte käppar i hjulen för det nationellt fackliga engagemang för lärarstudenter i vårt avlånga lands båda landsändor. Någon kanske tyckte att andra motioner var viktigare att fokusera på än ett ställningstagande mot vinsterna, då det bland annat fanns en motion om att kräva femton timmars undervisningstid per vecka i varje lärarutbildning eller en motion om ökat fokus på ämnesdidaktiken inom lärarutbildningarna.

Men alla borde kunna vara nöjd med helgen som demokratisk process. Vi stötte, vi blötte, och väldigt många vågade kliva upp i talarstolen och tala för sin sak.

Och nu har Lärarförbundet Student en demokratiskt utstakad väg att följa.

Erik Löfgren, ordförande Lärarförbundet Student Stockholm

Vikten av en god VFU

Den verksamhetsförlagda utbildning är mycket viktig för oss för att det är där vi får testa alla teorier vi har lärt oss i föreläsningssalen och testar vilken lärartyp vi är.

Den verksamhetsförlagda utbildning är mycket viktig för oss för att det är där vi får testa alla teorier vi har lärt oss i föreläsningssalen och testar vilken lärartyp vi är.

Just nu kör Lärarförbundet Student en kampanj i sociala medier under #minVFU där studenter delar med sig av sina upplevelser under VFU för att se hur verkligen ser ut och för att få syn på vad som är viktigt för en bra VFU. Dela gärna med dig av din historia och hjälp oss att sprida kampanjen!

Här berättar Emy hur en bra VFU räddade hennes lärarkarriär:

Jag minns min första termin på lärarprogrammet: jag var inte helt säker om jag verkligen ville bli lärare men hade ändå börjat plugg med inställningen att jag skulle testa och se. Om jag inte gillade det skulle jag hoppa av. Så blev det dags för den första VFU:n som alla pratade om. Någon gång under den här tiden försvann den tvekan jag hade haft och när VFU:n var över var jag säker: jag ska självklart bli lärare! Mycket av detta berodde på att jag hade en väldigt lyckad VFU. Hade jag istället haft en dålig upplevelse den där första VFU:n hade jag kanske inte suttit här, sista året på ämneslärarprogrammet, utan istället varit en av alla de där studenterna som hoppar av sin lärarutbildning.

Jag vet att jag hade tur när jag fick en så bra första VFU men det ska inte handla om tur. Tyvärr är det så verkligheten ser ut idag: det handlar ofta om tur. Istället för en VFU som stärkte mig i mitt yrkesval hade jag istället kunnat haft en upplevelse som snarare avskräckt mig. Jag hade kunnat hamna inom en verksamhet som inte är den skolform som jag utbildar mig mot, hos en handledare som blivit påtvingad uppdraget och som upplevde att hen egentligen inte riktigt hade tid. Jag hade också kunnat vara tvungen att åka lång väg för att komma till min VFU-skola, vara trött redan innan dagen börjat och ändå mötas av en lärare som inte är behörig i de ämnen som jag ska bli lärare i. Här måste lärosätena ta sitt ansvar för att alla studenter ska få en lika bra upplevelse som jag fick. Vi får höra från första dagen på lärarutbildningen att VFU:n är så viktigt och det är dags att det också visas. Detta genom till exempel avtal mellan huvudmän och lärosäten som ställer krav på utbildade handledare, på engagemang hos handledarna och på att handledarna har förutsättningar att genomföra uppdraget. Att vara VFU-handledare ska vara ett ärofyllt uppdrag som ger möjligheter för handledaren att själv utvecklas i sin lärarroll, inte en börda.

Min historia av en lyckad VFU är inte unikt, oftast är det många saker som funkar bra under en VFU-period och några saker som funkar mindre bra. Dela med dig hur det gick för dig och vad som behöver vara p plats för en god VFU.

Följ kampanjen på Instagram här.

Allt du velat veta som ny lärare

Visste du att UR också gjorde program till lärare? Nu även riktad till nya lärare!

Visste du att UR också gjorde program till lärare? Nu även riktad till nya lärare!

När du är på VFU eller ny lärare kan det vara överväldigande med alla intryck, nya begrepp och alla andra pusselbitar som tillsammans gestaltar skolans vardag. Hjälpen är nära: här hittar du en sammanställning av och bakgrund till UR:s olika projekt som är riktade till oss som är ny till läraryrket.

Vad gör UR Lärare och vad har ni på gång för nya lärare?

UR har sedan länge ett utbud inom tv och radio som riktar sig specifikt till lärares yrkesfrågor inom pedagogik, ledarskap och fortbildning på olika vis. Vi producerar bland annat tv-serien Lärlabbet som nu är inne på sin sjätte säsong och denna termin har fokus på nya lärares frågor. I radio sänder vi Skolministeriet som har ett samhälls- och nyhetsperspektiv på skolan, och nu även den alldeles färska serien Mitt land mitt liv min skola, där vi får lära känna förhållanden i våra största invandringsländer. Fantastiskt att få tillgång till för lärare som möter elever från de länderna. UR vill verkligen bidra till lärares yrkesfördjupning med våra serier och ge olika exempel och perspektiv på didaktik och undervisningsfrågor genom att ge röst och bild åt lärare runt om i Sverige i våra program.

Sedan något år tillbaka har vi valt att dessutom smalna av vårt utbud för att hitta fram till nyutexade lärare med vårt material. För dem/er finns vi framför allt i olika kanaler på sociala medier – instagram; ur­_larare och Facebook; UR skola – och på UR:s samlingssida för nya lärare på vår webb; www.ur.se/nyalarare. Där erbjuder vi ett antal kortare format som en ska hinna ta till sig även i ett mer stressat arbetsliv; Lärarmentorerna där vi får tillgång till fem erfarna lärares bästa råd och tips i koncentrerat format på några minuter för varje fråga, Ring lärarcoachen, en podd dit nya lärare kan ringa in anonymt och diskutera och reflektera tillsammans med lärarcoach Annica Gärdin över något dilemma de upplevt, Tutorials, korta informativa faktaklipp baserat på återkommande frågor från nya lärare av vad de behöver veta mer om, samt Ny lärares dagbok, där vi får följa tre olika nya lärare och deras tankar i kort-vloggar från deras första termin.

Vad är syftet med projektet?

Grundtanken med helheten är att verkligen bidra till att stötta nya lärare rent faktiskt och konkret under den första tiden i yrket. Vi har förstått att steget mellan utbildning och yrkesvardag kan upplevas som lite chockartat av en del och i värsta fall får nya lärare ingen bra mentor på den skola de jobbar på. UR:s satsning innebär att vi tillgängliggör erfarna kollegor och andra experter som då kan finnas till hands för samtal och frågor i sociala medier för alla, som vill oavsett var en bor eller vilken skolan en jobbar på. Vi hoppas erbjuda stöd och pepp och en närvaro, så att nya lärare kan känna sig mindre ensam. Vi är väl medvetna om läraryrkets utsatthet men också stora värde, för elever och för oss alla. UR vill aktivt stötta nya lärare, ett av samhällets viktigaste yrken!

Är det någonting i projektet som är intressant för lärarstudenter som har en bit kvar i sin utbildning?

Jag tror verkligen att satsningen för nya lärare är fyllt av intressanta klipp och innehåll som passar utmärkt både som enskild tittning inför exempelvis en VFU-period, men också som underlag för att titta tillsammans med andra studenter och diskutera utifrån. Generellt kan vi ju säga att mediematerial passar otroligt bra som stöd till samtal och kollektivt lärande och utbyte av tankar. När ni tittar eller lyssnar tillsammans på något blir det en gemensam upplevelse som berör på hjärta och hjärna, på olika vis och då också stärker möjligheten att lära sig och få nya tankar. Ledarskap och anpassningar är ju också sådana exempel på teman som vi återkommande har hört att lärarstudenter hade velat lära sig mer av under lärarutbildningen, och som därför är frågor som UR nu tar upp och belyser i satsningen på nya lärare.

Att vara skolläkare i elevhälsoteamet

Karin Linge, skolläkare och skolöverläkare i Kalmar kommun

Karin Linge, skolläkare och skolöverläkare i Kalmar kommun

I uppmärksammandet av elevhälsoteamet har Lärarförbundet Student presenterat flera olika funktioner i elevhälsan. Nu är det skolläkarens tur och därför har Gabriella Johansson pratat med Karin Linge som arbetar i Kalmar kommun och har funktionen både som skolläkare och skolöverläkare.

Vad gör du i ditt uppdrag?

Som skolöverläkare har jag ett övergripande ansvar för elevernas hälsoutveckling på skolorna. Skolsköterskorna har den närmsta kontakten på skolorna, men det är jag är kvalitetsansvarig och behöver därmed se till att skolsköterskorna har den kompetens och de verktyg som de behöver för att kunna göra ett bra arbete.

I mitt arbete som skolläkare är jag mer riktad mot eleverna och mot elevhälsoteamet på de olika skolorna. Skolsköterskorna är som skolläkarens förlängda arm eftersom de finns ute på skolorna och har den dagliga kontakten med eleverna. De kontaktar sedan mig om de uppmärksammat något som de har några funderingar kring eller kan behöva råd för gällande elevernas skolhälsovård. Utöver det är jag också involverad i utredningar och särskoleplaceringar.

Hur skiljer man på skolhälsovård och vanlig vård?

Det som ligger på skolläkaren samt skolsköterskans ansvar gäller elevhälsans medicinska insats. Detta är till stor del att jobba förebyggande och hälsofrämjande, för att på så vis hjälpa eleverna mot måluppfyllelse. En hälsoinsats på denna nivå är därmed kopplad till att skapa bättre möjligheter för elevernas lärande och kan till exempel vara en undersökning som görs på en elev som har

återkommande ont i magen i skolan. Vi har generellt ett hälsoövervakande uppdrag, liksom att överblicka elevernas hälsoutveckling. Skolsköterskan gör detta i första hand men jag som skolläkare kan också bli inkopplad efter behov.

Hur jobbar du med de andra i elevhälsoteamet?

Jag försöker vara med på de elevhälsoteamsmöten som sker i den region där jag jobbar, för att genom diskussion kunna vara med och skapa bra förutsättningar för lärande. Jag försöker också att besöka varje skola två gånger per år för att möta skolpersonal och efter rektorns önskemål diskutera ärenden som är aktuella på skolan. Ofta görs dessa besök tillsammans med skolpsykologen, vilket innebär att vi tillsammans med den elevhälsopersonal som finns på plats på skolorna kan se eleverna utifrån väldigt många perspektiv. Under dessa möten kan också läraren vara med och diskutera.

Vad skulle du vilja skicka med en blivande lärare?

För det första vill jag säga att läraren är elevhälsa i allra största grad. Det är superviktigt att läraren skapar relationer med eleverna för att lyckas med ett bra samarbete och knyter an till dem alla, även om det kan vara lättare med vissa än med andra. Det är alltid värt att försöka hitta det som gör att man når varandra!

För det andra vill jag uppmana er blivande lärare till att tänka på att när en elev inte beter sig som den borde så är det inte för att den inte vill utan för att den inte har förmågan. Då är det vi som måste anpassa undervisningen så att eleverna får möjligheten att använda sig av sina förmågor

Vid pennan, Gabriella Johansson

Frågor & Svar