Lärarförbundet
Bli medlem

Skolveckan i Almedalen är igång

När det närmar sig val har det såväl 2006 och 2010 till syvende och sist handlar om jobb, ekonomi och regeringsduglighet, men 2014 är ett annorlunda valår. Inkludering, jämlikhet, jämställdhet och främlingsfientlighet.

När det närmar sig val har det såväl 2006 och 2010 till syvende och sist handlar om jobb, ekonomi och regeringsduglighet, men 2014 är ett annorlunda valår. Inkludering, jämlikhet, jämställdhet och främlingsfientlighet. Tidigare i år rankade väljarna skolan först inför valet 2014 - det var ett medskick vi tog med oss in i valrörelsen, och i år verkar skolan också vara den viktigaste frågan för partierna - jämte jobben och ekonomin.

Lärarförbundet hade sitt första seminarium i Almedalen 2014. Lärarfrukost. Vi bjöd in för att diskutera vad konflikten i skolpolitiken 2014 är. Johannes Åman, Jenny Madestam, Maria Jarl och Elaine Eksvärd diskuterade denna fråga. Slutsatsen blev att skillnaderna huvudsakligen är ideologiska, frågor som inga partier riktigt vill driva av rädsla för att skrämma bort väljarna. Istället stöttar de i stort varandras förslag genom att lägga sig nära motståndarna - allt i ett försök att visa på små skillnader men ändå lyckas ge sin egna politik legitimitet.

Läraren Sabine uttryckte det så bra; vi pratar om lärarkris, men gör vi inget för att uppvärdera lärarna nu så kommer de att lämna skolan.

När vi skjutit startskottet var strömmen seminarier igång. Det var IT, hur vi möter skolans mångfald, elever med särskilda behov, hur kön påverkar skolresultat, SCB:s seminarium om skolans kostnader, och SKL:s om att gå från teori till praktik. Ämnena är många och spretiga, men ett tydligt budskap i de flesta seminarierna är hur otroligt viktiga lärarna är för elverna. Då har jag ett budskap till de som vill lyfta svensk skola:

1. Satsa på lärarna! Högre lön, karriärvägar och mer autonomi.

2. Ge lärarna förutsättningar att möta alla elever. Minska arbetsbelastningen och öka marginalerna så att lärarna får fokusera på det som gör skillnad.

3. Höj kvalitén i lärarutbildningen. Kopplingen mellan teori och praktik måste stärkas, genom exempelvis mer verksamhetsnära forskning, och bättre förutsättningar för en bra VFU (läs bloggen på torsdag).

Så var det ju Kristdemokraternas dag i Almedalen. Göran Hägglund var ute och pratade mer idrott i skolan. Här i Almedalen har vi med oss den blivande idrottsläraren Ditte som välkomnade förslaget - men vi måste också få förklarat för oss vad och hur förslaget innebär. I sitt tal pratade Göran Hägglund om hur killarna hamnar efter i skolan, om hur vi måste ha respekt och trygghet för unga - men han pratade också om normer och att ingen ska tvingas in i någon roll. Det kändes inte bara som en markering utåt, utan kanske också en till ett parti som ibland tenderar backa in i framtiden med förlegade attityder.

Ska avsluta på ett allmänpolitiskt plan? Hägglund slängde också ut en känga till Jimmie Åkesson. Han gav honom en pallkrage där han kan sitta för sig själv och odla sina myter - och han menar att valet i höst handlar om missväxt eller tillväxt.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Lärarförbundet Student på plats i Almedalen - och Socialdemokraternas dag

Stefan Löfven pratade skola under sitt tal. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället, och därför också i den socialdemokratiska ideologin, menade han. Tidigare under dagen presenterade han och partiet en miljardsatsning på mindre barngrupper i förskolan.

Söndagen var Socialdemokraternas i Almedalen. Regnet öste ner och fyllda båtar tömdes med folk. Klockan 22 var den sista av fem studenter på plats.

Stefan Löfven pratade skola under sitt tal. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället, och därför också i den socialdemokratiska ideologin, menade han. Tidigare under dagen presenterade han och partiet en miljardsatsning på mindre barngrupper i förskolan. Med ett tak på 15 barn så ska förskolan bli bättre. Tidigt var motståndarna ute på banan och menade att förslaget är underfinansierat - vad som kanske är något värre är att det orealistiskt.

2020 kommer vi enligt SCB att sakna 43 000 lärare. Jag tror att det är siffror vi kommer vara tvungna att upprepa redan under kommande dagar. Socialdemokraternas förslag bygger nämligen på en verklighet där vi inte är i lärarbrist. Sverige möter en nationell lärarkris!

Ibrahim Baylan pratade i Expressens valstuga om vikten av att satsa på lärarna, ändå saknar vi de satsningar som skulle höja yrkets status, få tillbaka de lärare som valt att lämna yrket, och öka söktrycket till lärarutbildningarna. Internationell forskning, såväl som de rapporter vi kunnat presentera, visar att högre lärarlöner krävs för att få de bästa att söka till läraryrket, samt att få en bättre undervisning. Dessutom måste lärarna få förutsättningar för sitt uppdrag - ökade marginaler, och minskad administrativ börda så att lärarna får mer tid med eleverna. Att lova eleverna mer tid med sina lärare utan att också göra något åt lärarnas situation är att bygga luftslott!

Om Socialdemokraterna inte lyckas få fler att utbilda sig till lärare kommer deras politik tyvärr att innebära fler obehöriga i skolan. Vilka barn är det då som får de utbildade lärarna, och vilka är det som får det professionella stöd de behöver för att utvecklas. Om Socialdemokraterna inte tänker om så riskerar politiken att öka de klyftor som de så gärna vill motverka.


Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Mer kunskap i skolan med M?

Tomas Tobé, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, och moderat. För mer kunskap i skolan krävs bättre förutsättningar för lärarna, så höj lönerna och öka marginalerna så får professionen prioritera i skolan!

Tomas Tobé, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, och moderat. För mer kunskap i skolan krävs bättre förutsättningar för lärarna, så höj lönerna och öka marginalerna så får professionen prioritera i skolan!

Moderaterna kommer inte att, som de andra partierna gör inför valet, presentera något eget valmanifest. Som det största partiet i Alliansen så väljer man att se alliansmanifestet som sitt besked om vilken politik man får - men vad vill M med skolan?

Moderaterna kommer inte att, som de andra partierna gör inför valet, presentera något eget valmanifest. Som det största partiet i Alliansen så väljer man att se alliansmanifestet som sitt besked om vilken politik man får med M (även om de andra tre partier ändå därtill presenterar egna valmanifest). Moderaterna har ändå jobbat med att bli tydligare i skolfrågorna, främst genom satsningen på kampanjen Mer kunskap.

Moderaternas fem punkter för skola och utbildning är:

  1. Kunskapsnivåerna ska höjas.
  2. Lärare måste få bättre förutsättningar att utvecklas. Lärar­yrket måste få en starkare attraktionskraft och höjd status. Lärare måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning, skolans huvuduppdrag.
  3. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste för­bättras
  4. Skolan måste bli mer modern och relevant för eleven både vad gäller ämnen, innehåll och arbetssätt.
  5. Arbetet med att stärka elevers hälsa och trygghet fortsät­ta. Kraftfulla åtgärder mot mobbning och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans utvecklingsarbete.

Fortfarande saknas de breda satsningarna på lärarlöner som krävs för att öka attraktionskraften till yrket - det är positivt att Moderaterna gillar karriärtjänsterna, och de vill införa ännu en; lärarhandledare. Men lönepåsen måste bli än större och komma fler till del så att vi får en chans att uppvärdera läraryrket för att motverka lärarkrisen. Skolan behöver är ökade ekonomiska marginaler så att lärarna och skolledarna ges utrymme att prioritera efter de behov de ser.

Att Moderaterna tar större plats i skoldebatten är välkommet. Många av förslagen är goda, exempelvis satsningar på tidigt stöd till eleverna, och att lärare ska få mer kompetensutveckling. Det är viktigt att M vill prioritera skolan, med fortsatt alliansregering kommer M säkerligen att sitta på finansdepartementet och då krävs en vilja att satsa på skolan.

Det får bli upp till oss att övertyga dem om att förslag som exempelvis tidigare betyg däremot bör stoppas i malpåsen. Forskningen visar att tidigare betyg skulle öka stigmatiseringen snarare än stärka motivationen. Så M, lyssna på professionen - lyssna på lärarna!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Vem blev bäst i klassen?

Bäst i klassen; den nya lärarutbildningen infördes 2011, trots det kvarstår studenternas kritik mot avsaknaden av en röd tråd. Lärarförbundet Student samlar studenter, lärarutbildare & politiker för att diskutera kopplingen mellan teori och praktik, samt den verksamhetsförlagda utbildningen.

Bäst i klassen; den nya lärarutbildningen infördes 2011, trots det kvarstår studenternas kritik mot avsaknaden av en röd tråd. Lärarförbundet Student samlar studenter, lärarutbildare & politiker för att diskutera kopplingen mellan teori och praktik, samt den verksamhetsförlagda utbildningen.

Lärarförbundet Student bjöd under Almedalen 2013 och Skolforum 2013 in till samtal för att diskutera lärarutbildningens kvalité. Efter stora systemskiften med flera nya lärarutbildningar de senaste decennierna efterfrågas initiativ som säkrar kvalitén och likvärdigheten i innehållet. I en tid när skolan är den hetaste valfrågan och Sverige dalar i internationella kunskapsmätningar är det läge att ge morgondagens lärare de bästa förutsättningarna för framtiden. 

I sommar samlar vi åter lärarstudenter, lärarutbildare och politiker i Almedalen för att diskutera vad som måste göras för en lärarutbildning med starkare koppling mellan teori och praktik. Har du några frågor eller medskick till seminariet? Om du är på plats, kom förbi!

Almedalen 2014

Torsdag 3 juli, 8.00-9.00 i TCO-parken (Strandgatan 1, Visby)

Medverkande:

Tomas Selin, ordförande Lärarförbundet Student
Peter Honeth, statssekreterare vid utbildningsdepartementet
Anders Wallner, partisekreterare Miljöpartiet
Ulrika Carlsson, C, utbildningsutskottet i Riksdagen
Ebba Östlin, S, kommunalråd i Botkyrka kommun
Pernilla Nilsson, professor vid Högskolan i Halmstad
Magnus Oskarsson, universitetslektor vid Mittuniversitetet
Joakim Broström, vice ordförande Lärarförbundet Student
(moderator: Susanna Stavling, pressekreterare Lärarförbundet Stockholm)

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Dags för en varmare politik? MP:s "skola och bildning"

Satsa på de punkter i valmanifestet som ger lärarna bäst förutsättningar att ge alla elever den bästa skolan, vi behöver inte fler systemdebatter som stjäl fokus från det som verkligen måste göras.

Satsa på de punkter i valmanifestet som ger lärarna bäst förutsättningar att ge alla elever den bästa skolan, vi behöver inte fler systemdebatter som stjäl fokus från det som verkligen måste göras.

I Miljöpartiets valmanifestet utlovas: - Höjd status på läraryrket genom högre löner. - Minskad arbetsbelastning, dels genom fler anställda i skolan. - Att stöd till eleverna ska sättas in i tid. Känner ni igen det?

Sista helgen i maj samlades Miljöpartister från hela Sverige i Göteborg för kongress. Självklart var vi i Lärarförbundet på plats och följde debatten om valmanifestet. Såg ni SVT:s rapporter från kongressen såg ni säkerligen också att Lärarförbundet var där för att sätta Skolan först! Vi vet att det är Sveriges lärare som bäst kan skolan och lärarutbildningen, därför är det en självklarhet att vi svarar på politikernas frågor och ger dem svar på hur de ska lösa lärarkrisen och stärka stödet för varje elev.

Att Miljöpartiet jobbar hårt för stärkt förtroende i skolfrågorna har nog undgått få. Man kan se tydliga spår av Lärarförbundets retorik och prioriteringar. I valmanifestet utlovas:

  1. Höjd status på läraryrket genom högre löner.
  2. Minskad arbetsbelastning, dels genom fler anställda i skolan.
  3. Att stöd till eleverna ska sättas in i tid.

Mp har tydligt lyssnat till Lärarförbundet. Ingen av dessa frågor innebar särskilt mycket fokus i debatten vilket nog bör ses som ett tecken på enighet. Ändå så måste vi studenter och lärare fortsätta bevaka hur miljöpartisterna lokalt lägger förslag i denna riktning. Skolan är både en lokal och nationell fråga.

Punkt 5 under avsnittet om skola och bildning var det som under helgen fick mest fokus i debatten om skola. Miljöpartiet kräver att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. På debattsidorna märktes många av de som värnar mångfalden bland skolorna. Där beskrev riskerna i att detta kan göra det svårare att driva en friskola eller låta den växa ur ett finansieringsperspektiv.

Miljöpartisterna var många framme och frågade oss hur vi ser på vinsterna, och vi var tydliga med att vinst inte är okej om inte eleverna får den skola de har rätt till. Tyvärr riskerar dock ännu en systemdebatt bara att stjäla fokus från det som verkligen är viktigt för skolan; kvalité! Det vi behöver är en diskussion om vad som skapar kvalité i skolan, och se hur vi kan garantera denna i alla skolor. Vi vill att alla skolor ska vara bra - såväl fristående som de offentligt ägda. 

Det viktiga är att kvalitén är god oavsett huvudman, och att begränsa vinsten säger tyvärr ganska lite om vilka förutsättningar lärarna och skolledarna får att ge eleverna den bästa möjliga skolan. Det finns fantastiska skolor som är fristående och de som är offentligt drivna, men det finns också sämre exempel - de är inte begränsade till en sorts huvudman. Jag hoppas att vi i resten av valrörelsen och när löften därefter ska bli till policies kan fokusera på en politik som ger lärarna de bästa förutsättningarna att skapa en bättre skola för alla elever - nu har vi väl ändå fått nog av systemdebatter!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Nyexaminerad lärare om det här med teori och praktik i lärarutbildningen

Emelie Vargård, nyexaminerad lärare från Stockholm, reflekterar över sin lärarutbildning och lärarstudenters utmaningar.

Emelie Vargård, nyexaminerad lärare från Stockholm, reflekterar över sin lärarutbildning och lärarstudenters utmaningar.

Äntligen! Efter fem års studier är jag äntligen klar med min lärarutbildning, skriver Emelie Vargård, Stockholm. Till hösten börjar jag arbeta som lärare i svenska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola, och det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot det.

När Sveriges lärarstudent samlades i månadsskiftet november/december så var det för inspirerande tal och föredrag, möten med lärarstudenter från hela landet, och för debatt om lärarutbildning och skolpolitik. Den fråga vi kommer jobba med under både 2014 och 2015 blev kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningen.

Många lärarstudenter är väldigt nöjda med sin utbildning, men känner fortfarande att någonting saknas - kalla det en röd tråd, kalla det sammanhållning, jag kallar det för koppling mellan teori och praktik. Emelie Vargård har under de sista åren på sin lärarutbildning engagerat sig i såväl ämnesråd på Stockholms Universitet som i Lärarförbundet Student. Studerandekommittén är en blandning av alldeles färska lärarstudenter och såna som Emelie; som är på väg ut i arbetslivet. Jag är glad att Emelie velat dela med sig av sina tankar om sin utbildning till oss - och Grattis till lärarexamen!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Emelies inlägg:

Äntligen! Efter fem års studier är jag äntligen klar med min lärarutbildning. 

Till hösten börjar jag arbeta som lärare i svenska och svenska som andraspråk på en gymnasieskola, och det är med skräckblandad förtjusning jag ser fram emot det. Det ska bli väldigt kul att komma ut i verkligheten. Lektionsplaneringar har redan börjat snurra i huvudet. 

Under mina fem år som lärarstudent har jag lärt mig otroligt mycket och tycker mig ha koll på de didaktiska frågorna, Vygotskijs sociokulturella teori och lärande bedömning, men tänker jag efter saknar jag också något. Det jag saknar är verktyg att hantera de övriga arbetsuppgifter som en lärare har. En lärare gör ju så mycket mer än att undervisa. Jag tänker främst på den sociala aspekten, att kunna hantera elever som har problem hemma, elever som mobbar eller blir mobbade, elever som har olika svårigheter och elever som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Utöver det tillkommer åtgärdsprogram, utvecklingssamtal, arbetslagsmöten och föräldrasamtal i skolan, över mail och på telefon.

Ibland gör sig känslan av att det finns ett stort glapp mellan teorin och praktiken på lärarutbildningen särskilt påmind. VFU-skolan och universitetet är många gånger två skilda världar. Under min utbildning och på mina VFU-skolor har jag träffat studenter som inte är förberedda när de kommer ut på VFU. De vet inte hur de ska hantera denna nya värld. Krocken med skolans värld blir för vissa alldeles för stor, vilket gör att många hoppar av utbildningen.

Vissa menar att vi ska få de teoretiska kunskaperna på högskolan eller universitetet, och de praktiska kunskaperna under VFU:n, men jag menar att detta inte fungerar. Vi måste ta in skolans verksamhet innanför högskolornas och universitetens väggar – koppla samman det vi läser med skolvärlden. Först då kan lärarutbildningen bli ännu mer enhetlig.

Trots detta glapp är jag ändå väldigt nöjd med min utbildning. Jag kan inte hålla med om den kritik som lärarutbildningen ofta får utstå. Jag har lärt mig mycket, och jag har mycket kvar att lära, men det är sådan kunskap som förvärvas bäst genom erfarenhet. Nu ser jag fram emot att skaffa mig den erfarenheten!

Emelie Vargård, Stockholm
Studerandekommittén, Lärarförbundet Student

Har sommarlovet börjat nu? Ett inlägg varje dag hela veckan!

Jag vet inte hur det är för dig, men jag brukar alltid säga att vi studenter aldrig är lediga. Under läsårets gång finns det alltid en bok som kan läsas en gång till, eller en hemtenta som måste skrivas. Kanske har man en VFU-rapport hängandes över sig eller någon annan rest​.

Jag vet inte hur det är för dig, men jag brukar alltid säga att vi studenter aldrig är lediga. Under läsårets gång finns det alltid en bok som kan läsas en gång till, eller en hemtenta som måste skrivas. Kanske har man en VFU-rapport hängandes över sig eller någon annan rest. Jag ska erkänna att jag har varit en mästare på att samla restuppgifter, så när sommarlovet nu börjat är jag övertygad om att det är många som med mig inte känner sig fullt så lediga som man kunnat önska.

Vi måste ändå få fira att sommaruppehållet är här. Även om du sitter med skoluppgifter, ska läsa en sommarkurs, eller spenderar sommarmånaderna på något sommarjobb så vill jag uppmana dig att ta dig tid att göra lite sånt som får dig att slappna av. För egen del har jag en trave böcker som jag tänkte läsa, men sommaren har också kickat igång med konserter och olika idrottsaktiviteter.

Vi lovar att fortsätta lägga upp inlägg på Lärarstudentbloggen också under sommarens gång, särskilt under och efter Almedalsveckan får ni gärna följa med i flödet.

Denna första riktiga sommarlovsvecka får jag hjälp av ett gäng lärarstudenter i Lärarförbundet Student som är med och delar med sig av erfarenheter och reflektioner i olika blogginlägg. Så kika in när du får lite tid över, för att läsa om vår sommarkurs, tankar från en nyexad, och så lite politik. Passa också på att läsa några av de äldre blogginläggen!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

PS. Glöm inte att påminna politiker och bekanta om att Vi behöver en lärare. Sverige möter nämligen en nationell lärarkris där vi år 2020 kommer sakna 43 000 lärare. Utvecklingen måste vända och politikerna måste prioritera skolan och lärarna. Allt för en skola för framtidens unga!

Regnbågsparaden 2014

Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin och vice ordförande Joakim Broström i Regnbågsparaden under West Pride i Göteborg.

Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin och vice ordförande Joakim Broström i Regnbågsparaden under West Pride i Göteborg.

Allt fler svenska städer får Pride-evenemang för att manifestera HBT-rättigheter, och jämlikhet för alla. I helgen har Karlskrona firat sitt första Pride-event, och i Göteborg har HBTQ-festivalen gått av stapeln.

Kampen för HBT-rättigheter världen över har gjort sig särskilt påmind efter den senaste tidens utveckling i Ryssland. Främlingsfientligheten ökar i Europa, och racistiska partier tar plats i såväl nationella parlament som i Europaparlamentet. Samtidigt blir jag stolt och glad när jag ser vilket motstånd som finns mot dessa tendenser i Sverige. Miljöpartiet och Fi, två partier som blivit en symbol för motståndet mot de främlingsfientliga partierna, växte stort och fick fler svenska mandat till Europaparlamentet för bara en vecka sedan.

Allt fler svenska städer får Pride-evenemang där HBT-rättigheter och jämlikhet för alla manifesteras. I helgen har Karlskrona firat sitt första Pride-event, och i Göteborg har HBTQ-festivalen gått av stapeln. Det mest synliga under dessa evenemang blir så klart paraderna, men jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer bort att prata om seminarierna - de tillfällen till organiserade samtal om strategier som dessa ger oss. I Karlskrona har normkritik stått på schemat, och i Göteborg har mängder av organisationer samlats kring evenemanget för att diskutera utmaningar och vägar framåt.

I Lärarförbundet Student har HBT-frågorna en självklar plats. Under många år har vi haft arbetsgrupper som jobbat med jämställdhet och HBT, och förra året tog vi upp begreppet HBT+ på handlingsprogrammet för 2013. Efter att i flera år jobbat med HBT såg vi hur de utmaningar som finns på HBT-området också finns för andra grupper i samhället - istället för att börja fundera över vilka bokstäver som de skulle representeras av så skrev vi till ett +. Kanske hade vi kunnat prata om normkritik. För oss blev det ett arbete för funktionalitet, HBT-rättigheter, och mot racism. I år har studenterna sagt sitt - det här är ett perspektiv som ska finnas med oss i allt arbete, på alla områden.

Lärarförbundet medverkar vid flertalet Pride-festivaler runtom i landet, det gör vi i Lärarförbundet Student också. Vi är på plats för att diskutera strategier för inkludering i skolan, för att skapa en undervisning som möter mångfalden bland svenska elever, för att bli några av de vilkas erfarenheter och tankar kan bidra till ett bättre samhälle för alla.

I dag gick Lärarförbundet Students vice ordförande Joakim Broström och jag med Lärarförbundet i Regnbågsparaden 2014. Vi fick bära Lärarförbundets banderoll en bit på vägen, och tillsammans med så många andra lärare möta jubel och uppskattning av åskådare - däribland många barn och föräldrar. Det är viktigt att vi är med och går i dessa parader, och det är också väldigt roligt att märka hur det för varje år dyker upp alltfler längs gatorna som visar sitt stöd och sin glädje för att vi lärare förstår hur viktiga dessa frågor är. De står längs gatorna för att stå upp för mänskliga rättigheter.

Efter paradens slut gled molnen in över Göteborg, och när tåget lämnade perrongen mötte vi en regnbåge i horisonten. Lärarförbundet Student fortsätter arbetet för HBT+frågor, och jag är övertygad om att vi är på god väg att vända de främlingsfientliga tendenser vi känt i Europa.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Introduktionsåret: är lärarutbildningen nu legitimerad?

Flaskhalsen från Lärarförbundet Students almedalskampanj 2012 är nu krossad.

Flaskhalsen från Lärarförbundet Students almedalskampanj 2012 är nu krossad.

I dag 27 maj röstade Riksdagen om förändringar för lärarlegitimationen och introduktionsåret. Från och med 1 juli 2014 kan vi lärarstudenter söka legitimation vid examen, vilket är den förändring som Lärarförbundet Student jobbat för de senaste åren.

Efter 1 juli 2014 kan du som tagit din lärarexamen också söka lärarlegitimation.

I dag 27 maj röstade Riksdagen om förändringar för lärarlegitimationen och introduktionsåret. Från och med 1 juli 2014 kan vi lärarstudenter söka legitimation vid examen, vilket är den förändring som Lärarförbundet Student jobbat för de senaste åren. Förändringen drivs nu igenom efter en regeringsproposition som i riksdagen, efter samtal med Lärarförbundet Student, också fick stöd av Miljöpartiet.

Fortfarande har vi som nyblivna lärare rätt till ett introduktionsår med mentor, men istället för fokus på prövning så ska nyblivna lärare nu ha rätt till stöd för att fortsätta utveckla de förmågor de tillskansat sig under utbildningen.

Lärarförbundet Student har under våren träffat utbildningsminister Jan Björklund för att diskutera hur vi istället kan stärka lärarutbildningens kvalité. Vi driver en linje om stärkt koppling mellan teori och praktik, där vi vill se ökat fokus på didaktiken, VFU:n och de praktiska färdigheter vi som blivande lärare behöver. Utbildningsministern har lyssnat till detta och har föreslagit en graderad bedömning av VFU, framskrivning av didaktiska färdigheter i examensmål och en lämplighetsprövning för de som söker till lärarutbildningen.

Vi menar att förändringen av introduktionsåret nu också skärper kraven på riktade insatser för att stärka kvalitén i lärarutbildningarna generellt, något vi hoppas kommer vara fokus för politikerna och lärosätena framöver.

Förändringen av Skollagen innebär en seger för Sveriges lärarstudenter. Istället för att stängas utanför arbetsmarknaden kan vi nu slåss på lika villkor, och våra utbildningar är nu inte längre systematiskt underkända. Detta ställer så klart stora krav på lärosätena, politikerna och universitetskansletämbetet att garantera kvalitén på våra högskole- och universitetsutbildningar.

I dag firar vi - i morgon fortsätter vi arbetet för en bättre lärarutbildning för alla Sveriges lärarstudenter!

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Inte vår nya webbplats – din nya webbplats

Idag lanserades den nya webbplatsen och det innebär många bra förändringar för dig som är eller kommer att bli studerandemedlem i Lärarförbundet.

Lärarförbundet är till för dig som medlem - i varje möte vill vi vara personliga och utgå ifrån just din situation och leva upp till dina förväntningar på oss som förbund. När vi nu lanserar en ny hemsida så är det en mötesplats för dig, oavsett vem du är i Lärarförbundet. Den nya sidan ska vara personlig och möta dig där du är: som student, lärare i fritidshem, gymnasielärare, skolledare, förstelärare ... ja, ni förstår varthän det lutar. Jag hoppas att vi tillsammans kan ta till vara på de möjligheter till ökad kommunikation som vi får i den nya hemsidan. För att du ska få en bättre bild av vilka möjligheter den nya hemsidan ger oss, så skriver Lärarförbundet Students kommunikationsansvariga Christian Ek-Andersson ett inlägg om den nya hemsidan.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student


Nedan följer Christians inlägg:

Sedan jag började mitt engagemang i Lärarförbundet har jag varit intresserad av kommunikation - förbundets viktigaste komponenten för att nå dit ambitionerna vill ta oss. Nämligen en stark svensk skola. När jag för snart ett år sedan fick reda på att det skulle komma en ny webbplats bultade mitt kommunikationshjärta extra hårt och jag kunde knappt bärga mig på att få se den. Det dröjde inte länge förrän jag fick ta del av byggandet och har sedan dess bistått med mitt perspektiv som lärarstudent och medlem. Det nya lararforbundet.se innebära att nya dörrar öppnas upp för medlemmen och genom min roll som styrelseledamot och kommunikationsansvarig kommer jag att ta alla chanser att göra det så bra som möjligt för oss alla.

Nu är webbplatsen här och vad innebär det för dig som är lärarstudent?

Nya webbplatsen

Nya lararforbundet.se är uppbyggt på ett elegant sätt, och informationen struktureras med hjälp av så kallade taggar, vilket jag är säker på att ni kommer att gilla. Taggarna bidrar till att information anpassas till din profil på webbplatsen, därför är det mycket viktigt att du loggar in och alltid är inloggad när du besöker webbplatsen. För mig och dig som är lärarstudent innebär detta att information som är ämnad just för oss kommer att dyka upp i flödet på startsidan. Alla annan information som ännu inte är av intresse för oss kommer inte visas förrän våra taggar uppdateras och det kan vi göra på egen hand. Det är våra intressen och behov som gäller på nya lararforbundet.se!

Det är först när du loggar in som webbplatsen anpassas till dina intressen, var du studerar och vilken lärare du studerar till, och sidan kommer alltid att vara personaliserad utifrån detta när du är inloggad. Så se till att du bockar i ”Kom ihåg mig” när du loggar in! Det har jag gjort och på detta sätt kommer jag alltid att få relevant information när jag skriver in lararforbundet.se i mitt adressfält. Så gör det du också!

Som studerandemedlem i Lärarförbundet kommer du få information om vad Lärarförbundet Student gör för att förbättra din utbildning och din framtida roll som lärare. Gå gärna in och lägg till taggarna STUDERANDEKOMMITTÈN, RIKSKONFERENSEN, LÄRARUTBILDNING och LÄRARFÖRBUNDET STUDENT. Då kommer du få ännu mer exklusiv information ifrån oss i Lärarförbundets studerandeorganisation där du kan vara med också. Jag uppmanar dig att söka upp din lokalavdelning på orten där du studerar och fråga dem om de har någon grupp med fackligt engagerade studenter. 

Att vara inloggad som lärarstudent ger dig också andra möjligheter. Var och en av er kan starta en diskussion i Lärarförbundets nya stora diskussionsnät och vem som helst som är inloggad har möjligheten att kommentera och föra diskussionen vidare. Vill du vara anonym så går det också, det är bara att kryssa i den rutan när du skriver ett inlägg.

Du kan också ta reda på hur du kan hjälpa till att påverka skolpolitiken, direkt från din dator eller på ditt lärosäte. Detta är bara några av de sakerna du kan göra, så klicka dig vidare och utforska precis som jag har gjort.

Nya webben är även anpassad för mobil och surfplattor, så det finns inget som hindrar dig från att besöka mötesplatsen för alla Sveriges lärare.

Christian Ek-Andersson, Trollhättan
Kommunikationsansvarig Lärarförbundet Student


Frågor & Svar