Lärarförbundet
Bli medlem

Hösten hos Södertörn

Vecka 51 var Lärarförbundet Student Huddinges vecka att skriva ett inlägg här i bloggen. Kolla in vad som händer på Södertörns högskola.

Det börjar nalkas mot julafton och julledighet, dock saknar vi snöns närvaro. Vi tänkte sammanfatta vad vi i LS-Huddinge har gjort under den gånga terminen.

Under denna termin har vi för första gången fått kunnat erbjuda studenter att gå HLR steg 2 med barn- och spädbarnsdockor. Kursen var väldigt populär och vi kommer att anordna den kontinuerligt framöver.

För att förbereda de studenter som snart avslutar sin utbildning anordnade vi ”Ny lärare-kursen” där vi fick en introduktion om allt de praktiska som blivande lärare behöver känna till inför det kommande yrket. I kursen ingick bland annat ett förtydligande av de olika anställningsformer som finns, vad det borttagna introduktionsåret innebär samt tips och trix inför en kommande anställningsintervju. Kursen lockade ett flertal deltagare som alla verkade tacksamma att givits möjligheten att gå kursen. De deltagande gavs även några examensgåvor som ett ”lycka till”.

Denna vecka kommer vi tillsammans med Huddinges lokalavdelning anordna en middag för att möta nya studenter som är intresserade av ett vidare engagemang inom Lärarförbundet Student Huddinge.

Vi avslutar denna vecka med julfirande där vi bjuder studenterna på lussebullar och varm dryck. 

Lärarförbundet Student Huddinge

Ditte Karlsson, tillträdande ordförande (del 2)

Lärarstudentmötet var inte enbart ett möte där vi valde vilka som ska företräda oss det kommande året. Vi valde också det viktigaste av allt: vilken politik vi ska bedriva.

Jag känner en enorm glädje, vilja och trygghet i de frågor som röstades fram. Det är min personliga övertygelse att det är en politik som kommer förbättra kvaliteten på lärarutbildningen, höja studenternas och de yrkesverksammas status och i förlängningen även elevernas studieresultat. Med andra ord – precis det vi som studerandeförbund har för avsikt att göra.

Det externa handlingsprogrammet är det som styr vår politik. Vilka frågor vi ska driva. Vi har alltid fem punkter på detta, varav en röstas in för två år. Det innebär att den punkt som röstades in förra året (verka för ökad koppling mellan teori och praktik i lärarutbildningen) ligger kvar även 2015. I förlängningen betyder det att vi detta möte hade möjlighet att rösta in totalt fyra nya handlingsprogramspunkter. Beslut skulle även fattas om vilken av dessa fyra som ska ligga på två år.

Tre dagar med påverkanstorg och härliga debatter kokades till slut ner till beslut. De nya punkterna på handlingsprogrammet är:

-verka för en förändrad ersättningsmodell för lärarutbildningen.

-verka för att få in ett normkritiskt perspektiv genom hela utbildningen.

-verka för att alla lärarutbildningar ska resultera i en examen på avancerad nivå.

-fortsätta att bevaka utvecklingen av lämplighetsprovet.

Lärarförbundet Students handlingsplan

Jag ska utveckla punkterna lite:

För att kunna förklara varför vi vill verka för en ändrad ersättningsmodell för högre utbildning måste det nuvarande systemet först förklaras. I dagsläget får lärosätena en summa när var student påbörjar ett läsår och en när var student avklarat det. Dessa summor är i dagsläget uppdelade i princip lika, alltså som ca 50% av den totala summan i början och ca 50% i slutet. Vi ser att detta upplägg kan ge ekonomiskt incitament till att lärosätena godkänner studenter som inte borde godkännas. Vi vill verka för att lärosätena ska ersättas med en större procent av den totala summan för var student vid starten av läsåret och därmed minska incitamentet till att godkänna studenter av ekonomiska skäl. I förlängningen ser vi att detta kvalitetssäkrar utbildningen och höjer nivån på densamma. Denna punkt blev vald som den vi ska arbeta för i två år.

Att verka för att lärarutbildningen ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt ligger också på vårt handlingsprogram. I dagens samhälle kan det tyckas att det bör vara en självklarhet med normkritik, men så är inte fallet. Vi vill att det blir det. Forskning säger att ett normkritiskt förhållningssätt i skolan minskar mobbning och kränkningar. För att vi ska kunna arbeta på det viset behöver även vi få med oss detta via vår utbildning. Den här punkten ska bli riktigt spännande att arbeta för!

Examen på avancerad nivå för alla lärarstudenter. I dagsläget får inte fritidspedagoger och förskollärare detta. Det här är en fråga Lärarförbundet driver och nu ska även vi jobba aktivt med denna. Det handlar om att stärka professionen och att tydligt poängtera att alla lärare i alla skolans nivåer är lika viktiga. Från förskola till högskola. Det ger även alla lärarstudenter möjligheten att forska och just mer verksamhetsnära forskning är något Sverige är i stort behov av. Jag ser detta som en fråga som verkligen speglar det bästa med vårt förbund – alla lärare är lika viktiga och behövs.

Under året har vi följt utvecklingen av lämplighetsprovet som utreds och tas fram på två lärosäten i Sverige, detta ska vi fortsätta med då vi ser det som självklart att vi som studentförbund följer en utveckling som påverkar våra medlemmar.

Jag hoppas att ni känner er mer hemma i hur tankarna gått kring vårt nya handlingsprogram och att ni ser lika stora möjligheter i det som vi!

Innan jag avslutar måste jag skriva kort om elefanten i rummet – det stundande extravalet. Precis som vår ordförande, Johanna Jaara Åstrand, samt ordförande för Lärarnas Riksförbund, Bo Jansson, påpekade i DN debatt (http://www.dn.se/debatt/braket-om-budgeten-riskerar-satsning-pa-skolans-framtid/) är det tråkigt att satsningarna på skolan skjuts fram. De hade behövts nu. För oss lärarförbundare innebär det att vi återigen måste organisera oss och genomföra en grym valkampanj där vi sätter Skolan Först. Igen. Det gäller inte minst oss studenter. Men vet ni vad? Kunde vi göra det i 2014 kan vi göra det 2015. Nu kör vi.

Ditte Karlsson

Tillträdande ordförande Lärarförbundet Student. 

Ditte Karlsson, tillträdande ordförande (del 1)

Ditte Karlsson valdes i söndags till ordförande för Lärarförbundet Student för verksamhetsåret 2015. Här har hon skrivit ett blogginlägg för att presentera sig själv och de frågor hon som ordförande kommer att jobba för.

Ditte Karlsson valdes i söndags till ordförande för Lärarförbundet Student för verksamhetsåret 2015. Här har hon skrivit ett blogginlägg för att presentera sig själv och de frågor hon som ordförande kommer att jobba för.

​Vid pennan detta för blogginlägg sitter Ditte Karlsson. Jag blev i söndags vald till ny ordförande för Lärarförbundet Student verksamhetsåret 2015. Det här är mitt första blogginlägg, av två, där jag ska presentera vad ni som medlemmar har att vänta det kommande året.

Jag vill börja med att tacka för förtroendet. Det är en ynnest att få företräda er 27 000 studerandemedlemmar som vi har i Lärarförbundet och jag ska göra mitt yttersta för att driva de frågor och den politik som ni medlemmar beslutat om.

Det har varit häftigt att få följa Lärarförbundet Students utveckling de senaste åren. I början gjorde jag det mest på håll men senaste året i direkt anslutning. Lärarförbundet Student har gått från att vara ett forum för studenter till en viktig och drivande opinionsbildare som arbetar för studenterna. Jag tänkte ge er några exempel på hur detta sett ut i praktiken:

- Vi fick, efter träget arbete, regeringen Reinfeldt att ändra sig i frågan om en legitimerande lärarutbildning.

- Vi har gett ut två rapporter som belyser hur studenterna upplever sin VFU och sin utbildning.

- Vi har hållit i seminarium i Almedalen.

- Vi har haft flera möten med politiker på riksdags- och regeringsnivå.

Dessa exempel är enbart från 2014 - ganska respektingivande, eller hur?

En stor del av den här utvecklingen har vi att tacka Tomas Selin och Joakim Broström för. Deras engagemang och kunnande har varit ovärderligt för den här organisationen. Ett ledord som jag hört från Tomas under det senaste året har varit lösningar. Han har pratat om vikten av att vi som studerandeförbund kommer med konstruktiv kritik och förslag på just lösningar. Vi ska aldrig sålla oss till mängden som bara klagar och därmed försvagar yrkets och studenternas status. Det är min övertygelse att den inställningen påverkat varför Lärarförbundet Student gjort den resa jag nämnde ovan. Det går inte att låta bli att lyssna på en organisation som tar avstamp i forskning, lösningar och kunskap. Jag sa på mitt tal i går att det är lite som att komma till ett dukat bord: Tomas och Jocke har genom sin ledning byggt upp ett förtroende för Lärarförbundet Student. Nu är det min uppgift att, tillsammans med min styrelse och studerandekommitté, se till att upprätthålla och värna om detta förtroende. Min ambition, som ordförande för året 2015, är att bygga vidare på den lösningsinriktade politik som förts de senaste åren.

För ett drygt år sedan satt jag på mitt första Lärarstudentmöte. Jag kände mig ganska förvirrad och liten i jämförelse med alla andra studenter som besatt sådan kunskap. Jag blev dock vald till ordinarie representant för Karlstad i studerandekommittén och har under året arbetat som internationellt ansvarig för studenterna. Mitt internationella uppdrag gav mig fördelen att få vara ute och representera Lärarförbundet Student i exempelvis Norge på vår systerorganisation, Pedagogstudentenes, landsmöte samt NLS studerandeforum i Helsingfors. Jag fick även äran att vara med i Almedalen och har utöver det suttit med på möten med representanter från TCO samt riksdagsledamöter. Om en inte växer av sådant förtroende så växer en minsann inte av något. Och jag är övertygad om att jag genom detta uppdrag kommer att få växa än mer.

Jag är dock ganska säker på att det bästa gödsel en kan få när det gäller att växa är att göra detta tillsammans med andra. Jag har fått den oerhörda äran att under året 2015 få ha Erik Johansson som min vice ordförande och det känns fantastiskt. Erik har ett lugn och besitter en kunskap om förbundet som jag bara kan drömma om. Det är min övertygelse att Erik kommer kunna komplettera mig och att vi kan lyfta varandra till att utvecklas och utveckla. Vi kommer i vår tur att ytterligare kompletteras av en styrelse bestående av Isak Skogstad, Kim Göst och Angelina Pena. Det känns på förhand svårslaget och det ska bli ett nöje att få växa tillsammans med er.

2015 kommer bli ett fantastiskt år!

Ditte Karlsson
Tillträdande ordförande Lärarförbundet Student

Adventsmys i Norrköping

Vecka 48 var Lärarförbundet Student Norrköpings vecka att skriva ett inlägg här i bloggen. Kolla in vad som händer i Norrköping.

Denna vecka är det vi i Norrköping som har hand om bloggen. Under tisdagen arrangerade vi i Lärarförbundet Student Norrköping en Adventsmys-kväll. Vi bjöd in våra medlemsstudenter för att prova olika glöggsorter, äta pizza och träffa oss. Under kvällen berättade vi mer om vilka vi är och vad det är vi gör för alla lärarstudenter i Sverige, och vad vi gör för våra lärarstudenter i Norrköping. Nu under första advents-helgen har vi vårat årsmöte, Lärarstudentmötet 2014. Vi berättade mer om detta möte och de motioner som kommer att diskuteras under helgen. Vi gjorde detta för att kunna ta med oss deras tankar kring vad de vill med lärarprogrammet. 17 stycken lärarstudenter närvarade under kvällen, förutom oss engagerade. Kvällen var uppskattad av de som var där och vi hoppas kunna ha liknande kvällar under våren, med något att tugga på och ett tema att prata kring för att göra våra studenters röster hörda.

Adventsmys Nkpg

Lärarförbundet Student Norrköping

Sveriges lärarstudenters röst 2014! Verksamhetsberättelsen...

Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter.

Redan i januari kommenterade vi regeringens förslag om 10-årig grundskola, och har sedan dess upprepat kommenterat de skolförslag som dykt upp; bland annat genom att hos Miljöpartiets partisekreterare få kommentera hela deras program för skolan. I februari krävde vi att viktiga steg tas för att stärka kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningen, något som under året blivit en retorik för de brister vi ser i lärarutbildningen. Vi har deltagit vid Almedalsveckan, presenterat en rapport om VFU:n, och breddat vår kommunikation med och till medlemmar.

På fredag samlas ombud för Lärarförbundet Students 27 000 medlemmar, för att under tre dagar diskutera skola, lärarutbildning och utbildningspolitik. Då väljs ny kommitté, styrelse och ordförande, men man beslutar också om ett nytt handlingsprogram.

Här hittar du också verksamhetsberättelsen för 2014 (ett verksamhetsår som dock inte avslutas förrän årsskiftet).

I verksamhetsberättelsen presenteras Lärarförbundet Students arbete under året. Studerandekommitténs och styrelsens arbete har utgått ifrån de uppgifter som ålades den i samband med att handlingsprogrammet antogs vid Rikskonferensen 2013. Verksamhetsberättelsen är tredelad och disponerad efter dels punkter på handlingsprogrammet för 2014, dels över interna handlingsprogrampunkter 2014, samt övrig verksamhet som varit av vikt under verksamhetsåret.

Tomas Selin
Ordförande Lärarförbundet Student

Lärarförbundet måste prioritera studerandeorganisationen!

​I måndags startade Lärarförbundets kongress 2014. Under invigningen talade bland andra avgående ordförande Eva-Lis Sirén och utbildningsminister Gustav Fridolin. På fredag ska kongressen besluta om verksamhetsinriktning, stadgar och budget för kommande fyra åren.

I måndags startade Lärarförbundets kongress 2014. Under invigningen talade bland andra avgående ordförande Eva-Lis Sirén och utbildningsminister Gustav Fridolin. På fredag ska kongressen besluta om verksamhetsinriktning, stadgar och budget för kommande fyra åren. En viktig fråga för Lärarförbundet Student har varit att få ett arvoderat presidium så att en ordförande och vice ordförande ska kunna ha studieuppehåll under den tid de är valda.

Lärarförbundet har gjort en resa för att bli starka opinionsbildare med ökat fokus på att skapa förutsättningar för varje lärare att vara med och påverka. Likaså måste Lärarförbundet Student göra resan till att kunna driva frågor mot regering och riksdag, såväl som mot högskolorna och allmänheten. Introduktionsåret, nya lärarutbildningar, vägen ut på arbetsmarknaden, lämplighetsprov - frågorna som påverkar lärarstudenten är många! Vill Lärarförbundet fortsätta vara det självklara valet för lärarstudenterna måste vi kunna visa att vi lyckas förändra situationen också för dem.

De senaste åren har vi haft stort fokus på lärarutbildningens kvalité, vi såg till att kopplingen mellan introduktionsår och legitimation höggs av; så att den nyexaminerade ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden på lika villkor. Det är ett arbete som förutsatt att företrädarna varit villiga att offra seminarier och föreläsningar, och att göra omtentor. Sedan 2012 har organisationen dessutom haft sin ordförande på plats i Stockholm, en starkt bidragande faktor till det intensiva påverksansarbete som bedrivits.

Till det kommer avdelningar där studenterna ropar efter stöd för hur de ska utveckla formerna för sitt engagemang, studenter som vill hitta fler vägar för regionalt samarbete, och studenter som för att kunna vara med och påverka behöver ett stort stöd av Lärarförbundet Students presidium och styrelse. Lärarförbundet står inför ett vägval för hur man vill utvecklas, och vi studenter på plats på Lärarförbundets kongress är starkt pådrivande för att organisationen ska prioritera unga i förbundet.

En röst mot vårt engagemang har varit att vi är ett förbund med bara 2,6 arvoderade (ordförande har 100% och de två vice ordföringarna har 80% vardera). Den som tänker steget längre förstår att den argumentationen inte riktigt håller; alla de (hundratals eller tusentals) lärare som har facklig tid (för vilken de kan ta tjänstledigt), vi har de som vi betalar för att jobba med privatanställda, vi har ombudsmän, regionombudsmän och vi har tjänstemän på centrala kansliet. Studenterna har inte facklig tid, och deltidsuppehåll försvårar för försörjning under fortsatta studier och sätter studenten ur fas i sin utbildning. Därtill har vi ett förändrat studerandeinformatörsuppdrag där de inte längre har till uppdrag att stötta studenterna utan bara rekrytera. Ett rekryteringsarbete som vi ser fungerar sämre om de inte har stöd av engagerade studenter. Med den utvecklingen hoppas vi att kongressen på fredag tar rätt beslut för det fortsatta engagemangsbyggandet.

Erik Johansson, kongressombud Lärarförbundet Student

Karolina Olofsson, kongressombud Lärarförbundet Student

Karin Flodström, kongressombud Lärarförbundet Student

Johan Finn, kongressombud Lärarförbundet Student

Tomas Selin, ordförande Lärarförbundet Student

Ny styrelse för Lärarförbundet Student

Valberedningens förslag till ny styrelse för Lärarförbundet Student.

Ordförande:

Ditte Karlsson, Karlstad

Vice ordförande:

André Wikman, Umeå

Styrelseledamöter:

Anna Pallin, Umeå 

Angelina Pena, Stockholm 

Kim Göst, Halmstad

Valberedningens motivering:

Det kommande verksamhetsåret innebär uppföljning av valåret 2014 samt av de beslut som togs på Lärarförbundets kongress. Valberedningen anser därför att det är av stor vikt att styrelsen består av personer som kan bidra med kompetens, nyfikenhet och driv i styrelsearbetet för att bidra till att bibehålla Lärarförbundets goda opinionsläge. Valberedningens förslag består därför av personer som har mycket erfarenhet av opinionsarbete. Dessutom finns en god representation bland ledamöterna gällande faktorer som kön, studieort och inriktning på utbildningen.

Ditte Karlsson är en engagerad, driven och kunnig person, som under verksamhetsåret 2014 har visat sig vara en stor tillgång för Lärarförbundet student, både lokalt i Karlstad och i sin roll som ordinarie ledamot i studerandekommittén. Ditte valdes tidigt under verksamhetsåret till att vara internationellt ansvarig. Hon har snabbt blivit en mycket trovärdig företrädare för Lärarförbundet student och har under året, vid flertal tillfällen, fått kommitténs förtroende att representera Lärarförbundet student både i och utanför Sverige, bland annat i Almedalen, vid Pedagogstudentenes årsmöte i Norge och vid NLS studerandeforum i Helsingfors. Ditte har under året också valts till styrelsesuppleant och har därigenom fått erfarenhet av styrelsearbetet. Ditte har goda kunskaper om fackligt arbete samt skol- och lärarutbildningsfrågor. Hon håller sig ständigt uppdaterad gällande de senaste händelserna och har en god förståelse för det politiska läget. Ditte är välformulerad och lugn, men samtidigt är hon en entusiastisk och karismatisk debattör. Ditte har en förmåga att snabbt kunna ta till sig nytt innehåll och värdera det utifrån organisationens värderingar. Det är valberedningen övertygelse att Ditte kommer att vara ett starkt ansikte utåt och en mycket god och eftertänksam representant för Lärarförbundet student i de många forum som organisationen verkar i, som exempelvis i förbundsstyrelsen, i relationen till de egna medlemmarna, relationen till andra organisationer samt i mediala sammanhang.

Andre Wikman skulle, med sitt lugn, sin kunskap och sin förmåga att organisera, vara en mycket kompetent och stöttande vice ordförande. André har under två års tid representerat Umeå i Lärarförbundet students studerandekommitté, först som suppleant och sedan som ordinarie

ledamot. Han har visat på ett stort driv, både lokalt i Umeå och i kommittéarbetet. André kan mycket om fackligt arbete och om Lärarförbundet student som organisation. Han arbetar målinriktat och visar på stor vilja att förbättra organisationen. André har framförallt varit delaktig i opinionsgruppens arbete. Han har kommit med många idéer och genomtänka förslag, samtidigt som han har visat på lyhördhet och en god förmåga att ta in andras tankar och idéer. André är duktig på att vrida och vända på frågor för att komma fram till den bästa lösningen. Valberedningen tror också att Andrés ambition, att förstärka och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan Lärarförbundet student på nationell och lokal nivå, kommer att gynna Lärarförbundet student som organisation.

Anna Pallin är en positiv, eftertänksam och vältalig person som studerar till studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitet. Anna har under de tre senaste åren varit aktiv inom Lärarförbundet student och hon var ordinarie ledamot i studerandekommittén under 2013. Hon har genom sin insyn i Umeå lokalavdelnings arbete fått breda kunskaper om förbundet. Anna har varit aktiv i att driva opinionsfrågor, både då hon var med i studerandekommitténs opinionsgrupp och lokalt i Umeå där hon bl.a. engagerat sig i olika aktioner och deltagit i politikersamtal. Anna brinner för internationella frågor och har i Umeå varit med och startat upp ett samarbetsprojekt med lärarstudenter i Sydafrika. Anna anser att ökad kommunikation mellan styrelse/kommittén och Lärarförbundet students medlemmar är viktigt och är redo att vara den som driver ett sådant utvecklingsarbete, detta tror vi i valberedningen kommer vara positivt för Lärarförbundet student.

Angelina Pena har varit engagerad i Lärarförbundet student sedan hon började sin lärarutbildning för två år sedan. Under året 2014 har Angelina suttit i styrelsen och varit opinionsansvarig och året innan var hon ordinarie kommittéledamot för Stockholm. Angelina har visat på engagemang och kunskap om organisationen. Angelina brinner för medlemsfrågor, utbildningsfrågor och läraryrkets status. Genom hennes kunskap och nyfikenhet tror vi att Angelina kommer att bidra till både utveckling och stort engagemang i både styrelse- och kommittéarbetet. Valberedningen tror att Angelinas erfarenhet av att vara styrelseledamot kommer att vara en tillgång för styrelsen.

Kim Göst är en nyfiken och inlyssnande person som på kort tid anammat förbundets frågor och fått kommitténs förtroende. Kim har varit suppleant till olika uppdrag, bl.a. att representera Lärarförbundet student i Almedalen. Kim är en kontaktsökande person som argumenterar på ett sakligt och trovärdigt sätt och han skulle därför vara en bra representant för Lärarförbundet student. Kim har ett stort lokalt engagemang och har även varit Halmstads suppleant i studerandekommittén under 2014, där han medverkat i två arbetsgrupper, opinionsgruppen och HBT+ gruppen. I kommittéarbetet har han visat stort engagemang och uthållighet. Kim drivs av en vision där styrelsen och kommittén arbetar ännu tätare tillsammans. Valberedningen anser att Kim, i en roll som styrelseledamot, skulle bidra med viktiga infallsvinklar då han är förskollärarstudent, samt då han representerar ett mindre lärosäte.

/ valberedningen

Rösterna blir fler i Trollhättan

Vecka 41 var Lärarförbundet Student Trollhättans vecka att skriva ett inlägg här i bloggen. Kolla in vad som händer i Trollhättan.

Vecka 41 är Trollhättans vecka här på bloggen men det jag kommer berätta om är förlagt inom en snar framtid. Rättare sagt nästa vecka då vi går in på den 42:a veckan av 2014, ett år av mycket händelser i de politiska korridorerna.

Men det tar vi inte nu utan vi ska berätta om två händelser som är på gång i Trollhättan. Under uppstartsdagen var det många som kryssade i att de är intresserade av att veta hur de kan engagera sig med oss, vilket verkligen är roligt att det är så många. Därför kommer vi ha en lunchträff på Högskolan Väst där studenterna får möta oss i Lärarförbundet Student Trollhättan. Vår ordförande i lokalavdelningen Jenny kommer också vara med tillsammans med studerandeinformatören Eva-Lena. Det kommer vara en trevlig tillställning med chansen för studenterna att få en mer personlig relation till Lärarförbundet. Lärarstudentmötet ligger för dörren och det är en viktig punkt som kommer diskuteras under lunchen och vi hoppas att flera av dessa vill bli röster för Trollhättan som lärarutbildarstad.

Den andra händelsen är först om drygt en månad och det är ett samarbete med Högskolan Väst och Lärarnas Riksförbund. Det liknar förbundets koncept med ”Ny lärare-kursen” (vilket förövrigt också närmar sig!) där lärarstudenter nära examen får komma och få del av information som kan vara nyttig att veta inför arbetslivet som lärare. Förra året pratade vi i Lärarförbundet om Lärarlegitimationen och Introduktionsåret. Vad temat blir i år är ännu inte helt fastställt, men det kommer vara relevant för framtiden som lärare.

Nu i januari är det de första lärarna som tar examen med den nya lärarutbildningen och det gör det ännu mer spännande!

Lärarförbundet Student Trollhättan

Umeå for Pride!

Vecka 39 var Lärarförbundet Student Umeås vecka att skriva ett inlägg här i bloggen. Kolla in vad som händer i Umeå.

Lördag, sent i september, hade Pride kommit till Umeå och självklart var Lärarförbundet Student på plats! Med flaggor, ballonger och pins joinade vi Pridetåget som gick igenom staden. I fronten av tåget ljöd högtalarna, hela tåget var fyllt av svajande regnbågsfärgade flaggor och folk flockades från sidorna för att kolla in det som pågick. Hela tåget fortlöpte med glädje och det kändes skönt att vara där i egenskap av lärare för att stödja mångfald!

Umeå Pride 5

Umeå Pride 3

Umeå Pride 4

Lärarförbundet Student Umeå

Frågor & Svar