Lärarförbundet
Bli medlem

Din motion kan bli vår framtid!

Se till att ditt namn finns på deltagarlistorna genom att anmäla dig till LSM! Kontakta din studerandeinformatör!

Se till att ditt namn finns på deltagarlistorna genom att anmäla dig till LSM! Kontakta din studerandeinformatör!

Snart är det dags att spika Lärarförbundet Students politik 2018. Du vill väl vara med och påverka? Läs mer om hur du gör din röst hörd genom att skriva en motion inför Lärarstudentmötet! Och kom ihåg: gör det innan den trettonde oktober!

Varje vinterhalvår infaller Lärarförbundet Students årsmöte LSM, Lärarstudentmötet. lärarstudenter från Sveriges alla hörn för att umgås, utbyta erfarenheter och för att besluta om vilka motioner som skall lägga grunden till Lärarförbundet Students politik.


Inför det kommande verksamhetsåret 2018, är det skarpt läge. Vi har ett valår framför oss och det finns många plan där vi som Nordens största lärarstudentorganisation kan påverka på. Därför uppmanar vi dig att skriva motioner. Nedan kan du läsa mer om hur motionsprocessen ser ut.

1.Först och främst, vad är en motion?
En motion är ett förslag på ändring eller tillägg i en organisations verksamhet. Ställ dig själv frågan: Vad är det jag vill ändra på eller utveckla? Låt hjärnverksamheten jobba! Utgå gärna från dig själv, dina erfarenheter och de existerande styrdokumenten.

2.Vad ska jag tänka på?
När du skriver en motion är det viktigt att:
-Det finns en tydlig bakgrund/problemformulering till din motion.
-Förslaget till beslut (beslutsformuleringen) är tydlig!

Känner du dig osäker? Lugn, här kommer ett exempel:


Bakgrund/problemformulering:
Styrelsen har under det senaste verksamhetsåret bakat skrämmande mycket rulltårta. Det är inte hållbart. Jag oroar mig därför oerhört mycket för att all den tid som läggs ner i köket missgynnar organisationens arbete och bromsar upp arbetsprocessen. Vidare vill jag trycka på att det är inte hälsosamt och jag oroar mig för styrelsens hälsa.

Yrkande/beslutsformulering:
att Lärarförbundet Student verkar för att all bakning och konsumtion av rulltårta ersätts med äpplen.

3.Vad gör jag med min färdiga motion?
Woho! Det är dags för att skicka in din färdiga motion på motionsdatabasen. Följ länken här för att logga in. Om du inte loggat in tidigare behöver du ditt medlemsnummer. Det hittar du på baksidan av Lärarnas Tidning som du fått hem i brevlådan.
Fyll kontaktuppgifter så du kan följa din motions framtid.

4.Vad händer med min motion när den är inskickad?
När din motion är upplagd på motionsdatabasen och motionsstoppet har passerat läser styrelsen igenom din motion. Därefter svarar styrelsen på motionen och lägger fram en rekommendation till beslut för din motion.

Det finns tre olika förslag som styrelsen kan komma med.
-Styrelsen föreslår att motionen ska tillgodoses:
Innebär att styrelsen rekommenderar Lärarstudentmötet att rösta JA till motionen.
-Styrelsen föreslår att motionen ska avslås:
Innebär att styrelsen rekommenderar Lärarstudentmötet att rösta NEJ till motionen.
-Styrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad:
Innebär att styrelsen anser att den motionen redan tas hand om i organisationen.

5.Kommer man kunna diskutera min motion under Lärarstudentmötet?
Det stämmer!
Samtliga motionärer har möjlighet att prata för sin sak. Inskickade motioner kommer dessutom att sättas upp på ett påverkanstorg. På ett påverkanstorg har du möjlighet att läsa och diskutera motionen med andra ledamöter. Kanske kommer du överens med en annan ledamot om att ni vill att en motion kan förändras för att bli bättre? Då kan ni göra ett ändringsyrkande.

Så, vad väntar du på?
Skriv motioner så att pennan glöder fram till den 13 oktober!

Kanske blir ditt yttrande Lärarförbundet Students framtid?

Malin Holmgren,
Styrelseledamot Lärarförbundet Student

Kan lärare rädda världen?

Malin ser lärare som världsräddare.

Malin ser lärare som världsräddare.

Den femte oktober är ingen vanlig dag. Det är Världslärardagen. Läs om Malins tankar om dagen, och om varför lärare räddar världen.

Idag är de ingen grå och regnig torsdag i oktober. Den här torsdagen lyser starkare än på midsommarafton. Idag uppmärksammas Världslärardagen världen över. En dag som är till för att både uppmärksamma allt det positiva med läraryrket, men också för att lyfta lärares behov av förbättrade arbetsvillkor och för att höja yrkets status.

Runt om i världen ser lärares arbetssituation väldigt olika ut. I Turkiet finns de lärare som fråntas sin lärarlegitimation och rätten att arbeta som lärare. I Rwanda kämpar lärare för att få dräglig utrustning i sina skolor. Så ska det inte vara.

Lärare och lärarstudenter är några av de allra viktigaste beståndsdelarna i ett samhälle. Vi väcker nyfikenhet hos eleverna, lär ut kunskap och verktyg till våra samhällsmedborgare, för att de är framtiden. Vi kan kalla oss för ”framtidsutvecklare”.

Tyvärr är antalet lärare och framtidsutvecklare idag skrämmande få och år 2020 beräknas antalet saknade grundskollärare i världen stiga till 10,9 miljoner. Denna problematik har FN tagit upp eftersom att de vill uppnå det fjärde målet, ”Equal education” och det är lärarna som är nyckeln till att uppnå det målet. Bara i Sverige beräknas det fattas 60 000 lärare år 2019. Varför ser det ut såhär? Varför väljer inte fler att studera till läraryrket?

Fler måste söka till lärarutbildningarna och vilja bli en del av världens viktigaste och profession. Ensam är inte stark men tillsammans är vi starka och kan bidra till att statusen höjs och arbetsvillkoren för vår framtida profession blir bättre, i alla delar av världen. Gör din röst hörd och dela i dina kanaler om varför just du väljer att läsa till lärare med hastaggarna: #därförlärare #viärlärare.

Du som arbetar som lärare eller har valt att läsa någon av lärarutbildningarna, tack för att du är med och tar samhället framåt i rätt riktning. Du är viktigare än vad du tror. Som svar på frågan: ”Är lärare världens räddning?”, JA, allt börjar med en bra lärare.Malin Holmgren,
Styrelseledamot Lärarförbundet StudentPS. Läs mer om Världslärardagen, och vad Lärarförbundet gör för att uppmärksamma den, här.

MARIA: I stället för plåster på plåster kan vi lära av varandra

Maria Guthke, ny stjärna på styrelsehimmelen som tror på internationell solidaritet och samarbete.

Maria Guthke, ny stjärna på styrelsehimmelen som tror på internationell solidaritet och samarbete.

Politiskt intresse, fackligt engagemang och en överraskande kärlek till Sverige fick Maria att välja att utbilda sig till lågstadielärare. Läs vad Lärarförbundet Students nya styrelseledamot skriver om vikten av internationellt utbyte och varför hon väljer att engagera sig studentfackligt.

Jag heter Maria Guthke och studerar till lågstadielärare vid Stockholms Universitet.

Jag velat bli lärare sedan jag började tänka på yrkesval på allvar. Det finns inget bättre än att få umgås med barn och att få se dem växa och lära sig är något magiskt. Men att jag skulle bli lärare i Sverige visste ingen, allra minst jag själv. Jag flyttade hit för fyra år sedan och det blev kärlek vid första ögonkastet. Glänsande sjöar och skog så långt man kan se fick mitt hjärta att känna sig hemma.

I Tyskland pratar man mycket om den svenska skolan som en förebild. Genom att jag fått möta läraryrket och skolan i Sverige har jag insett att det svenska skolsystemet är i kris, och kanske inte alls den förebild som det en gång varit.
Så vad är det som gått snett i kommunikationen? Vad är det tyskarna fortfarande avundas och hur håller vi fast vid det när vi går igenom en gigantisk lärarbrist?


Politiskt intresse och fackligt engagemang har jag fått från mina föräldrar vid middagsbordet. Känslor av solidaritet, rättvisa och en vilja att förbättra världen har jag alltid med mig.
Därför var det inga tveksamheter för mig att säga ”jaaa!” när jag blev erbjuden att åka som Stockholms representant till LSM, Lärarstudentmötet. Att få diskutera utbildningspolitiska frågor med lärarstudenter från hela Sverige var startskottet på mitt engagemang i Lärarförbundet Student. Jag blev vald till suppleant för Stockholm och tog sedan över som ordinarieledamot.

I helgen fick jag förtroendet av nationella kommittén att bli ledamot i den nationella styrelsen. Som styrelseledamot vill jag verka för att förbättra vår interna organisation och utveckla ett internationellt nätverk för lärarstudenter.

Sverige är ett fritt och framgångsrikt land. Det är hög tid att vi ser att läraryrket är världens viktigaste yrke och satsar på det igen. Istället för att sätta plåster på plåster är det dags för oss att lyfta blicken. Vi måste våga se andra länders framgångar och misslyckanden för att lyckas gå framåt. Vi kan lära oss av varandra för en bättre skola och en bättre framtid.


Maria Guthke
nyvald styrelseledamot
Lärarförbundet Student
maria.guthke@student.lararforbundet.se

Snart lägger jag sista biten i mitt megapussel "lärarutbildningen"

Elouise har ett år kvar på sitt livs hittills största äventyr: lärarutbildningen.

Elouise har ett år kvar på sitt livs hittills största äventyr: lärarutbildningen.

​Elouise påbörjar i dagarna sitt allra sista år på sin femåriga lärarutbildning. Hur har det gått, och vad händer sen? Läs om hennes tillbakablick på åren som gått, om vägen från nybörjare till veteran och om det där stora pusslet som lärarutbildning innebär.

En ny hösttermin är i gång. Ytterligare en kursstart.
Jag har fått med mig ett gammalt anteckningsblock från bokhyllan hemma. På första sidan läser jag ”2/9-2013: Bildning och lärande”. Leende minns jag de där första veckorna för precis fyra år sedan. Där satt jag i en ny och främmande värld, antecknade frenetiskt varje ord jag kunde uppfatta och läste varje sida jag kunde få tag på.

Jag kommer tydligt ihåg dofter och ansikten, och en känsla av frustration. En sådan där känsla som när du precis påbörjat ett megapussel och varje bit du tar upp har olika färger och motiv, och inget verkar passa ihop. Men jag kommer också ihåg den tilltro jag kände inför framtiden och till att de fem år jag skulle läsa till lärare skulle ge mig de verktyg som behövs för att lösa pusslet.

I min smått naiva värld fanns det aldrig något tvivel om att utbildningen skulle förbereda mig för mitt framtida yrkesliv. Inte tänkte jag att de olika lärosätena som ger en lärarutbildning skulle skilja sig i frågor som kvalitet på VFU, eller vilka examina en nyexaminerad student kan ta ut. Jag förväntade mig kurser som skulle stärka mina ämneskunskaper och som skulle ge mig förståelse för hur inlärning i det just ämnet fungerar.


Ofta har mina förväntningar uppfyllts, men allt för många gånger har jag och mina kursare blivit frustrerade över upplägget och organisationen kring våra kurser. Exempelvis hävdade mitt lärosäte att jag inte skulle få ut en generell examen (dvs i mitt fall en kandidatexamen) i mitt förstaämne, för att sedan godkänna en ansökan från en kursare som läser precis samma sak som mig.

Avsaknaden av didaktiska moment på just didaktikkurser var något som jag heller aldrig förväntade mig. Eller att mina kursare skulle stå utan VFU-plats, två dagar innan den ska börja. I dag är det solklart för mig att lärarutbildningen och organisationen runt den har sina brister. Jag är dock övertygad om att om vi studenter tillsammans höjer våra röster så kan vi vara en del av förändringen.

I dag skulle jag rekommendera alla som frågar mig att välja en lärarutbildning. För även om det många gånger har varit otroligt frustrerande, så är det trots allt något av det bästa jag har gjort i mitt liv. Jag skulle säga ”Ja, såklart ska du söka!” men jag skulle uppmana också dem att ta reda på några utvalda saker innan de väljer lärosäte och inriktning. Jag skulle uppmana dem att ta reda på vilka rättigheter de har och verkligen se till att kämpa för att få dem.


Visst tycker jag och mina kursare att det finns det delar av min utbildning som kunde gjorts bättre. Men när vi blickar tillbaka på de där första veckorna inser vi hur mycket vi har lärt oss om lärande, skola, språk och inte minst hur mycket vi har lärt oss om oss själva.

Nu, när jag fyra år senare läser mina egna anteckningar känner jag att jag kan stryka alla de där frågetecknen som jag frenetiskt kladdat i marginalen. Mitt megapussel har inte bara fått en ram; bilden har även den börjat bli tolkningsbar. Jag ser med spänning fram emot att få avsluta detta sista år, att få färdigställa mitt pussel som, och detta är jag nu övertygad om, kommer föreställa mitt livs hittills största äventyr.


Elouise Johansson
ämneslärarstudent och
Styrelseledamot, Lärarförbundet Student

Innovativa lösningar och mod krävs för att locka fler till läraryrket

Matilda, ordförande Lärarförbundet Student, vill se extraordinära åtgärder för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och locka fler till yrket.

Matilda, ordförande Lärarförbundet Student, vill se extraordinära åtgärder för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och locka fler till yrket.

Den första september lämnar vi in vårt yttrande om Skolkommissionens förslag. Som lärarstudentorganisation är vårt fokus självklart lärarutbildning och nyexaminerade lärares situation. Läs ordförande Matildas blogg om remissvaret och om vilka reformer lärarstudenter vill se.

Ingen nyexaminerad lärare ska lämnas ensam i den nya rollen.
Ingen lärarstudent ska få en pissig VFU därför att lärosäte och huvudman inte kan kommunicera.
Alla som väljer en lärarutbildning ska mötas av hög kvalitet, ett rikt yrkesliv och goda förmåner. I utvecklingen av en attraktiv lärarutbildning måste vi våga vara innovativa och tänka i nya banor. Vad sägs till exempel om en skuldavskrivning?

Fler måste välja läraryrket. 65 000 lärare beräknas saknas 2025 enligt Lärarförbundet och SCB. För att mota den lärarbristen krävs extraordinära insatser. En sådan skulle kunna vara skuldavskrivning för lärarstudenter. Om staten ser allvaret i den lärarbrist som nu bankar hårt på dörren borde avskrivning av delar av studielånet för lärare inte vara något främmande.

Självklart skulle det medföra krav. Den examinerade läraren skulle exempelvis behöva jobba x antal år i skolverksamhet innan en skuldavskrivning påbörjas. Vi menar inte att det skulle vara en permanent lösning. Men i den extraordinära situation vi befinner oss i just nu skulle ekonomiska incitament kunna göra att fler väljer lärarutbildningarna som förstaval.

Men ekonomiska incitament är inte tillräckligt. Vi måste bli fler som väljer en väg till läraryrket och det NU! Därför har vi i vårt remissvar tryckt på att det måste skapas fler vägar in i yrket. Vi behöver bryggutbildningar så att vi har möjlighet att komplettera vår behörighet. Kanske vill jag byta skolform eller ämne? Det ska självklart inte innebära att jag måste läsa ytterligare en hel lärarutbildning när jag redan har en lärarexamen!


Lärarutbildningarna måste bli mer likvärdiga. Att genomgå en lärarutbildning måste alltid innebära att mötas av kompetenta lärarutbildare, höga krav och ett tydligt utvecklande av en yrkesidentitet. Men likvärdigheten måste också synas genom att det är lätt att byta (inom samma lärarutbildning) mellan lärosäten, att det är tydligt vilken utbildning som leder till vilka examina och genom att lärosätena underlättar för internationella utbyten genom att vara generösa i tillgodräknandet av genomgångna kurser.

Vi är också tydliga med att det inte räcker med att öka antalet studieplatser på lärarutbildningarna. Om det ökade antalet platser inte dimensioneras till de utbildningar som faktiskt har högt söktryck kommer de inte att göra någon skillnad. I stället måste fokus ligga på att höja den ekonomiska ersättningen. Både den för den verksamhetsförlagda utbildningen och för den lärosätesförlagda utbildningen. För oss är det tydligt: kvaliteten i lärarutbildningarna måste höjas och säkerställas. Det är inte gratis.

Och vad innebär kvalitet i lärarutbildning egentligen? Det är en stor fråga, och Skolkommissionen behandlar några av dem. För oss handlar det bland annat om rätt till undervisningstid, om höjd VFU-ersättning, ökad samverkan på regional och lokal nivå och en VFU som garanteras vara av hög kvalitet med utbildad handledare som fått tid till sitt uppdrag.

Vi vet att det finns lärarstudenter som har fantastiska erfarenheter av sin VFU. Men det finns också studenter som inte får den i rätt ämne/verksamhet eller tillsammans med en utbildad handledare. Det finns studenter som tvingas avbryta sin VFU, som får många timmars restid och studenter som behandlas som vikarier utan lön. Det måste få ett stopp. För att få det krävs nationella krafttag.

Ett annat förslag som Skolkommissionen lägger fram innebär att nya lärares introduktionsperiod ska vara del av ett nationellt professionsprogram. Det är positivt, och vi trycker på att man aldrig får lov att kompromissa med nya lärares rätt till en introduktionsperiod!

Ett professionsprogram är ett välkommet förslag, men det är otroligt viktigt att det utvecklas av lärare för lärares fortbildning och utveckling. Det får inte bli ett kontrollsystem som utvärderar och graderar lärare. Det riskerar att splittra lärarkåren.

I den lärarbrist vi står i måste vi vara modiga. Modiga nog att prova nya vägar och modiga nog att aldrig kompromissa med kvalitet i varken undervisning, samverkan eller examinering. Så skapar vi en lärarutbildning som håller måttet.


Matilda Gustafsson
ordförande
Lärarförbundet Student

Första dagarna på terminen stundar!

Pirr i magen är bara ett bra tecken. Att påbörja en lärarutbildning kan vara både nervöst och helt fantastiskt! Foto: Lärarförbundet Student Karlstad

Pirr i magen är bara ett bra tecken. Att påbörja en lärarutbildning kan vara både nervöst och helt fantastiskt! Foto: Lärarförbundet Student Karlstad

Det är ny termin och förväntansfulla lärarstudenter väller just nu in på landets högskolor och universitet. Är du en av dem? Missa inte din chans att bli del av Nordens största lärarstudentorganisation! Läs ordförande Matildas blogg om vägen mot världens viktigaste yrke!

Just nu kryper det i fingrarna och pirrar i magen på en hel del människor runt om i landet. De förbereder sig nämligen för sitt första steg mot läraryrket: första dagen på lärarutbildningen!

För tre år sedan var jag den det kröp i fingrarna på. Jag var förvånad över den gigantiska salen, över hur många studenter som faktiskt satt där på uppropet. Jag hade ju fått höra att ingen ville söka lärarutbildningen – och ändå satt det 400 personer i det där rummet som uppenbarligen ville bli gymnasielärare.

Nu har jag gått på den där utbildningen i tre år och lärt mig en del. Till exempel att alla de där 400 personerna inte stannade kvar på utbildningen och att vi egentligen skulle behöva bli många många fler som varje år väljer att läsa till lärare. Det kräver insatser från både politiker, huvudmän och lärosäten.

Men just de här dagarna fokuserar vi på glädjen: den glädje det innebär att börja en ny utbildning, eller återkomma till en man älskar. Glädjen det innebär att lära, och veta att det yrke som väntar innebär ett ständigt lärande och meningsfulla möten med människor av alla åldrar och storlekar.

är du nybakad lärarstudent? Eller har du redan läst några år?

Oavsett är du välkommen att bli medlem i Lärarförbundet Student!

Håll utkik efter oss på ditt lärosäte och missa inte att engagera dig hos oss! Vi finns vid alla lärosäten som ger lärarutbildning och drivs av lärarstudenter för lärarstudenter. Vi engagerar oss för att vi ska få den utbildning vi har rätt till, och för att vi vet att läraryrket är världens viktigaste yrke.

2017 arbetar vi för att:
- samma lärarutbildning ger samma examina, oavsett vilket lärosäte utbildningen ges på
- god introduktion till läraryrket garanteras alla nyexaminerade lärare.
- Alla lärarutbildare som undervisar i ämnesdidaktik ska ha didaktisk utbildning
- ta fram ett förslag på nationella riktlinjer för VFU och verka för att dessa tas i bruk av samtliga lärosäten med lärarutbildning
- verka för att förstärka språk- och andraspråksperspektivet i lärarutbildningarna

Detta fortsätter såklart under hösten 2017, men redan nu laddar vi också för vårt årsmöte, Lärarstudentmötet, som äger rum 1-3 december. Där avgörs vilka frågor vi vill driva under valåret 2018. Vad är viktigast för lärarstudenter?

Du har möjlighet att vara med och påverka! Skriv en motion och se till att få åka som delegat från ditt lärosäte!
Här kan du läsa mer om Lärarstudentmötet och HÄR kan du hitta kontaktuppgifter till din lokala studerandeinformatör. Hen hjälper dig att engagera dig på just din studieort.


GOD STUDIELUST önskar jag er alla! Vi ses i lärarstudentvärlden!


Matilda Gustafsson
Ordförande
Lärarförbundet Student


TACK FÖR VÅREN! Sommaren är lång (och kort!)

Sommarsång från styrelsen finns på en social media nära dig!

Sommarsång från styrelsen finns på en social media nära dig!

Våren har gått snabbare än förväntat och nu väntar en lååång sommar. Vet du inte vad du ska tänka på i hängmattan? Fundera på vilka motioner du vill skriva till Lärastudentmötet!

Vårterminen har gått i rasande fart och det känns lite otroligt att det redan är sommar. Vi i styrelsen är imponerade av det engagemang och med vilken energin som vårens arbete har genomförts. Stort tack till alla ledamöter i den centrala kommittén! Ni är stjärnor allihop, och tillsammans har vi drivit viktiga frågor med framgång både på nationell och lokal nivå. Nu har vi alla gjort oss förtjänta av en härlig sommar!

Många av våra lokala kommittéer har haft sina sista möten för terminen och spånandet inför hösten är redan igång. Hösten innebär nya lärarstudenter och nya möjligheter att utvecklas i vårt engagemang! Dessutom innebär det ett nytt Lärarstudentmöte!

Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students årsmöte. Där beslutar vi om vilken politik vi vill driva under 2018, och vilka som ska leda vår organisation. Till Lärarstudentmötet inbjuds delegater från alla lärosäten som ger lärarutbildningar och alla studerandemedlemmar har möjlighet att motionera. Vad tycker du att vi ska arbeta med under nästa år? Har du förslag på hur organisationen kan utvecklas?
Motionera!
Motionera gör man genom att skicka in sin motion via Lärarförbundets hemsida (motionsdatabasen öppnar varje höst!). Motionen måste vara inne senast den 13 oktober. (Mer info kommer! Håll utkik!)

På Lärarstudentmötet kommer vi också att välja vår nya centrala studerandekommitté och styrelse för 2018. Varje lokal studerandekommitté väljer en ordinarie ledamot och en suppleant till den centrala studerandekommittén. Dessa val måste anmälas senast den 27 oktober.

Vi uppmanar alla lokala studerandekommittéer att redan nu fundera kring vilka kandidater ni vill framföra. De kandidater som, den 27 oktober, inkommit som ordinarie ledamöter till studerandekommittén kan valberedningen föreslå till styrelsen. Till ordförandeposten kan alla medlemmar nomineras. Är du sugen på att engagera dig mer? Ett styrelseuppdrag är både utmanande och spännande!
Det var några saker att fundera på under nästa termin. Men innan dess väntar oss en fantastisk sommar! Ta vara på den! Vi i styrelsen kommer definitivt att göra det. Bland annat kommer vi att delta i Almedalsveckan. Följ oss därifrån på sociala medier!

Men det blir också sommar i en hängmatta med en god bok som inte handlar om den proximala utvecklingszonen, eller om UKÄ:s senaste utredning. Njut, tjäna pengar och se till att komma väl utvilade till höstens utmaningar!

Är du intresserad av att delta på Lärarstudentmötet? Ta kontakt med studerandeinformatören eller den lokala studerandekommittén som finns på ditt lärosäte! Läs mer här: https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararstuden...

PS. Missa inte styrelsens fina skolavslutningssånginsats. Du hittar den här.

Somriga hälsningar från

Elouise, Malin, Axel och Matilda
Lärarförbundet Students styrelse


Tommy: lärarstudenter ska bli experter på att lära ut!

Tommy Sjögren: ämneslärarstudent som vill mer än att bara om ämnesdidaktik.

Tommy Sjögren: ämneslärarstudent som vill mer än att bara om ämnesdidaktik.

Alla lärarstudenter ska undervisas av lärare med goda didaktiska kunskaper. Ändå upplever ämneslärarstudenten Tommy, efter fem år på sin utbildning, att de ämnesdidaktiskt kunniga lärarna lyser med sin frånvaro. Läs hans ord om varför ämnesdidaktiken måste vara central på alla lärarutbildningar!

Som lärarstudent förväntas jag inte bara ha djupgående kunskaper i mina ämnen utan också besitta tillräckliga didaktiska kunskaper för att undervisa i dessa ämnen. Därför finner jag det ytterst ledsamt att jag efter snart fem år på ämneslärarprogrammet bara känner mig bekväm att undervisa i ett av mina två ämnen.

Ett av problemen är att de flesta av mina lärare på Mälardalens högskola i första hand är forskare och saknar en didaktisk utbildning. Ämneskunskaper har de utan tvekan men de saknar förutsättningar att lära ut och de kan inte ge lärarstudenter någon didaktisk kompetens att bära med sig till praktiken. Faktum är att jag och mina kurskamrater hittills läst tre terminer samhällsvetenskap (inklusive sociologi, ekonomi) tillsammans med blivande samhällsvetare och andra studenter som inte ska bli lärare. Vi har fått samma seminarieuppgifter och samma tentamensuppgifter vilket förstås leder till frågan: är vi nästan samhällsvetare eller är de nästan samhällslärare?

Under dessa tre terminer fick vi lärarstudenter vid ett enda tillfälle en föreläsning i vad lärarna kallade didaktik. Denna timmeslånga föreläsning leddes av en herre vars undervisning i övriga kurser bestod av att läsa högt från sin egen PowerPoint. Föreläsningen i didaktik var förstås inget undantag och hela kontentan var att vi skulle läsa boken Samhällskunskapsdidaktik.

Att vara en bra lärare är inget någon kan lära sig genom att läsa en bok eller två. Lärare ska vara experter på att lära ut sina ämnen. Och för att bli experter på att lära ut måste lärarstudenter ha lärare som själva besitter de didaktiska kunskaper som de förväntas att lära ut.

Tommy Sjögren
ämneslärarstudent och ledamot i nationella studerandekommittén

Ditte: Visst vill vi väl ha kvar våra nya lärare i yrket?

Lärarförbundet Student kräver att alla nyexaminerade lärare garanteras en god introduktion i yrket. Varför? Ditte, lärare i åk 3, fick den introduktionsperiod alla bör få. Här berättar hon om varför den varit så viktig för henne.

Efter 4,5 års studier stod jag där, i ett ganska tomt klassrum med 19 bänkar. Jag hade två dagar av förberedelsetid innan klassrummet inte längre skulle vara tomt. Det skulle fyllas av 19 individer med helt olika hopp, tankar, drömmar, förutsättningar och liv. Jag kände mig långt från universitetets trygga föreläsningssal. Nu var det på riktigt. Vad hade jag gett mig in på?


Jag hade den oerhörda fördelen att få jobb på min gamla VFU-skola. Det var så extremt skönt på många sätt och vis. Jag visste t.ex. var kaffemaskinen var och vilka tider jag skulle undvika att gå dit för att inte fastna i den långa kön som bildas då och då. Jag visste vad alla lärare och fritidspedagoger på lågstadiet hette och det var väldigt enkelt att komma in bland kollegiet. Jag kände mig snabbt som en i gänget, en som blev lyssnad till på samma vis som alla andra. Det var oerhört skönt och tryggt.

En annan fördel med att känna kollegorna sedan tidigare var att det inte blev lika jobbigt att ställa frågor hela tiden. För det gör man. Jag lovar. Lärare är till exempel experter på förkortningar och ALM, APT, DLS och FAT slängs omkring på ett självklart vis. Som ny är det inte självklart. Mina kollegor har fortfarande överseende med att jag frågar saker hela tiden och det är en trygghet att jobba i en miljö där det är tillåtet. Det finns nämligen saker som de inte berättar om på lärarutbildningen. Att du kommer få uppskattningsvis 57 olika inloggningar till diverse plattformar, är en sådan. Att teknikstrul sker för alla lärare, framförallt när du som minst behöver det, en annan.

Men det finns även de där större, mer allvarliga sakerna. Som hur du rent känslomässigt hanterar en situation där du misstänker att ett barn far illa. Hur du förmedlar att en kollega har gått över gränsen. Hur du ska hantera missnöjda eller besvikna föräldrar. Hur du stöttar ett barn som bryter ihop. Hur du ska göra för att inte ta med dig jobbet hem.
Saker som du aldrig riktigt kan till fullo förstå förrän du befinner dig mitt i dem. Saker som tar lite längre tid att förklara, diskutera och fundera kring än vad förkortningen FAT står för.


För mig var det ovärderligt att ha en mentor. Min mentor var dessutom min gamla handledare så för oss föll det sig väldigt naturligt att bolla allt mellan himmel och jord. Med Lisa, som hon heter, kunde jag prata om allt från valet av mattebok till just de där tunga, allvarliga ämnena. Det var skönt.

Jag har haft tur när det gäller mina kollegor, jag har många som jag kan prata och diskutera med. Skillnaden mellan Lisa och de andra kollegorna var att jag visste att till Lisa kunde jag alltid gå. Jag visste att det var en del av hennes uppdrag att lyssna till mig, att ge mig råd. Jag visste att jag inte störde, att jag inte tog upp all hennes tid. Jag visste att hon ville vara min mentor, att hon liksom jag såg att det fanns ett värde i våra diskussioner och samtal.

Det borde vara en självklarhet för en skolledning att satsa på mentorerna. Genom att satsa på mentorer satsar de även på de nya lärarna! Alltför många nyexaminerade väljer bort läraryrket efter bara några år. Samtidigt väljer för få att söka sig till yrket från första början och även de mer rutinerade börjar se sig om efter andra yrken. Det har Sverige inte råd med. Alla borde få en lika bra och stabil väg in i läraryrket som jag. Det borde vara en självklarhet att tilldelas en mentor och att tid, för båda parter, avsätts till detta. För visst vill vi ha kvar våra nya lärare i yrket? Visst förtjänar våra barn lärare som getts maximala möjligheter att möta och undervisa dem?

Nå, tillbaka till början. Hur hanterade jag min första dag, då när jag stod där i det ganska tomma klassrummet och kände skräcken inför allvaret komma krypandes? Ja, ni har rätt. Jag gick naturligtvis och pratade med Lisa.

Ditte Karlsson
lärare i åk 3


Att lära av varandra: Uppsala goes to Finland

Äventyrsgänget framför Vasa Övningsskola.

Äventyrsgänget framför Vasa Övningsskola.

Att resa innebär nya och lärorika möten. Uppsalas lokala studerandekommitté begav sig till Vasa, Finland för att lära sig med om den finlandssvenska lärarutbildningen. Läs om deras intryck och om varför det är så viktigt att vi lär av varandra!

Tisdagen den andra maj tog vi i Lärarförbundet Student Uppsala oss tillsammans med studerandekommittén från Umeå över havet för att hälsa på våra vänner i FSLF - Finlands Svenska Lärarstuderande Förening. Vi ville med vår resa ta reda på så mycket som möjligt om den finlandssvenska lärarutbildningen och framförallt se hur samarbetet mellan universitet och övningsskola fungerar. Vi visste sedan innan att vår resa skulle bli lärorik men inte visste vi att….


…vi skulle få uppleva dagar fullproppade med givande möten och studiebesök. Allt tack vare FSLF som ordnat allt från guidning i stan, hämtning på flygplats till engagerande träffar med bland annat personal på övningsskolan och Åbo Akademi

…alla finlandssvenska lärarutbildningar är fem år oavsett om du blir ämneslärare, grundskollärare eller speciallärare

…vi även skulle få en skymt av Vasas studentliv med traditionella seder som vi skulle känna igen från vår egen studentkultur

…de finlandssvenska lärarstudenternas praktikerperioder skiljer sig enormt från våra egna VFU-erfarenheter. Bland annat erbjuds studenterna praktik på övningsskola med handledare som har handledarutbildning. På övningsskolan i Vasa är den starka kopplingen mellan teori och praktik självklar. Genom det nära samarbetet mellan universitet och övningsskolan blir såväl lärare som studenter försedda med den senaste forskningen som lärarstudenterna sedan får möjlighet att genomföra i praktiken. Under praktikperioderna har lärarstudenterna två handledare varav en på universitetet och en på övningsskolan som båda finns till för att stötta och vägleda studenten


…för att bli antagen till lärarutbildningen vid Åbo Akademi krävs det att du utöver studentskrivningar (kan jämföras med slutbetyg) genomför ett skriftligt prov samt blir intervjuad av några professorer från universitetet

…studenterna upplever att de efter sina studier på Åbo Akademi får med sig en ”ryggsäck full med verktyg”

… och sist men absolut inte minst så visste vi inte då att vi skulle ha så otroligt mycket att lära av varandra. Tillsammans med våra framtida kollegor kunde vi utbyta erfarenheter för att hjälpas åt att utveckla lärarutbildningarna och på så sätt även vårt framtida yrke. För ni vet väl att allt börjar med en bra lärarstudent?!


Malin Pettersson
Malin Lindahl
Kajsa Sundström
David Huss
Uppsala Studerandekommitté

Följ Lärarförbundet Student Uppsalas äventyr på Instagram!Frågor & Svar