Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarutbildning numera “Ett sexigt ämne” (Lärarförbundet Student på Skandinaviska lärarutbildningskonventet)

Lärarstudenterna Elise och Frank från de norska Pedagogstudentene och Julia och Elisabeth från Lärarförbundet Student njuter av fin natur och underbar samarbete.

Lärarstudenterna Elise och Frank från de norska Pedagogstudentene och Julia och Elisabeth från Lärarförbundet Student njuter av fin natur och underbar samarbete.

Elisabeth & Julia från styrelsen befann sig under två dagar på gården Lysebu i Oslo där de deltog i det Skandinaviska lärarutbildningskonvetet. Läs mer om deras intryck och vad de tog med sig därifrån.

Vårterminen har passerat och det efterlängtade sommarlovet är på ingång för många. Det ihärdiga arbetet med att förbättra lärarutbildningarna kommer läggas lite på is, eller snarare i någon park, under någon månad.

Så här två veckor efter de sprängfyllda dagarna på det Skandinaviska lärarutbildningskonventet är vi fulla med inspiration och funderingar kring utveckling av lärarutbildningar och lärarstudenters forskningsmöjligheter. Inte bara omgivningarna vid gården Lysebu i Oslo gav oss nytt syre utan också all information om vad som händer på lärarutbildningarna runt om i Skandinavien. Vi kom fram till nästan lika många likheter som olikheter. Från Sverige gavs exempel på forskarmöjligheter via forskarskolor efter examen och från Norge och Danmark gavs andra exempel på hur forskning om eller för lärarutbildning kan bedrivas. Vi fick dessutom veta att Norge har satsat flera miljoner på nya lärares introduktionsperiod, det i relation till vår lagstadgade sådan. En möjlighet som för sällan används.

Vi har samtalat med studenter från Norska Pedagogstudenterne och representanter från Skandinaviska högskolor, professionshögskolor och Universitet. Vi har lyssnat till Norges minister för forskning och högre utbildning Iselin Nybø, Jörgen Tholin huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet och forskaren vid Quint, Kirsti Klette, som beskrev lärarutbildning som ett numera sexigt ämne att beforska. Nordiska ministerrådet fick vi också möjlighet att prata med under en middag. Sist men inte minst förklarade Frank och Elise från Pedagogstudenterne hur russetiden kan vara, i relation till den variant vi fått se i SKAM.

Ja, det var många möten, samtal och föreläsningar. Och om det var något vi verkligen kom fram till, såhär efter ett EU-val i ett Europa som genomsyras av främlingsfientliga krafter, så var det betydelsen av och möjligheterna som kommer med samarbete. För känslan av att inte vara ensam infann sig verkligen. Vi var många som ville åt samma håll, åt en bra lärarutbildning för alla lärarstudenter. Då temat för konventet var forskningsmöjligheter diskuterades också hur en god möjlighet till forskning för lärarstudenter kan bidra till en bättre lärarutbildning och en bättre omgivning som yrkesverksam. Forskningens vikt blev också tydlig för lärarstudenter i Sverige när UKÄ nyligen lyfte nödvändigheten av forskningsanknytning i lärarutbildningar. Det framkom i deras utvärderingar av grund och förskollärarutbildningarna att just forskningsanknytningen var bristfällig i en stor del av dem. Något som under helgen framkom var också att lärarstudenter i hela Skandinavien lider brist på kopplingen mellan teori och praktik. Även Kirsti Klette synliggjorde i sin forskning att en stark koppling mellan teori och praktik är en av de viktigaste faktorerna för att genomföra bra lärarutbildning. Dessa två betydelsefulla fakta låter vi gro under en skön sommar för att sen ta oss an dem i arbetet vid terminsstart.

Ha en riktigt fin och kraftsamlande sommar!

Vill du läsa mer om Kirsti Klettes forskning, kika här ->

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/cate/

Börja med skolan så påverkar vi resten

Lärarförbundet Student deltar i kampen för ett jämställt samhälle

Lärarförbundet Student deltar i kampen för ett jämställt samhälle

Skolan ska gestalta och befästa värden som allas lika värde och jämställdhet mellan könen. Med bakgrund i den demokratiska grunden som alla vi lärarstudenter förhoppningsvis bara längtar efter att bidra till, vill jag nu berätta om något jag var med om förra veckan.

16:06 - Ni har kanske uppmärksammat klockslaget rätt nyligen och vet betydelsen? Jag och många med mig uppmärksammade 16:06 under en manifestation på Götaplatsen i Göteborg förra veckan. Klockslaget representerar löneskillnaden på 11,3 % mellan män och kvinnor omräknat i tid under en arbetsdag från kl. 8-17. Efter att klockan slagit 16:06 jobbar vi kvinnor gratis.

Efter manifestationen erbjöds en föreläsning med Linnéa Claesson om just jämställdhet, om civilkurage och människors lika värde. Den känslan jag hade inom mig efter föreläsningen kan jag fortfarande inte riktigt sätta ord på, men här kommer ett försök. Jag har alltid blivit och blev även denna gång otroligt inspirerad över att det finns personer som viger sina liv åt att göra världen till en bättre plats att leva på. Vi har många att tacka för att vi är där idag och vi är skyldiga dem att fortsätta kampen. Samtidigt växte än en gång ilskan jag känner för människor som utsätter dessa frihetskampens frontfigurer för hot och våld. Och mitt i all inspiration och växande ilska kände jag en sån samhörighet med alla andra som befann sig i lokalen. Vi var ju där för att vi tror på och vill bidra i arbetet för en jämställd värld. Det var, som ni säkert förstår, en enda stor känslostorm som tog sig hemåt i spöregnet i Göteborg den kvällen. Det var hoppfullt och hopplöst, vetskapen om att förändring i rätt riktning sker och samtidigt finns det så mycket kvar.

Vart vill jag nu komma med detta? Jo, jag skulle som många innan mig vilja lyfta vilken otrolig arena för förändring skolan är. Våra barn och unga spenderar stora delar av sin uppväxt i förskolan och skolan vilket ställer höga krav på verksamheten om den ska lyckas förmedla de värden som nämndes inledningsvis. Höga krav på verksamheten ställer i sin tur höga krav på lärares kompetens att undervisa i dessa frågor. Där spelar såklart lärarutbildningen en stor roll. Den måste bidra till att lärarstudenter utvecklar kunskaper om genus och kön, om traditionella och stereotypa könsroller, om normer och ett normkritiskt förhållningssätt.

Det finns olika projekt som arbetar mot samma mål, till exempel Backa-initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar och trakasserier eller FATTA som arbetar för spridningen av kunskap om samtycke. Lärarförbundet arbetar såklart även i lönefrågan för jämställda löner. Lärarförbundet Student är ständigt aktiv i frågor rörande lärarutbildning och dess utveckling. Låt oss ta stöd av varandra i kampen mot ett jämställt samhälle. Låt oss tillsammans utnyttja skolans fulla potential att vara den arena för ett demokratiskt arbete som den kan vara. För börjar vi med skolan så kan vi också påverka resten.

Frågor & Svar