Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

What a termin, corona!

Vårterminen 2020 blev inte riktigt hur någon hade tänkt sig. Ingen kunde ana i början av terminen att vi skulle avsluta terminen genom att stänga ner datorn på ännu ett Zoom-möte.

Vi alla hade planer för den här terminen. För några av oss skulle det vara allra sista terminen och vi ville njuta av studentlivet en sista runda. Några av oss hade sett fram emot sin första långa VFU-period. Eller så har du studerat på distans hela tiden och skrattade åt oss panikslagna studenter med välstädade lägenheter och ofärdiga hemtentor.

Men ingenting blev riktigt hur vi hade tänkt oss. I mitten av terminen ställdes allt om och helt plötslig var vi alla lärarstudenter på distans. Ni som redan går distansstudier, all respekt till er.mycket självdisciplin ni måste ha.

För oss på Lärarförbundet Student har våren betytt att ställa om istället för att ställa in. Tack vare restriktionerna i samband med coronapandemin har vi äntligen vågat ta det digitala språnget. Vår populära kurs som varje år förbereder hundratals lärarstudenter inför sin första anställningsintervju och lärarjobb, äntligen blev den digital och tillgänglig för flera. En succé helt enkelt.

Jag har i alla fall avslutat min vårtermin tillsammans med flera nationella aktörer och Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning, i samlingen för fler lärare. Den här gången pratade vi om hur vi får fler VFU-platser till Sveriges lärarstudenter och hur vi kan säkerställa kompetensförsörjningen för lärarutbildare.

För att verkligen ta tag i kvalitetssäkringen av VFUn så behövs det nationella riktlinjer. Det måste inte nödvändigtvis vara regeringen. Vi vill hellre se att sådana riktlinjer tas fram mellan parterna. Det krävs en ökad finansiering av VFU för att säkerställa att det finns tillräcklig många VFU platser. Dessutom måste övningsskolor byggas ut och finansieras ordentlig.

Det krävs fler resurser till handledarutbildning. Vi vill ju helst se att handledarutbildningen blir obligatorisk, att det skapas förutsättningar för lärare att gå en och att den uppdateras regelbunden.

Nu under coronatider får vi inte glömma de studenter som inte får eller kan genomföra sin VFU. Det behövs säkerställas att de inte straffas för det förutom att det måste finnas studiemedel för dem, både nu och när dem ska komplettera sin utbildning senare.

När vi pratar om VFU är det också viktigt att inte glömmer distansstudenter och deras förutsättningar att genomföra en VFU av hög kvalitet.

En viktig del i kompetensförsörjningen på lärosätena hänger ihop med forskningsmöjligheter för lärare. Att underlätta för fler lärare att kunna forska i framtiden, skulle vara ett viktigt steg i att säkerställa kompetensförsörjningen.

Det behövs mer ämnesdidaktisk forskning och praktiknära forskning inom skolvärlden som skulle genererar fler lärarutbildare.

Studenter uppskattar lärarutbildare som har en bakgrund inom skolan eller till och med en fot kvar i den. Bästa exemplet på det är ju när vi studenter får låna deras elever för att öva på. Kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningar stärks av det.

Den enorma arbetsbelastningen för de med kombinerade tjänster är ett problem som vi har sett.

Glad sommar, allihop. Ta det lugnt och vi ses till hösten.

Maria Guthke

ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar