Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Vill du gnälla eller vill du förändra?

Lärarstudenter på manifestation för bättre villkor på förskolan i Umeå.

Lärarstudenter på manifestation för bättre villkor på förskolan i Umeå.

Hej lärarstudent! Jag antar att du har fullt upp med studier just nu och med andra antaganden. Med det här blogginlägget vill jag uppmuntra dig att ta tid och fundera kring ditt engagemang i Lärarförbundet Student.

Du som är lärarstudent är nämligen mycket viktig. Lärarstudenter som är medlem i Lärarförbundet är även medlemmar i Lärarförbundet Student. Vi i Lärarförbundet Student vill att våra medlemmar ska engagera sig under sin studietid. Lärarutbildningen har vi alla olika erfarenhet av. Det kanske främst beror på våra olika subjektiva uppfattningar. En sak som är viktig att komma ihåg är att lärarutbildningen inte är likvärdig över hela landet. Lärosäten är nämligen fri att utforma sina kurser utifrån uppdraget från staten.

Du kanske känner igen dig i att utbildningen inte alltid ställer höga krav på våra kunskaper eller att utbildningen till och med inte lever upp till det du förväntade dig. I Lärarförbundet Student organiserar vi oss för en bra utbildning av hög kvalité. Vi ska finnas vid varje ort som har en lärarutbildning och organisera oss i så kallade studerandekommitéer. Det du kan göra är att ta kontakt med din studerandeinformatör som finns vid varje lärosäte. De jobbar i yrket men har facklig tid för att jobba med studenter. Studerandeinformatören kan berätta om det finns en lokal studerandekomitté, annars kan hen hjälpa dig att starta upp en. Möjligheterna för dig som vill engagera sig i Lärarförbundet Student är stora. I en kommitté eller om ni är flera och har en styrelse kan ni påverka. Ett sätt är att boka ett möte med studierektorn eller med en lärarutbildare. I ett sånt möte kan ni påverka direkt genom att lyfta fram era åsikter om vad ni tycker utbildningen saknar eller vad som hade kunnat förbättras. Beroende på respons kan ni göra som andra lokala studerande avdelningar har gjort och skriva en debattartikel i den lokala tidningen. Jag förstår att det kan kännas lite läskigt i början men inom Lärarförbundet finns det kompetens som ni kan använda er av. Lokalavdelningen och studerandeinformatörer är ett bra stöd och du kan alltid kontakta oss i Lärarförbundet Student. Det finns även andra goda exempel på aktiviteter som studenter har gjort vid sina lokalavdelningar, så som föreläsningar. Finns det något som ni saknar i utbildningen kan ni också bjuda in en föreläsare och bjuder ni in andra lärarstudenter kan fler ta del av kunskapen!

Det jag tror på och vill framhäva i den här texten är att en lärarutbildning inte är tillräcklig. Vi behöver ständigt utveckla vår egna professionalitet. I en idéburen organisation som Lärarförbundet är det möjligt. Med fackliga utbildningar och dialoger med politiker får vi större förståelse för vårt yrke och hur allt hänger ihop. För de val vi gör i klassrummen eller i barngruppen på förskolan hör ihop med fackliga frågor. Utan en bra arbetsmiljö kan du inte utföra ditt uppdrag. I facket kan vi sätta press genom avtal på arbetsgivaren. Avtalen är bindande och de ska efterföljas. I varje kommun och i nästan varje skola finns Lärarförbundets ombud som är där och ständigt bevakar så att avtalen följs. Utan facken hade vi idag inte haft kollektivavtal och utan dem hade vi inte haft den gynnsamma föräldraförsäkring vi har eller reglerad arbetstid för att ta upp två exempel. Just detta berör inte dig som lärarstudent just nu men är viktiga att komma ihåg, för det är något som facket har slagits för i hundra år. Det är en kamp som vi nya lärare måste ta vidare, för om vi är fler som säger ifrån och sluter oss samman blir vi starkare. Vi behöver även dig för att utöka våra påverkans möjligheter. Det är du som är lärarstudent och det är också du som vet hur lärarutbildningen borde se ut och vad som behövs. Vi är ett förbund som organiserar alla lärare och skolledare från förskolan till vuxenutbildning. Det är jag stolt över, en enad profession har större möjligheter att påverka än en splittrad – för det har vi provat förr. Det är också därför lärarstudenter är så viktiga för vi har den senaste forskningen och är de som ska jobba ute i skolorna. Jag lovar dig om du engagera dig i Lärarförbundet Student har du en berikade studietid. Det blir en tid av utbyten, utveckling och en stark känsla av samhörighet. Ditt engagemang kan också se så olika ut, vilket jag tycker är det bästa med Lärarförbundet. Jag ångrar aldrig mitt engagemang i Lärarförbundet – det har gett mig otroliga erfarenheter!

Så följ oss i sociala medier, på Instagram och Facebook, kontakta din studieinformatör och så syns eller hörs vi snart!

David Blank, styrelseledamot Lärarförbundet Student

Frågor & Svar