Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Viktiga vägval för framtidens lärarorganisation

Styrelsen för Lärarförbundet Student ser fram emot kongressens vägval.

Styrelsen för Lärarförbundet Student ser fram emot kongressens vägval.

Lärarförbundets kongress närmar sig med stormsteg! Fyra kongressombud kommer att representera Lärarförbundet Student och säkra att framtidens lärare blir hörda. Läs mer om vilka frågor som är viktigast för oss lärarstudenter i förbundet!

Lärarförbundets förbundsstyrelse lägger fram förslag om förändrade skrivningar i stadgarna. Stadgarna är det dokument som styr Lärarförbundets uppbyggnad och verksamhet. Ett av förslagen innebär förändringar i vår organisationsstruktur, som vi tidigare skrivit om här. Förutom den förändringen finns det flera förslag som vi tycker är extra viktiga att hålla koll på.
Det är frågor som handlar om förutsättningarna för oss studenter i förbundet och om att Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund.

Förslaget om att Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund innebär att de som vill bli medlemmar i Lärarförbundet ska ha en relevant utbildning för sitt läraruppdrag. Som det är nu, kan alla som är anställda som lärare ansluta sig till Lärarförbundet. Vi vet ju dock att det krävs lite mer än så för att faktiskt VARA lärare. Nämligen en professionsutbildning på mellan tre till fem och ett halvt år. Det är ju därför vi utbildar oss till lärare!

Ur ett studentperspektiv är vägen mot att bli ett professionsförbund ett viktigt steg att ta. Vi som läser till lärare, studerar alltifrån tre till fem år och den kunskapen vi förvärvar under utbildningen är avgörande för vårt framtida yrkesutövande. Utbildningen utvecklar vår pedagogiska, didaktiska och akademiska kompetens och det möjliggör att vi kan möta varje barn och elev på ett professionellt sätt. Varje barn och elev har rätt till en behörig lärare, en rättighet vi aldrig kan kompromissa med. Vi som valt att investera tid, kraft och ekonomi i en lärarutbildning har gjort det därför att vi ser hur viktiga skickliga och kunniga lärare är för samhällsutvecklingen. Därför anser vi att förbundsstyrelsens förslag till kongressen handlar om att göra upp med vår identitet, och med vem som faktiskt ÄR lärare.

Lärare är en profession och att bli ett professionsförbund handlar om att samla alla lärare. Om vi vill vara en konstruktiv kraft i att skapa den bästa skolan för varje barn och elev är det viktigt att Lärarförbundet gör en gränsdragning för vilka det är som faktiskt ska bedriva undervisning. Det handlar om att vi måste markera mot krafter som vill undergräva vårt professionsbildande. Det finns inga genvägar till god utbildning – god utbildning kräver välutbildade lärare som har rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Därför måste Lärarförbundet vara ett förbund som alltid står upp för lärares fackliga OCH professionella intressen. Vi måste värdera vår utbildning och den kompetens vi besitter. Endast då kommer samhället ge oss vår professionella frihet och den tillit vi förtjänar. Därför är det avgörande att kongressen antar förbundsstyrelsens förslag om att Lärarförbundet ska vara ett professionsförbund.

Den andra stadgeförändringen som berör lärarstudenter handlar om hur vi ska organisera oss i framtiden. Förändringen innebär ett ökat fokus på lokalt engagemang. Den nationella styrelsen kommer få större muskler genom att utvidgas från att vara fem personer till nio. De lokala kommittéerna kommer att istället bli lokala styrelser, vilket möjliggör att de inom sig kan utse förtroendeposter och skapa tydligare strukturer. Det tror vi kommer få underlätta för fler att engagera sig.

Kongressen kommer också ta beslut om budget. Ett av budgetförslagen från förbundsstyrelsen innebär att Lärarförbundet Student ska ha möjlighet att heltidsarvodera sin ordförande. Arvoderingen ska motsvara studiemedlet. Det här förslaget skulle innebära stora vinster för oss, och för Lärarförbundet som helhet. Lärarförbundet Student skulle stärkas och bli än mer trovärdig i den skolpolitiska debatten och i vår påverkan av landets lärarutbildningar.

Ett annat förändringsområde i budgeten som kommer att påverka studenter i Lärarförbundet är fördelningen av ekonomiska anslag. Förbundsstyrelsens förslag möjliggör en större frihet för oss studenter att göra de aktiviteter vi vet är bäst för studenterna på det lokala lärosätet. Det här är viktiga förändringar för Lärarförbundet Student. Det handlar om att vara nära varje medlem och att synliggöra Lärarförbundet Student. Det kommer göra att Lärarförbundet är det självklara valet under studietiden och när vi sen blir yrkesverksamma.

Lärarförbundet Students styrelse

Frågor & Svar