Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

”Viktig seger för Lärarförbundet Student”

Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student, applåderar regeringens utspel.

Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student, applåderar regeringens utspel.

​Regeringen vill att språkutvecklande arbetssätt ska ingå i samtliga lärarutbildningar. Inte en dag för tidigt, enligt Lärarförbundet Student.

Helene Hellmark Knutsson (s) säger att språket är nyckeln till alla andra ämnen. Alla lärare, oavsett ämne och skolform, behöver ha kunskap om hur man utvecklar språket och språkinlärningen. Ministern bedömer att förändringen kan vara gjord om ungefär två år.

”Det här är en viktig seger för Lärarförbundet Student. Regeringen har bevisligen lyssnat på oss lärarstudenter. I dag lägger vi bubbel på kylning och hoppas kunna fira inom två år. Nu gäller det att lärosätena får goda förutsättningar att jobba med den här frågan” säger Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student.

Språkutvecklande metoder är något många lärarstudenter i dag saknar i sina utbildningar. Lärarförbundet Student har flitigt uppvaktat både regering och lärosäten för att uppmärksamma behovet. Lärarutbildningarna har, trots många detaljerade examensmål, inte förmedlat språkutvecklande kompetens. Tidigare har regeringen öppnat för att eventuellt se över förordningen, något som nu ser ut att resultera i en förordningsändring. Lärarförbundet Student välkomnar regeringens intention och ser fram emot kommande remissrunda. ”Det är viktigt att det språkutvecklande perspektivet inte isoleras utan följer med genom hela utbildningen och vävs samman med bland annat ämnesdidaktiken” säger Petter Ådahl.

Förutom förslaget om språkutvecklande arbetssätt har regeringen gett Björn Åstrand, dekan på Karlstad universitet och ledamot i Skolkommissionen, i uppdrag att utreda hur introduktionen i yrket kan bli bättre för nyutbildade lärare och hur fler lärarkategorier kan inkluderas i legitimationsreformen. Introduktionen i läraryrket är i dag många gånger obefintlig och Lärarförbundet Student välkomnar att regeringen nu ser över detta. Hälften av alla nya lärare får inte någon introduktionsperiod överhuvudtaget, trots att detta är ett brott mot skollagen.

Läs om regeringens förslag i Lärarnas tidning: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/201...

Lärarförbundet Student i Dagens Samhälle tidigare i år om språk- och andraspråksperspektiv: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fel-tvinga-all...

Frågor & Svar