Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Vikten av en god VFU

Den verksamhetsförlagda utbildning är mycket viktig för oss för att det är där vi får testa alla teorier vi har lärt oss i föreläsningssalen och testar vilken lärartyp vi är.

Den verksamhetsförlagda utbildning är mycket viktig för oss för att det är där vi får testa alla teorier vi har lärt oss i föreläsningssalen och testar vilken lärartyp vi är.

Just nu kör Lärarförbundet Student en kampanj i sociala medier under #minVFU där studenter delar med sig av sina upplevelser under VFU för att se hur verkligen ser ut och för att få syn på vad som är viktigt för en bra VFU. Dela gärna med dig av din historia och hjälp oss att sprida kampanjen!

Här berättar Emy hur en bra VFU räddade hennes lärarkarriär:

Jag minns min första termin på lärarprogrammet: jag var inte helt säker om jag verkligen ville bli lärare men hade ändå börjat plugg med inställningen att jag skulle testa och se. Om jag inte gillade det skulle jag hoppa av. Så blev det dags för den första VFU:n som alla pratade om. Någon gång under den här tiden försvann den tvekan jag hade haft och när VFU:n var över var jag säker: jag ska självklart bli lärare! Mycket av detta berodde på att jag hade en väldigt lyckad VFU. Hade jag istället haft en dålig upplevelse den där första VFU:n hade jag kanske inte suttit här, sista året på ämneslärarprogrammet, utan istället varit en av alla de där studenterna som hoppar av sin lärarutbildning.

Jag vet att jag hade tur när jag fick en så bra första VFU men det ska inte handla om tur. Tyvärr är det så verkligheten ser ut idag: det handlar ofta om tur. Istället för en VFU som stärkte mig i mitt yrkesval hade jag istället kunnat haft en upplevelse som snarare avskräckt mig. Jag hade kunnat hamna inom en verksamhet som inte är den skolform som jag utbildar mig mot, hos en handledare som blivit påtvingad uppdraget och som upplevde att hen egentligen inte riktigt hade tid. Jag hade också kunnat vara tvungen att åka lång väg för att komma till min VFU-skola, vara trött redan innan dagen börjat och ändå mötas av en lärare som inte är behörig i de ämnen som jag ska bli lärare i. Här måste lärosätena ta sitt ansvar för att alla studenter ska få en lika bra upplevelse som jag fick. Vi får höra från första dagen på lärarutbildningen att VFU:n är så viktigt och det är dags att det också visas. Detta genom till exempel avtal mellan huvudmän och lärosäten som ställer krav på utbildade handledare, på engagemang hos handledarna och på att handledarna har förutsättningar att genomföra uppdraget. Att vara VFU-handledare ska vara ett ärofyllt uppdrag som ger möjligheter för handledaren att själv utvecklas i sin lärarroll, inte en börda.

Min historia av en lyckad VFU är inte unikt, oftast är det många saker som funkar bra under en VFU-period och några saker som funkar mindre bra. Dela med dig hur det gick för dig och vad som behöver vara p plats för en god VFU.

Följ kampanjen på Instagram här.

Frågor & Svar