Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Vet du verkligen vilken examen du får, lilla vän?

Som lärarstudent tror man att man vet vad lärarutbildningsvägen leder till. Men gör man verkligen det?

Som lärarstudent tror man att man vet vad lärarutbildningsvägen leder till. Men gör man verkligen det?

En av Lärarförbundet Students viktigaste frågor handlar om att samma lärarutbildning ska leda till samma typ av examina. Vad betyder egentligen det? Vet du vilka examina som utfärdas på din lärarutbildning?

Alla lärarutbildningar leder till någon typ av lärarexamen. Det vet de flesta som ger sig in på en lärarutbildning. Vad många inte vet är däremot att vissa lärarutbildningar också kan leda till en s.k. generell examen. Alltså en kandidat-, magister- eller masterexamen. Problemet är att det inte finns någon överblick över vilka utbildningar som leder till vad. Därför är det viktigt att ALLA studenter undersöker vilka examina som utfärdas på just deras utbildning.

De lärarexamen som utfärdas efter genomgången lärarutbildning är:

 • Förskollärare - Förskollärarexamen (på grundnivå)
 • Lärare med inriktning mot fritidshem – grundlärarexamen (på grundnivå)
 • Lärare F-3 – grundlärarexamen (på avancerad nivå)
 • Lärare 4-6 – grundlärarexamen (på avancerad nivå)
 • Ämneslärare 7-9 – ämneslärarexamen (på avancerad nivå)
 • Ämneslärare gymnasiet – ämneslärarexamen (på avancerad nivå)

Men vid vissa lärosäten kan du alltså också få en generell examen. Den kan vara i form av en kandidatexamen i didaktik/förskoledidaktik, magister- eller masterexamen i didaktik och en kandidatexamen i något av dina ämnen. Det låter som viktig information att ha va?

Exakt samma antal poäng, på exakt samma akademiska nivå kan alltså leda till helt olika examina. En ämneslärarstudent vid ett universitet får ut en ämneslärarexamen, medan en student som läser exakt samma ämneskombination vid ett annat universitet dessutom får ut en kandidatexamen i något av sina ämnen. Har studenten tur visste studenten vad som gällde när hen gick in på utbildningen. Men alldeles för många har inte koll på vad som utfärdas innan de går in på utbildningen.

Universitet och högskolor har dålig översikt

Att studenter inte har koll kan inte skyllas på studenterna själva! Universiteten och högskolorna har själva så dålig översikt över sitt eget utfärdande att de ofta inte kan svara på frågan om vilka examina som utfärdas hos just dem. Den osäkerheten kan vi inte acceptera. Självklart ska det här vara lättillgänglig information som ges till alla studenter.

Och varför spelar det här roll då?

En lärarexamen är ju en finfin examen som leder till ett fantastiskt yrke!
Så är det såklart. Och en lärarexamen är självklart målet med våra studier vid en lärarutbildning och det är den som gör oss till behöriga lärare. Men inkonsekvensen i vilka examina som utfärdas innebär att vi, när vi är färdiga lärare, har helt olika möjligheter att fördjupa oss i våra ämnen och vår profession. Det kan i förlängningen också undergräva lärarutbildningarnas status. För vem vill gå en utbildning där det är godtyckligt vilka examina man får?

Du som är lärarstudent – visste du om det här?

Om inte är det hög tid att göra något åt de här bristerna! I Lärarförbundet Student arbetar vi tillsammans för att uppmärksamma frågan och för att göra studenter medvetna om deras olika möjligheter. Tillsammans kan vi förändra det här!

Hör av dig till oss: student@lararforbundet.se om du vill vara med och förändra!

Vi vill att:

 • Samma lärarutbildning ska leda till samma examen.

 • Att alla lärarutbildningar ska leda till examen på avancerad nivå.


Vill du ta reda på vilken examina som utfärdas på din utbildning?

 • Ta kontakt med studievägledningen på ditt lärosäte. Ge inte upp förrän de faktiskt gett dig ett konkret svar. Be gärna om att få svaret skrivet till dig i ett mail, så att du faktiskt har det på pränt. Be också om en bakgrund till varför de examina som utfärdas beslutats utfärdas.
 • Gör gemensam sak med dina medstudenter! Genom Lärarförbundet Student kan ni gå samman och ställa krav på ert lärosäte/institution.
 • Se till att ALLA lärarstudenter ställer de här frågorna till ansvariga på institutioner, vägledningar och lärosäten.
Frågor & Svar