Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Välkommen till Lärarstudentmötet 2017

-Oavsett om du varit lärarstudent i tre månader eller tre år är ditt perspektiv viktigt, säger Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet Student.

-Oavsett om du varit lärarstudent i tre månader eller tre år är ditt perspektiv viktigt, säger Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet Student.

Kära lärarstudent, jag har härmed den stora äran att bjuda in dig till Lärarstudentmötet 2017 den 1-3 december. Blogg av Matilda Gustafsson, ordförande för Lärarförbundet Student.

Lärarstudentmötet träffas lärarstudenter från hela Sverige för att prata lärarutbildning, umgås och fatta beslut om vilken politik Lärarförbundet Student ska föra, och vilka som ska representera organisationen. Just i år är din röst extra viktig. Vi står inför ett valår, och vi måste se till att göra lärarstudenters röster hörda i samhällsdebatten. Tillsammans utgör ju vi framtidens skola, och måste bli lyssnade till!

Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!

På Lärarstudentmötet vill vi ha ett brett deltagande. Oavsett om du varit lärarstudent i tre månader eller tre år är ditt perspektiv viktigt! Vi har kommit olika långt på vår lärarutbildningsresa, och läser olika lärarutbildningar. Det betyder att vi bidrar med olika perspektiv och lär av varandra.

Är du inte tillräckligt erfaren för att åka på Lärarstudentmötet? Bullshit!

Jag själv deltog på mitt första Lärarstudentmöte med tre månaders lärarstudier i ryggen. Jag darrade lite i knäna på vägen dit, men aldrig, ALDRIG har jag ångrat att jag tog möjligheten att delta. Tack vare Lärarstudentmötet, och Lärarförbundet Student, har jag vunnit ett värdefullt lärarstudentnätverk som jag vet att jag kommer att ha nytta av under hela mitt liv.

Sverige står inför en enorm lärarbrist. 65 000 lärare beräknas saknas 2025. Det kommer att påverka oss, och vårt kommande yrkesliv. Jag vill därför uppmana dig som lärarstudent och blivande lärare: kräv de förutsättningar du behöver! Kräv den utbildning du har rätt till! Och sist men inte minst: organisera dig! Tillsammans är vi starkare.

Jag hoppas att vi ses på Lärarstudentmötet 2018!

Matilda Gustafsson

Ordförande Lärarförbundet Student

Frågor & Svar