Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Lärarstudentbloggen

Välkommen på konflikthanteringskurs för lärarstudenter!

​3 000 studenter svarade i vår Medlemsdialog på frågan om vad de saknar i sin lärarutbildning. Alldeles för många svarade att konflikthantering inte fanns med på lärarutbildningens agenda. Många saknar också en tydlig koppling mellan teori och praktik.

Den relationsbyggande delen av läraryrket kommer ofta i skymundan i lärarutbildningen. Men alla lärarstudenter måste förberedas för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå i läraryrket. Vi måste få möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor utforska vad läraryrket faktiskt är och inte lämnas ensamma med svåra situationer.

Om vi inte får tillräckligt med verktyg med oss för att hantera konflikter kommer vi känna oro när vi står inför arbetslivet. Därför tar vi tag i saken! Tillsammans med Lärarförbundet ordnar vi en vårkurs med tema ”konflikthantering”. Och du är inbjuden! Tillsammans utforskar vi vad konflikthantering kan vara och lär oss användbara strategier.

Vårkursen går av stapeln den 4–5 maj och du som är medlem i Lärarförbundet Student kan delta! Kursen kommer att ge dig möjlighet till konkreta lösningar, diskussioner kring arbetsmiljö och olika strategier för att hantera konflikter.

OBS! Det är begränsat antal platser, så anmäl dig redan nu via länken här!

Mer info om kursen och dyker snart upp i våra sociala kanaler, så om du inte redan gör det: följ oss på Facebook (Lärarförbundet Student) eller Instagram (Lararforbundetstudent) eller twitter för att hålla dig uppdaterad.

Frågor & Svar